Visualisering bidrager til klimatilpasning i Malmø

Urbanisering Nyheder

18.05.2018

I et unikt samarbejde med Lunds universitet bidrager COWI til klimatilpasningen i Malmø. Arbejdet er en del af et EU-projekt, som skal identificere løsninger efterspurgt af lokale aktører, så de kan nå forskellige mål såsom reduceret risiko for oversvømmelse og øget trivsel.

Bydelen Sofielund i den sydlige del af Malmø er hårdt ramt af oversvømmelser som følge af kraftig nedbør. Forskere fra Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) på Lunds universitet har set nærmere på løsninger, der håndterer den stigende mængde regn ved at simulere naturlige systemer, de såkaldte blågrønne løsninger, f.eks. regnvandsbassiner, grønne tage og vægge samt regnhaver. COWI har bidraget ved at udarbejde billeder af og visioner for, hvordan området kan komme til at se ud.

"Disse forskere er meget innovative i deres brug af billeder som redskaber inden for den akademiske verden, hvilket åbner nye muligheder for at bidrage til samfundsudviklingen via et tættere samarbejde mellem teknikere og akademikere. Vi er meget glade for samarbejdet, som også har været lærerigt for os i COWI", fortæller Bodil Elmqvist, tidligere forsker på Lunds universitet og i dag bæredygtighedsstrateg hos COWI og leder af projektet.

Projektet har identificeret løsninger efterspurgt af lokale aktører, så de kan nå forskellige mål såsom reduceret risiko for oversvømmelse og øget trivsel. Resultaterne kan bruges senere, når der skal tages beslutninger om at implementere de blågrønne løsninger i bydelen.

Projektet er delvist finansieret af EU’s klima- og innovationsfond, Climate-KIC. Sidst i april blev rapporten præsenteret ved seminaret "Klimatanpassning i den gröna staden” (Klimatilpasning i den grønne by), som var arrangeret af Lunds universitet. Isa Hilldetun, landskabsarkitekt hos COWI, var en af dem, der designede billederne, og hun ser et stort potentiale i fremtiden.

"COWIs inspirerende illustrationer af kreative måder at arbejde med blågrønne løsninger på bidrager til, at vi kan tage skridtet videre og virkelig gøre brug af den viden, som vi allerede ligger inde med, i forbindelse med praktiske regnvandsprojekter både på privat og offentlig grund", forklarer Isa Hilldetun.

Link til rapporten Blågröna lösningar i Sofielund

Kontakt

Nanna Wang Carlsen
Group Brand & Employer Brand Manager
Communication, Denmark

Tel: +45 56404295