Sø og lufttrafik

Foto: Photoxpress

COWI tilbyder en række planlægningsydelser inden for sø- og lufttransport, bl.a. markedsanalyser, finansiel optimering og forbedrede faciliteter for passagerer og gods i havne og lufthavne.

Vores transportydelser spænder fra overordnet systemplanlægning og forvaltning til planlægning og projektering af lufthavne og havne og deres sammenhæng til omkringliggende transportsystemer.

Luftfart
Inden for luftfartssektoren er vores kunder fra det offentlige og den private sektor, f.eks. myndigheder, luftfartsselskaber, lufthavnsoperatører og investorer.

Ud over de lufthavnsspecifikke discipliner involverer vores store luftfartsprojekter ofte en bred vifte af ydelser, herunder forretningsplanlægning, markedsundersøgelser, dataopsamling, prognosticering af trafik og miljøvurderinger.

SøtransportVores maritime planlægningsydelser omfatter masterplanlægning, transport til  og fra havneområder, intern logistik etc. Vi udfører forundersøgelser, herunder ydelser indenfor transportmodellering, fragt- og passagerprognoser, takst- og indtægtsprognoser og markedsanalyser.

COWI har bidraget til planlægningen af en række danske og udenlandske havne.

Udvikling af infrastrukturenNår COWI rådgiver, dækker vi alle faser af udviklingen af infrastrukturen, fra den indledende planlægning og forundersøgelser til design, organisation og uddannelse, opførelse og idriftsættelse samt vedligeholdelse.

SIDST OPDATERET: 30.06.2017