POWER-TO-X

Power-to-X (PtX) er et begreb, der dækker over de mange metoder til at omdanne vedvarende energi til grønne molekyler (og nogle gange tilbage til energi igen). Mens mange sektorer kan dekarboniseres effektivt med elektricitet, leverer PtX grønne alternativer til fossile brændstoffer til sektorer, der ikke kan køre på elektricitet alene – f.eks. tung transport, cement- og stålproduktion og kemisk produktion.

Et centralt PtX-produkt, grøn brint, er et vigtigt brændstof i sig selv og en hovedingrediens i produktionen af andre grønne brændstoffer. Grøn brint kan kombineres med nitrogen fra luften for at producere grøn ammoniak eller kombineres med indfanget biogent kulstof for at producere syntetisk methanol og petroleum.
Potentialet til at fortrænge fossile brændstoffer, hjælpe lande med at nå deres klimamål og dekarbonisere forurenende industrier har opnået global opmærksomhed. PtX-markedet vokser hurtigt og forventes at overstige EUR 10 mia. i 2050, en massiv stigning fra EUR 0,8 mia i dag.

Hos COWI inkluderer vores rolle i vigtige PtX-projekter udvikling af processer, el, rørledning og infrastruktur. Vi har erfaring fra første gang markedet dukkede op, hvor vi fungerede som videnspartner i strategiske partnerskaber, lavede tekniske Deep Dives (TDD) og producerede konceptstudier, FEED-design og detailprojektering til PtX-anlæg.
Vores stærke interne kompetencer inden for procesteknik, energi fra affald og biomasse samt havvind giver os mulighed for at bygge bro over det tekniske gab til kommerciel parathed og bidrage til PtX-projekter i alle led i værdikæden.

Se løsninger, nyheder og Insights inden for power-to-X.

Juster resultater