Jukka Pertola

Jukka Pertola

MEDLEMSTYPE

Medlem af bestyrelsen

FØDT

1960

NATIONALITET

Finsk

UDDANNELSE

Civilingeniør

MEDLEM AF BESTYRELSEN SIDEN

2015

ANDRE BESTYRELSESPOSTER

 • Akademiet for de Tekniske Videnskaber (CB)
 • GomSpace Group AB / GomSpace A/S (CB)
 • Industriens Pensionsforsikring A/S (MB)
 • IoT Denmark A/S (CB)
 • LEO Pharma A/S (CB)
 • Monsenso A/S (CB)
 • Siemens Gamesa Renewable Energy A/S (CB)
 • Tryg A/S, Tryg Forsikring A/S (CB) 

FAGLIGE KVALIFIKATIONER

 • God selskabsledelse
 • Erfaring med økonomi- og risikostyring fra globale virksomheder
 • Kunderelationsstyring, herunder salg, marketing og branding
 • Personaleledelse i videnbaserede virksomheder
 • Driftsoptimering af servicevirksomheder
 • Erfaring med fusioner og virksomhedsovertagelser eller alliancer.

ANSES FOR UAFHÆNGIG AF COWI?

Ja