COWI vinder stort togstationsprojekt i Riga

Sammen med det danske arkitektfirma PLH har COWI vundet en international arkitektkonkurrence om at udvikle hovedbanegården og de omkringliggende byrum i den lettiske hovedstad Riga.

08.03.2017

Den nye stationsbygning i Riga bliver et vartegn for byen med sine markante kurver, der leder tankerne hen på buede bregneblade.

Målet er at skabe en ikonisk stationsbygning og give byen en stærk visuel identitet, forklarer project director Jakob Christensen, COWI.

”Projektet vil binde byen sammen og prioritere kollektiv trafik, fodgængere og cyklister, så der skabes en mere bæredygtig by," tilføjer han.

COWI vandt den internationale designkonkurrence om udvikling af hovedbanegården i Riga og de dermed forbundne byrum i tæt samarbejde med arkitektfirmaet PLH.

Ikonisk indgang til Riga

Et af nøgleelementerne i projektet er nedrivningen af den dæmning, der løber fra floden til togstationen. Herved genoprettes forbindelsen mellem byens centrale markedsplads og byrummene og den UNESCO-beskyttede bymidte.

PLH Arkitekter og COWI har begge stor erfaring med infrastruktur-, trafik- og byudviklingsprojekter. I et tæt samarbejde står PLH i spidsen for det arkitektoniske design bag omdannelsen af togstationen, mens COWI leder en række områder inden for brodesign, byplanlægning, landskabsplanlægning, trafikplanlægning, konstruktive principper, jernbaneteknik, byggeøkonomi og definition af projektstadier.

"Rail Baltica-projektet er et spændende, tværfagligt projekt, hvor arkitektur og teknik mødes. Projektet har ikke alene potentiale til at blive en ikonisk, betagende og vigtig indgang til Riga, men det kan også drive fremtidig udvikling af byen," siger Christensen.

FAKTA om projektet

Hovedbanegården i Riga udgør en del af Rail Baltica-projektet, som omfatter etablering af en jernbaneforbindelse gennem de baltiske lande fra den polske/litauiske grænse i syd til Tallinn i nord.

Arkitektkonkurrencen blev arrangeret af European Railroad Lines, som er den lettiske partner i det samlede Rail Baltica-projekt.

Formålet med konkurrencen er at udvikle hovedbanegården og det omkringliggende område samt designe den nye Rail Baltica-jernbanebro over Daugava-floden. Ud over stationsbygningen vil to nye jernbanespor løbe hen over en ny bro, der også vil have cykel- og fodgængerstier.

Den 22. marts vil det ved en ceremoni i Riga officielt blive annonceret, at COWI og PLH er vinderne af konkurrencen, og de forhandler aktuelt med European Railroad Lines om konsulentens rolle i den videre proces.

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 20257018