Sunde boliger til hele landet

04.02.2022

Lejerbo har netop udpeget vinderteamet af en rammeaftale på renoveringsopgaver i hele landet. Teamet, bestående af Arkitema og COWI, skal rådgive Lejerbo i forbindelse med såvel renoveringer som nybyggeri. Målet er at skabe sunde bæredygtige kvalitetsboliger til Lejerbos beboere i hele landet.

En væsentlig del af Lejerbos 35.000 boliger skal renoveres i de kommende år. Derfor har Lejerbo gennem en udbudsproces valgt et rådgiverteam bestående af Arkitema og COWI til at sikre høj kvalitet i forbindelse med planlægning og projektering af de mange spændende opgaver. Rammeaftalen sikrer, at Lejerbo kan imødekomme behovet for flere og bedre boliger til beboerne.

Lejerbo ønsker at renovere og energiforbedre den eksisterende bygningsmasse som led i den grønne omstilling samt bygge nye boliger. Fokus er på sunde og bæredygtige løsninger i en høj kvalitet og en god og proces i tæt og værdiskabende dialog med beboerne i de mange boligafdelinger.

"Vi søger altid en tæt og tillidsfuld dialog med vores beboere og samarbejdspartnere. Det har vi også haft fokus på i udbuddet, hvor vi har valgt Arkitema og COWI. Vi forventer, at rådgiverteamet kan hjælpe os i mål med vores ambitiøse kvalitetsstrategi, der går ud på at sikre bæredygtige løsninger af høj arkitektonisk kvalitet og med et stærkt fokus på sundhed. Over de kommende år forventer vi at få et frugtbart samarbejde, der kan sikre attraktive boliger for nuværende og kommende generationer af beboere i Lejerbos boligafdelinger," forklarer Mette Hyrup Vilsen, Bygge- og Udviklingschef i Lejerbo.

Fokus på sunde boliger

Boligen og dens omgivelser har enorm betydning for den enkelte beboers trivsel og velfærd. Derfor er Lejerbo ambitiøse og sætter nye, høje standarder for sunde boliger. Med rammeaftalen får Lejerbo adgang til Arkitema og COWIs specialiserede viden og erfaring med renovering – både hvad angår arkitektur, landskab, indeklima, kvalitet og bæredygtighed. Og ikke mindst i forhold til at gå i tæt dialog med beboerne. Alt sammen elementer, der understøtter Lejerbos vision om at skabe rum for liv.

"Jeg ser meget frem til, at vi skal samarbejde og dele vores viden og arbejdsmetoder med Lejerbos beboere og Lejerbos Bygge- og udviklingsafdeling. Vores tilgang til alle projekter i det almene er at være i øjenhøjde med beboerne. Vi arbejder målrettet for at balancere ambitionen om sunde og sociale boligforhold med arkitektur, byggeteknik, rammebeløb og budget. På den måde gør vi projekterne bygbare og til at betale. Det har vi stor erfaring med og vi glæder os til at komme i gang," fortæller Søren Haugsted, Partner i Arkitema.

Rammeaftalen løber i to år, med option på yderligere to år, og gælder for alle Lejerbos boligafdelinger, der dækker ca. 35.000 boliger over hele landet.

Kontakt

 Søren Kragh Pedersen

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 20257018