Visionen om en fremtidssikret og bæredygtig by ved vandet er et skridt tættere på at gå i opfyldelse i Randers

05.04.2019

I starten af april 2019 gav Randers Borgmester Torben Hansen startskuddet til en intensiv proces hvor tre teams, udvalgt af Randers Kommune og Realdania, over de næste 3 måneder skal deltage i en parallelkonkurrence om at skabe en udviklingsplan for Randers bymidte, i projektet Byen til Vandet. COWI er med som en del af TEAM Vandkunsten, og skal sikre at klimasikring, infrastruktur og økonomi er tænkt med fra start.

Randers nuværende havn skal over de næste 20 år udflyttes til et nyt og bedre havneområde syd for Randers Fjord. Det åbner muligheden for at udvikle et helt nyt og attraktivt byområde på ca. 59 ha. - det største udviklingsprojekt i Randers historie.

Derved er Randers et skridt tættere på drømmen om at skabe en ny fremtidssikret og bæredygtig bydel med social mangfoldighed og grønne byrum. Visionen er at forbinde Randers midtby med vandet og den helt unikke natur, der løber fra Gudenåen gennem byen og ud til fjorden og samtidig håndtere trafiktrængsel, mobilitet og klimatilpasning på en intelligent måde.

Innovative klimatilpasningsløsninger skal tænkes ind fra start

En af de store aktuelle udfordringer, som området står overfor, er risikoen for oversvømmelser - både fra skybrud og fra stormflod i Randers Fjord. Randers er udpeget efter EU's oversvømmelsesdirektiv, som et af de 10 områder i Danmark der er truet af oversvømmelser, og hvor skaderne ved stormflod vil være størst. Derfor skal udviklingsplanen indtænke fremtidssikrede innovative løsninger til disse klimaudfordringer, som også formår at indtænke fleksibilitet i forhold til en ukendt fremtid.

"Vi skal indtænke klimatilpasningsløsninger ind i alle delelementerne af udviklingsplanen. Vi vil bruge vandhåndtering og klimatilpasningsløsninger som løftestang for at skabe byudvikling. De skal både indeholde tekniske løsninger til at håndtere de store vandmængder, men skal samtidig kunne rumme nye rekreative områder med adgang til natur og vand for områdets borgere”, fortæller Carsten Fjorback, Udviklingschef for Klimatilpasning og byudvikling.

COWI skal desuden stå for byudviklingsøkonomien i projektet i form af business cases baseret på de skitserede visioner og planer til økonomi, for at sikre at de forskellige delprojekter vil blive økonomiske realiserbare og attraktive, både for investorer og privatpersoner.

Parallelkonkurrencen - første skridt til realisering af drømmen

Parallelkonkurrencen består konkret i, at alle tre teams giver deres bud på en udviklingsplan for havneområdet. Dette bud skal være fremtidssikret og bæredygtigt, hvor boliger, arbejdspladser, adgang til naturen, klimatilpasninger og oplevelser skal være forenelig med en realiserbar kommunaløkonomi i balance.

Den 26. juni præsenteres de tre teams forslag til en udviklingsplan for Byen til Vandet. Herefter vil dommerkomitéen udvælge vinderforslaget, som skal færdiggøres og dernæst præsenteres for Randers byråd som skal give den endelige godkendelse.

FAKTA

TEAM Vandkunsten består af:

  • Vandkunsten A/S
  • COWI A/S
  • Marianne Levinsen Landskab ApS
  • Johanne Bugge Experience Consult ApS

Kunde:

  • Randers Kommune
  • Realdania

Kontakt

Carsten Fjorback
Technical Director
Water and Nature, West, Denmark

Tel: +45 41764266