Sundhedshus Vejle får guldmedalje i bæredygtighed

Sundhedshus Vejle er Nordens første guldcertificerede bæredygtige bygning inden for sundhedsbyggeri (LEED Healthcare) og et vellykket eksempel på, hvordan et godt samarbejde mellem ingeniør, entreprenør og arkitekt har ført til sundt indeklima og et lavt energiforbrug.

13.01.2017


Som det første sundhedsbyggeri i Norden har Sundhedshus Vejle modtaget en af de ypperste certificeringer inden for bæredygtigt byggeri, nemlig en LEED Healthcare-guldcertificering.

"Ved at tænke holistisk og indføre integreret design fra den tidlige designfase – hvor friheden i forhold til integrering af bæredygtige tiltag i projektet er størst – har det været muligt at optimere byggeriet og opnå maksimal værdi i forhold til investeringen. Det har gjort det muligt at integrere energieffektive tiltag uden at gå på kompromis med et godt indeklima og gode arbejdsforhold," siger Alice Andersen, der er civilingeniør i COWI, og som har været LEED-auditor på projektet.

Pensionsselskabet PKA har investeret 270 millioner kroner i byggeriet. PKA’s medlemmer arbejder fortrinsvis i sundhedssektoren, og PKA’s ejendomschef, Nikolaj Stampe, er stolt over, at de med investeringen i Sundhedshus Vejle er med til at skabe gode rammer for sundhedssektoren.

"Vi ønsker at skabe gode rammer i vores ejendomme og reducere klimabelastningen, og prisen fra LEED viser, at vi er lykkedes med at skabe et sundt indeklima med sociale kvaliteter og en lav klimapåvirkning. Det er positivt for ansatte, borgere og miljøet, og byggeriets parter kan alle være stolte af at være de første modtagere af bæredygtighedsprisen for et sundhedsbyggeri i Norden," siger Nikolaj Stampe.

Grønne bygninger kan gøres op i kroner

Ifølge A. Enggaard, der har opført byggeriet, er ekstraomkostningen for rådgiverhonorar og for at opfylde certificeringens kriterier for indeklima og energiforbrug omkring 4 millioner, hvilket svarer til 1,5 procent af den samlede anlægssum. Men investering i et grønt byggeri er dokumenteret en god investering – både i forhold til medarbejdernes velvære og produktivitet, fortæller Alice Andersen:

"Forøgelsen af produktivitet og øget indlæring betyder rigtig meget i det samlede regnskab. De typiske lønomkostninger ligger ofte omkring 85-90 procent af de samlede driftsomkostninger for en virksomhed. Derfor giver selv en lille forøgelse i produktivitet og reduktion i sygefravær hurtigt et positiv resultat på bundlinjen. Internationale studier viser i øvrigt, at grønne bygninger har en større markedsværdi, da de er lettere at udleje, har en øget salgspris, lavere driftsudgifter og har en større udnyttelse," siger hun.

Om LEED

LEED står for Leadership in Energy and Environmental Design og er et amerikansk system drevet af U.S. Green Council. LEED opererer med fire kategorier: Certified, Silver, Gold og Platinum.
Læs mere om LEED http://www.usgbc.org/leed

Fakta om Sundhedshus Vejle:

 • Ca. 20.000 m2. Vejle Kommune lejer ca. 7.200 m².
 • Sundhedshuset leverer sociale ydelser og uddannelse.
 • Flere end 800 brugere af sundhedshuset pr. dag
 • Sundhedshus Vejle har godt 700 m2 solceller, som producerer 100.000 kWh om året.
 • Det første spadestik blev taget i august 2012. Huset stod færdigt i august 2014.
 • PKA har investeret 270 millioner kroner i projektet.
 • Bygherre: PKA
 • Totalentreprenør og projektudvikling: A. Enggaard A/S
 • Arkitekt: Arkitema Architects
 • Landskab: Arkitema Urban Design
 • Ingeniør: COWI.

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018