Studerende skal udvikle innovative klimaløsninger for Holmene

05.07.2019

I COWIs sommerjob-program 'COWI Try' skal 34 studerende fra Danmark, Norge, Sverige og Storbritannien være med til at udvikle innovative klimaløsninger for et af de aktuelt største byudviklingsprojekter i Nordeuropa; 'Holmene' på industriområdet Avedøre Holme. COWI bruger programmet til at spotte kommende talenter og ser samtidig frem til, sammen med Hvidovre Kommune, at udforske potentialet for nye, kreative løsninger.

Hvordan kan energiproduktionen fra Green Tech Island, et topmoderne spildevandsanlæg, som Holmene skal huse, forsyne mere end 150.000 husstande i og uden for Hvidovre med grøn energi? Og hvordan skal kystområdet omkring øerne udvikles for dels at klimasikre erhvervsområdet mod oversvømmelser i fremtiden, dels understøtte biodiversiteten i området?

Dette er blot et udpluk af de udfordringer, de studerende skal finde løsninger på over det seks-uger lange sommerjobprogram COWI Try. Samtidig med, at de får mulighed for at prøve kræfter med at arbejde sammen med erfarne ingeniører og andre fagprofiler hos COWI i Skandinavien og i Storbritannien på rådgivningsvirksomhedens projekter, skal de nemlig i fællesskab udtænke forslag til løsninger for specifikke bæredygtige tiltag på det store byudviklingsprojekt Holmene.

Potentiale for reelt realiserbare løsninger

COWIs globale HR-direktør, Thomas Hall, lægger ikke skjul på, at sommerjobprogrammet er en mulighed for at spotte nye talenter til virksomheden:

"COWI har et godt omdømme som arbejdsplads blandt ingeniører, og sidste år rekrutterede vi over 1000 nye medarbejdere til vores kontorer rundt om i verden. Som alle andre i branchen mærker vi dog også, at kampen om talenter er intens både i og uden for Danmark. Derfor har vi i de seneste år investeret i en række interne og eksterne programmer, som skal være med til både at tiltrække nye talenter og udvikle vores egne, siger han og fortsætter":

"COWI Try har vist sig at være en stor succes, da de studerende får masser af 'on the job-træning' samtidig med, at de får udfoldet deres kreativitet på et komplekst innovationsprojekt. De kommer med den nyeste teoretiske viden fra universiteterne i Skandinavien og Storbritannien samtidig med, at de ikke kender til samme begrænsninger i den praktiske problemløsning som deres erfarne kolleger. Og så ved vi, at de brænder for at gøre en forskel i verden. Dét skaber tilsammen en spændende innovationskraft – som da også har kunnet inspirere til reelt realiserbare løsninger efter programmets afslutning".

Behov for innovationskraft fra alle sider

Det er da netop også potentialet for alternative perspektiver på løsninger, der tiltrækker Hvidovre Kommune, der står bag Holmene-projektet.

"Vi har en lang række ingeniører, arkitekter mv. involveret i realiseringen af Holmene. Men det er også enormt interessant at høre, hvordan en række teoretisk dygtige, men praktisk uerfarne studerende uden forudindtagede holdninger, mener, at vi kan indfri vores vision for Holmene som Nordeuropas største, mest innovative og grønne erhvervsområde", siger Gert Nelth, direktør for Kultur, Miljø og Vækst i Hvidovre Kommune", og understreger:

"Vi tror meget på, at innovationskraften sker i de faglige såvel som personlige tværsnit. Og netop i forhold til udvikling af innovative klimaløsninger har vi som samfund behov for hjernekapacitet og kreativitet fra alle sider."

Facts om COWI Try

 • COWI Try er COWIs sommerjob-program for studerende i Danmark, Norge, Sverige og Storbritannien
 • Sommerjob-programmet har eksisteret siden 2012
 • 34 studerende deltager i dette års program
 • I Danmark løber sommerjob-programmet i 6 uger fra 1/7 til 8/8.
 • Sommerjob programmet er betalt
 • Deltagerne bruger 70% af deres tid på opgaver i COWIs forretning, og 30% af deres tid på COWI Try Innovations projektet
 • Dette års innovationsprojekt handler om Holmene: Udvidelsen af Avedøre Holme med ni kunstige øer.

Facts om Holmene

 • Avedøre Holme, Danmarks største industriområde, udvides med 9 kunstige øer
 • Første spadestik i 2022, området udvikles frem til 2040
 • Holmene udvikles i etaper, og første holm forventes færdig i 2028
 • Opfyldningen til Holmene sker ved hjælp af 26 mio. kubikmeter overskudsjord fra byggerier i Storkøbenhavn, herunder fra metrobyggeriet
 • Holmene vil skabe plads til op imod 380 nye virksomheder og 12.000 nye jobs
 • Holmene er estimeret til at bidrage med op til 7.2 mio. euro i økonomisk vækst
 • Holmenes 'Green Tech Island' skal producere energi (elektricitet og varme) til 150.000 husstande i københavnsområdet, og dermed dække 10% af Hovedstadens energiforbrug
 • Holmene vil tilføje 700.000 m² bynær natur, herunder 17 km ny kystlinje og fungere som Hovedstadens nye rekreative område

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018