Grøn brint og grønne brændstoffer

Der findes mange metoder til at omdanne vedvarende energi til grønne molekyler og, i nogle tilfælde, tilbage til energi igen. Mens mange sektorer kan dekarboniseres effektivt med elektricitet, leverer grøn brændstof også grønne alternativer til fossile brændstoffer til sektorer, der ikke kan køre på elektricitet alene – f.eks. tung transport, cement- og stålproduktion og kemisk produktion.

Grøn brint, er et vigtigt brændstof i sig selv og en hovedingrediens i produktionen af andre grønne brændstoffer. Grøn brint kan kombineres med nitrogen fra luften for at producere grøn ammoniak eller kombineres med indfanget biogent kulstof for at producere syntetisk metanol og petroleum. Denne proces, hvor man fremstiller grønne brændstoffer fra vedvarende energikilder, hedder også Power-to-X (PtX). 

Potentialet til at fortrænge fossile brændstoffer, hjælpe lande med at nå deres klimamål og dekarbonisere forurenende industrier har opnået global opmærksomhed. Markedet for grønne brændstoffer vokser hurtigt og forventes at overstige 10 mia. EUR i 2050, en massiv stigning fra EUR 0,8 mia. i dag.

Hos COWI inkluderer vores rolle i projekter, der involverer grønne brændstoffer, udvikling af processer, el, rørledning og infrastruktur. Vi har erfaring fra første gang markedet dukkede op, hvor vi fungerede som videnspartner i strategiske partnerskaber, lavede tekniske Deep Dives (TDD) og producerede konceptstudier, FEED-design og detailprojektering til anlæg for grønne brændstoffer.

Vores stærke, interne kompetencer inden for procesteknik, energi fra affald og biomasse samt havvind giver os mulighed for at bygge bro over det tekniske gab til kommerciel parathed og bidrage til projekter i alle led i værdikæden.

Se løsninger, nyheder og Insights inden for grøn brint og grønne brændstoffer.

Juster resultater
Hent flere