IFC og COWI udgiver vejledning i at omdanne biomasse til energi

Publikationen "Converting Biomass to Energy – A Guide to Developers and Investors" blev præsenteret på Power-Gen Africa-konferencen i Johannesburg, Sydafrika, i denne uge.

20.07.2017

Vejledningen fremhæver perspektiverne i at omdanne biomasse til energi (B2E) for Afrika syd for Sahara og beskriver planlægningsprocessen for overgangen til biomasse, lige fra vurdering af energibehovet og områdets potentiale for biomasse til tekniske specifikationer, logistik og økonomi. COWI bistod International Finance Corporation (ICF) under Verdensbanken med at udarbejde den nye vejledning.

En grønnere fremtid

B2E er en bæredygtig løsning, hvor energiproduktion fra husdyrs efterladenskaber, træhøst samt produktion af kakao og andre produkter erstatter brugen af fossile brændsler. I Afrika syd for Sahara udgør B2E en væsentlig potentiel kilde til vedvarende energi. Virksomheder og aggregatorer på sektorniveau kan udnytte sådanne muligheder for at omdanne biomasse til energi og øge deres konkurrenceevne og resultater. B2E kan udgøre en stabil basisbelastning i elsystemer med en høj andel af solceller og vindkraft.

Desuden giver B2E store muligheder for at ansætte lokal arbejdskraft i forsyningskæden for brændstof.

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018