Virksomheder ønsker at omstille til cirkulær økonomi – men det kræver fælles standarder

30.09.2019

Ressourceforbruget er et af de områder, hvor Danmark er mest udfordret i forhold til at levere på FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling. Ny analyse stiller skarpt på barrierer og muligheder for cirkulær økonomi i dansk erhvervsliv, som kan være med til at nedbringe det skyhøje ressourcetræk.

Som andre velstående samfund har Danmark et højt forbrug af skærme, møbler og andre materielle goder. Det betyder, at danskerne forbruger som om, at de havde hele 4,2 jordkloder til rådighed – altså mere end fire gange så meget, som kloden kan nå at reproducere.

Dansk erhvervsliv har da også stor interesse i at udvikle nye cirkulære produkter og løsninger, der kan være med til at nedbringe ressourcetrækket. Det viser en ny analyse, lavet af COWI for Erhvervsstyrelsen:

"Adgang til samt bearbejdning af materialer og ressourcer er en voksende del af danske virksomheders produktionsudgifter. Sammenholdt med globale megatrends som stigende befolkningstal, klimaforandringer og urbanisering, betyder det, at effektiv ressourceudnyttelse er og bliver et vigtigt konkurrenceparameter for danske og europæiske virksomheder. Både fordi udvinding og bearbejdning af ressourcer er forbundet med store CO₂ -emissioner samt forurening, og fordi vi i Danmark har begrænset afgang til kritiske ressourcer herunder metaller, mineraler og olie," siger projektleder Linda Høibye, COWI.

Analysens resultater bygger primært på budskaber fra danske virksomheder – men også fra myndigheder samt andre organisationer, der ser klare perspektiver i at fremme omstilling til en cirkulær økonomi.

En af konklusionerne er dog, at manglen på standarder er en væsentlig barriere for omstillingen:

"De danske virksomheder er udfordret af, at der ikke er et fælles sprog og ensartet tilgang til cirkulære produkter og løsninger. Hvis den cirkulære økonomi for alvor skal have luft under vingerne, er det nødvendigt med fælles standarder for krav og testmetoder, som bl.a. definerer, hvad der er cirkulært, og hvordan man arbejder med cirkulær økonomi," siger Linda Høibye.

Her et udpluk af analysens konklusioner:

  • Stor interesse og efterspørgsel fra erhvervslivet efter udvikling af standarder for cirkulær økonomi. Udvikling af nye internationale standarder blev fremhævet som afgørende for virksomhedernes omstilling.
  • Forventninger om store miljømæssige gevinster og betydelige økonomiske gevinster ved at fremme den cirkulære økonomi ved anvendelse af standarder
  • Sporbarhed, kvalitet, dokumentation og forsyningssikkerhed ift. cirkulær økonomi er et tilbagevendende emne for både plast, byggeri og tekstil.
  • Erhvervslivet efterlyser testmetoder til vurdering af materialer og produkters cirkularitet.
  • Behov for at imødegå regulatoriske uklarheder ift. ansvar og forsikring, der opstår som konsekvens af den cirkulære økonomi og de dertilhørende nye forretningsmodeller.
  • Virksomhedernes omstilling til cirkulær økonomi udfordres af, at data om materialer og forbrug ikke er tilgængelige gennem værdikæden. Behov for bedre datastyring, forbedret adgang til bedre information, forbedrede forbindelser mellem relevante interessenter i hele værdikæden og løsning af problemer omkring informationsdeling.

Erhvervsstyrelsen igangsatte analysen i foråret 2019 med det formål at få et billede af erhvervslivets behov for udvikling af standarder til at fremme en cirkulær omstilling, samt at identificere de danske styrkepositioner indenfor standardisering og cirkulær økonomi.

Anbefalingerne i rapporten vil indgå som et af flere input til retningen for det danske standardiseringsarbejde.

Link til rapporten

 

FAKTA:

  • Verdens CO₂-udledninger skal reduceres, hvis vi vil holde den globale opvarmning på maksimalt 1,5 grad, som iflg. FN's klimapanel er grænsen for, at der ikke sker uoprettelig skade på vores jordklode.
  • Klimaændringer og ressourcebrug er tæt forbundet. Hele 45 procent af den globale CO₂-emission stammer fra produktion af bl.a. biler, tekstiler og mad . Dette er bl.a. en konsekvens af en lineær økonomisk tankegang, hvor produkter har kortere levetid og ikke genbruges og genanvendes i særlig høj grad.
  • Hvis Danmark vil være foregangsland på området, kræver det en aktiv og målrettet indsats i arbejdet med standarder. Erhvervsstyrelsen arbejder på at øge dansk deltagelse i det europæiske og internationale standardiseringsarbejde med cirkulær økonomi.

Kontakt

Lisbet Poll Hansen
Senior Specialist
Division Management, Denmark

Tel: +45 56406434