Organisation, ejerskab og investor relations

Koncernens organisation

COWI-koncernen er organiseret i fem business lines - Danmark, Norge, Sverige, COWI internationally samt Arkitema Architects.

 

*COWI Danmark omfatter datterselskaber i Belgien, Indien, Polen, Storbritannien.
** COWI International omfatter datterselskaber i Tyskland, Hongkong, Indien, Korea, Nordamerika, Norge, Qatar, Forenede Arabiske Emirater og Storbritannien

COWI I Danmark

​Executive vice president
Henrik Winther
Executive Business Development Director
Jasper Kyndi
SENIOR TECHNICAL DIRECTOR, OPERATIONS
Jørgen Pedersen
Senior Vice President, Finance
Malene Axlev
SAMFUND OG FORSYNING

Senior Vice PresidentGitte Godsk Dalgaard
Senior Market Director: Michael Knørr Skov
Senior Project Director: Jesper Skaarup
Senior Technical Director: Stefan Kloster Kinze

Green Transition Advisory
Vice President: Claus Frelle-Petersen 

Miljø og ressourcer
Vice Presidents: Lars Nissen og Louise Rebien Villefrance

Natur og arealer
Vice Presidents: Henrik Nielsen og Henrik Steen Pedersen

By og trafik
Vice President: Jesper Bredgaard

Vand og klimatilpasning
Vice Presidents: Mette Christensen og Jan Scheel

Infrastructure Advisory
Vice President: Richard Ward 

SLSA Sidsel Stabell Hoppe
TRANSPORT

Senior Vice President: Sidsel Stabell Hoppe
Senior Market Director: Peter Hostrup Rasmussen
Senior Project Director: Flemming Billeskov Nissen
Senior Project Director: Niels Henrik Kjær Jensen
Senior Project Director: Christian Fürstnow
Senior Technical Director: Erik Amtoft 

Jernbaner og Metro
Vice President: Søren Husted

Veje, lufthavne og digitalisering
Vice President: Rasmus Kolding 

Trafikanlæg, Syd
Vice President: Rune Skovmand

Trafikanlæg, Midt
Vice President: Vibeke Poulsen

Trafikanlæg, Nord
Vice President: René Carlsbæk Gundersen

Broer og anlægskonstruktioner 
Vice President: Lars Fuhr Pedersen

​byggeri og industri 

Senior Vice President: Frans Dupont
Senior Project Director: Per Fuglsang Birkelund
Senior Project Director: Mikael Voldborg
Senior Business Development Director: Ervin Nordahl Haukrogh
Senior Digital development Director: Niels Treldal

Bygherrerådgivning, Østdanmark
Vice President: Marie Louise Worsøe

Bygherrerådgivning, Vestdanmark
Vice President: Lars Becher

Byggeri, Østdanmark
Vice President: Annette Andersen
Vice President: Mikael Voldborg

Byggeri, Nordjylland
Vice President: Thomas Nørgaard Christensen

Byggeri, Midtjylland
Vice President: Sine Juul Praastrup

Byggeri, Sydjylland og Fyn
Vice President: Søren Møller Andersen

Industri og Data Centre
Vice President: Nicolai Linde

Cowi-koncernens organisation

Se hvordan vi er organiseret andre steder i verden

Executive Leadership Team

Jens Højgaard Christoffersen

President & Group CEO

natalie shaverdian riise-knudsen

Executive Vice President, Group CFO

Marius weydahl berg

Chief Business Development Officer

Henrik Winther
Executive Vice President of Business Line Denmark
MICHAEL BINDSEIL
Executive Vice President of Business Line International and interim Head of COWI's engineering and design centres
Birgit Farstad Larsen
Executive Vice President of Business Line Norway
Anders Wiktorson
Executive Vice President of Business Line Sweden
ANNE DAUGAARD BARSLUND
Head of People and Culture

BESTYRELSE

Jukka Pertola

Formand

Carsten Bjerg

Næstformand

Anne Harris
Jasper Kyndi

Valgt af medarbejderne

Kristin Sandberg

Valgt af medarbejderne

Niels Fog

Valgt af medarbejderne

Pierre Olofsson 
Member of the Board Jeanette Fangel Løgstrup
Jeanette Fangel Løgstrup
Member of the Board Ivor Catto
Ivor Catto

Ejerskab

Koncernens moderselskab, COWI Holding A/S, er et unoteret dansk aktieselskab, der ejes af COWIfonden og nuværende og tidligere medarbejdere.
 

COWIfonden

COWIfonden er en erhvervsdrivende, selvejende fond, der ejer aktiemajoriteten i COWI Holding A/S.

Fondens formål er at udgøre et stabilt fundament for COWI Holding A/S og at støtte forskning og udvikling med tilknytning til dansk ingeniørvirksomhed. COWIfonden støtter COWI-koncernen i at nå sin vision, sikre konkurrencedygtighed og gode økonomiske resultater.

Ifølge fundatsen skal COWIfonden bevare sin bestemmende indflydelse og sikre, at COWI bevarer sin økonomiske uafhængighed gennem selvfinansiering, medarbejderfinansiering eller ved tilførsel af kapital udefra.

