Boligbyggeri  

Energibevidst og bæredygtigt design, lys, elektricitet, konstruktioner, IT-infrastruktur, akustik, brandbeskyttelse og ”value enginering” er blot nogle af de ydelser, som COWI tilbyder inden for bygningsprojektering til boligbyggeri.
 
COWI designer både små og store bygninger til beboelse, herunder højhuse, der opfylder de stigende bymæssige og sociale behov for at rumme mange mennesker på begrænset plads.
 
Se løsninger, nyheder og Insights inden for boligbyggeri.

Juster resultater