Marius Sekse

Marius-Sekse

MEDLEMSTYPE

Valgt af medarbejderne

FØDT

1981
 
NATIONALITET

Norsk
 
UDDANNELSE

Kandidatgrad i landskabsarkitektur
 
MEDLEM AF BESTYRELSEN SIDEN

2017
 
FAGLIGE KVALIFIKATIONER

  • God selskabsledelse
  • Kunderelationsstyring
  • Personaleledelse i videnbaserede virksomheder
  • Driftsoptimering af servicevirksomheder
  • Forretningsudvikling

SÆRLIGE KOMPETENCER FOR MEDARBEJDERVALGTE MEDLEMMER I OVERENSSTEMMELSE MED DEN VEDTAGNE KOMPETENCEPROFIL

  • Erfaring og viden om, hvordan virksomheden fungerer, og hvad der foregår blandt medarbejderne 
  • Evne til at se tingene fra både medarbejdernes og virksomhedens perspektiv
  • Evne til at rådgive om hensigtsmæssige kommunikationsformer
  • Forskellighed med hensyn til forretningserfaring, geografisk erfaring og køn