Fonden kan, i forbindelse med kapitaludvidelse i COWI Holding A/S eller fusion med andre selskaber, give afkald på sin position som majoritetsaktionær i selskabet, hvis det er nødvendigt for at fastholde og udvikle de erhvervsmæssige aktiviteter som konkurrencedygtig virksomhed på internationalt plan.

COWIfonden besidder ca. 87 procent af aktiekapitalen i COWI Holding A/S, herunder samtlige A-aktier. (maj 2023)

Besøg COWIfondens hjemmeside

Øvrige aktionærer i COWI Holding A/S

Ca. 13 procent af aktiekapitalen i COWI Holding A/S besiddes af nuværende og tidligere medarbejdere i COWI-koncernen. (maj 2023)

COWI ønsker at opnå et bredt funderet medejerskab blandt medarbejderne.

 Organisational chart of COWI holding

Investor relations

COWI HOLDING A/S

COWI Holding A/S er koncernens holdingselskab, som blev etableret i 2010, og det ejes af COWIfonden og COWIs medarbejdere COWI Holding A/S er et unoteret dansk aktieselskab.

Inddragelsen af COWIs medarbejdere i ejerkredsen er en vigtig del af COWIs strategi.

Vi tror på, at medarbejdernes ejerskab vil øge samarbejdet i COWI-koncernen og styrke sammenhængen mellem resultater og medarbejdernes kompetencer og indsats.

Kort sagt er det en vigtig forudsætning for COWIs fremtidige succes at have medarbejdere i ejerkredsen.

COWIfonden ejer alle A-aktier plus nogle B-aktier, i alt omkring 87 % af aktiekapitalen. Medarbejderne besidder omkring 13 % af aktierne. (maj 2023)

AKTIERNE

COWI Holding A/S' aktiekapital (maj 2023) udgør DKK 286.593.700 (20.865.937 stemmer).

  • DKK 200.000.000 er A-aktier (fordelt på A-aktier á nominelt DKK 100 eller multipla heraf og tildelt 20.000.000 stemmer) ejet af COWIfonden.
  • DKK 86.593.700 er B-aktier (fordelt på 865.937 B-aktier á nominelt DKK 100 og tildelt 865.937 stemmer) ejet af COWIfonden, COWIs medarbejdere og COWI Holding A/S.

HVEM KAN KØBE AKTIER?

Når det er muligt at tegne B-aktier i COWI Holding A/S, kan det gøres af COWI-koncernens medarbejdere og ledelsen i COWI Holding A/S og COWIfonden på følgende betingelser:

  • Medarbejderen er ansat i et selskab i COWI-koncernen, som ligger i et område, hvor medarbejderaktieprogrammet er tilgængeligt. Disse områder fastlægges årligt i forbindelse med den ordinære generalforsamling.
  • Medarbejderen har hverken selv opsagt sin stilling eller er blevet opsagt eller afskediget på tidspunktet for købet af B-aktierne.

Medarbejdere, ledelsen i COWI Holding A/S og COWIfonden kan købe så mange af de disponible B-aktier i henhold til et tilbud, som de ønsker, forudsat at ingen enkeltperson på noget tidspunkt kan eje et samlet antal B-aktier, der overstiger en fastsat grænse på 0,5 % af aktiekapitalen udstedt i COWI Holding A/S.

AKTIEKURSEN

B-aktiens kurs bestemmes af selskabets indre værdi, som er defineret ved selskabets nettoværdi divideret med selskabets aktiekapital.

Der beregnes en ny aktiekurs hvert år efter den ordinære generalforsamling. Denne aktiekurs fastholdes indtil næste års ordinære generalforsamling.

SALG AF AKTIER

Salg af B-aktier sker via COWIs aktionærportal hos Computershare. COWIs aktionærportal kan findes her.

En gang om året vil nuværende og tidligere medarbejdere i forbindelse med åbningen af aktiehandelsvinduet modtage en e-mail med et link til aktionærportalen.

Aktionærer kan sælge B-aktierne i det årlige aktiehandelsvindue (inden for 4 uger efter den ordinære generalforsamling), og der er ingen bindingsperiode, før det er muligt at sælge. Lokale afvigelser og/eller lovkrav kan dog gælde i visse lande.

TIDLIGERE MEDARBEJDERE

Hvis aktionærens ansættelse i COWI-koncernen ophører, er aktionæren forpligtet til at tilbagesælge B-aktier i det førstkommende handelsvindue (inden for 4 uger efter den ordinære generalforsamling). I visse tilfælde kan tidligere ansatte dog beholde B-aktierne i yderligere tre år. (Flere oplysninger fås i Betingelser for besiddelse af B-aktier under Læs mere.

 

Ansvarsfraskrivelse

Indholdet af dette websted er gjort tilgængeligt som en tjeneste og er kun til orientering. Selv om vi har forsøgt at holde oplysningerne så opdaterede og nøjagtige som muligt, erstatter, ændrer eller i øvrigt forandrer disse generelle oplysninger om COWIs aktieprogram ikke de vilkår og betingelser, der er fastsat i Betingelser for besiddelse af B-aktier eller lignende vilkår eller betingelser, der er individuelt aftalt og accepteret af aktionærerne som led i erhvervelse og/eller besiddelse af aktier.

Kontakt

COWI-medarbejder Linda duncan Wendelboe

Linda Duncan Wendelboe
Head of Communication
Communication, Denmark

Tel: +45 56405351