Letbaner  

Letbaner er en grøn og effektiv måde, hvorpå man kan transportere mange mennesker på samme tid og samtidig reducere trafiktætheden i vores byer

Efter at have fungeret som hovedkonsulent på nylige letbaneprojekter i Skandinavien har vi fået omfattende erfaring inden for alle projektfaserne.

Vores tværfaglige ydelser dækker hele letbanens livscyklus fra forundersøgelser til driftsfasen, herunder trafikplanlægning og håndtering af arealudnyttelsesrettigheder.


Se løsninger, nyheder og Insights inden for industrielle letbaner.
Juster resultater