Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Økonomi, management og planlægning / Fysisk planlægning og byudvikling

Fysisk planlægning og byudvikling

Foto: pug freak/flickr
COWI har Danmarks største miljø for byudvikling og fysisk planlægning. Vores ydelser strækker sig fra udvikling af strategier og politikker for regional udvikling over fysisk planlægning til design af løsninger.

For os handler fysisk og strategisk by- og landskabsplanlægning og design om at omsætte visioner til realiserbare handlinger. Planer skal på én og samme tid tage udgangspunkt i og udfordre de fremtidige behov.

Planer og processer skal være kreative og om nødvendigt udfordre vant praksis, lovgivningen, faglige dogmer og floskler. Når de endelige løsninger samtidig skal være smukke, bæredygtige og forholde sig til livet både i og mellem husene, siger det sig selv, at vores tilgang stiller høje faglige krav i dybden såvel som i bredden.

Palet af kompetencer

Kunsten at udvikle et nyt byområde eller forny et eksisterende er en kompleks proces, som kræver mange forskellige kompetencer.

Kun med solid viden om økonomi, proces, borgernes ønsker, miljøhensyn, forsyningsforhold og trafikale løsninger er det muligt at skabe levende byer og bydele med trygge spændende rammer. Forudsætningerne for en vellykket byudvikling er at tænke på tværs af kompetencer.

Specielt evnen til at samtænke strategiske muligheder med konkrete, tilpassede, fysiske løsninger og involvering af relevante aktører er en grundlæggende forudsætning.

Rådgivning i bredt format

COWI kan rådgive om den kommercielle virkelighed, som et projekt skal virke i, f.eks. gennem markedsanalyser og udvikling af forretningsplaner.

Vi rådgiver om de planmæssige forhold, der omgiver projektet, og assisterer med analyser af miljømæssige og trafikale forhold, inden projekterings- og byggefasen.

Hvad angår miljø- og klimarådgivning har vi en særlig kompetence i forhold til lokal anvendelse af regnvand (LAR). Fra et overordnet strategisk og formidlingsmæssigt niveau arbejder vi os frem til smukke design af LAR-løsninger i by og landskab.

Vi ved, at klimaløsninger kan være en stor investering på kort sigt. Derfor skaber vi løsninger, som håndterer flere udfordringer på én gang, eksempelvis ved at tilføre byrummet en rekreativ værdi.

Kommunale strategierVi har ligeledes stor erfaring i at udvikle kommunale strategier og at udmønte disse i en kommuneplan eller i egentlige sektorpolitikker.

SIDST OPDATERET: 19.03.2018