Strategisk partnerskab HJEM har underskrevet stor rammeaftale med fsb

20.03.2019

Boligselskabet fsb har valgt at indgå aftale med et partnerskab bestående af NCC, RUBOW arkitekter, NCC Engineering, COWI, og Smith Innovation, og med BM Byggeindustri som leverandør. Den fireårige rammeaftale med en samlet værdi af 2,4 mia. kroner blev underskrevet tirsdag eftermiddag.

Partnerskabet skal renovere boliger for boligselskabet fsb, Foreningen Socialt Boligbyggeri, der er Københavns største almene boligorganisation og ejer cirka 13.000 familie, ungdoms- og ældreboliger i hovedstaden.

Bag partnerskabet HJEM står et tæt sammenspillet hold bestående af fire kompetente og erfarne partnere. Én arkitekt, én ingeniør, én entreprenør og én partnerskabsfacilitator. Hver byder de ind med deres stærkeste side i et partnerskab med en klar rollefordeling. Med aftalen får fsb dermed et hold, der er helt ideelt i forhold til at løse de opgaver, som det almene boligmarked står overfor.

NCC er totalentreprenør og glæder sig særligt over, at man i et flerårigt strategisk partnerskab som dette kan komme tidligere ind i projekterne, og at man skal arbejde sammen i en årrække.

”I HJEM partnerskabet har vi fundet sammen med nogle virkelig kompetente partnere i et fællesskab, hvor vi supplerer hinanden godt, og vi glæder os til at komme i gang arbejdet, siger Dennis Nielsen, direktør i NCC Renovering.

”Det er vores ambition med partnerskabet at yde et betydeligt bidrag til at skabe bedre almene boliger i fremtiden. Vi tror på, at denne form for langsigtet samarbejde vil øge produktiviteten og skabe merværdi for de enkelte projekter,” siger Dennis Nielsen. ”Alle partnervirksomheder bliver samlet hos fsb, og vi glæder os meget til at skabe noget nyt sammen.”

Partnerskab giver mulighed for at tænke nyt

Det almene er længe blevet fremstillet i et dårligt lys i den offentlige debat, blandt andet i form af ghettolister, parallelsamfundslovgivning og historier om unge ballademagere. Ifølge RUBOW stemmer det ikke overens med de mange glade beboere, og ikke mindst de mange arkitektoniske og bomæssige kvaliteter de oplever i deres daglige arbejde.

”Vi glæder os til at vi i HJEM kan arbejde tættere sammen på tværs af fag og faser og dermed løfte højere i flok. Én af vores kæpheste er social bæredygtighed. Vi søger gennem vores arkitektur og beboerprocesser at skabe bedre rammer for det gode naboskab, både før, under og efter byggeriet. Målet er at kunne bidrage med gode eksempler til den almene fortælling om fællesskaber, smuk arkitektur, gode billige boliger samt en bæredygtig samfundsmodel.” siger almensektorchef og associeret partner, RUBOW arkitekter, Britt Nemmøe.

Hver sjette dansker bor i et alment boligbyggeri, og alle almene byggerier og boligområder har forskellige behov, der skal adresseres. Renovering er ikke kun et spørgsmål om 1:1 at opgradere de eksisterende byggerier, men giver mulighed for at tænke i helt nye baner.

”Vi vil i teamet gå ind og forholde os til totaliteten i hvert enkelt projekt; Hvordan vi kan medvirke til at skabe bedre boliger og et attraktivt boligområde, hvor både den økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed er tænkt ind i både den overordnede planlægning og den konkrete udførelse,” siger Annette Andersen, afdelingschef i COWI’s byggeridivision. ”Herunder også hvordan det enkelte boligområde er forbundet med de omkringliggende områder og infrastruktur.”

Et fællesskab der forpligter

Med fokus på at styrke og udvikle partnerskabet og hjælpe med at tænke ud af boksen og arbejde struktureret med forbedringer, spiller Smith Innovation også en vigtig rolle i HJEM.

”Det langvarige strategiske partnerskab skaber unikke rammer for, at vi i fællesskab bliver klogere og kan gøre tingene bedre. Ved at se på tværs af de renoverings- og byggeprojekter, som fsb står overfor, får vi en enestående mulighed for vedvarende at forbedre byggeriets processer og skabe bedre almene boliger”, siger Simone Kongsbak, partner i Smith Innovation og partnerskabsudvikler for HJEM og tilføjer: ”Det er en mulighed, der forpligter.”

Partnerskabet HJEM vil som minimum levere én markant forbedring på hver byggesag, og vil over tid udvikle en ny ”best practise” sammen med fsb. Rammeaftalen træder i kraft med dagens underskrifter, og inden længe flytter partnerskabets operationelle ledelse ind på deres nye projektkontor i fsb’s hovedsæde på Rådhuspladsen.

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018