Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Miljø, sikkerhed og sundhed / Akustik, støj og vibrationer

Akustik, støj og vibrationer

Foto: COWI
Vi er omgivet af lyde og vibrationer. Nogle giver os store oplevelser eller sikrer kommunikation, mens andre giver gener eller skader. COWI foretager støjkortlægninger, sikrer gode lydforhold og bekæmper støj og vibrationer.

Akustik i bygninger og rum

Akustik i bygninger er en af COWIs kerneydelser. Vi foretager støjkortlægninger og sikrer gode lydforhold i alle typer af bygninger f.eks. kontorer, industriarbejdspladser, skoler, stationer og lufthavne.

COWI har stor ekspertise og erfaring med at optimere akustik i koncertsale, teatre, museer og andre kulturbyggerier, hvor rumakustik, bygningsakustik og elektroakustik spiller en særlig vigtig rolle for anvendelsen.

Akustik kan beskrives med parametre til sammenligning af diverse krav og regler, eller den kan beskrives direkte med lyd. Med nutidens værktøjer kan vi lytte til akustikken i et rum, før det er blevet bygget, eller før de akustiske foranstaltninger er foretaget i virkeligheden.

Støjkortlægning og handlingsplaner

COWI er certificeret til at udføre godkendte eksterne støjmålinger i henhold til Miljøstyrelsens certificeringsordning. Vi gennemfører desuden både simple og mere avancerede beregninger, når det er nødvendigt for at kortlægge støj eksternt.

Med udgangspunkt i støjkortlægningen udarbejder vi efterfølgende støjhandlingsplaner, der sikrer forbedrede støjforhold. Vi gennemfører også støjmålinger og udarbejder støjredegørelser.

COWI har stor ekspertise og erfaring med støj fra trafik, industri, byggeri med mere. Vi deltager ved fysisk planlægning, når der skal bygges nyt, eller når bestående forhold skal forbedres.

Vibrationer og strukturdynamik

COWIs eksperter inden for dæmpning af vibrationer og strukturdynamik har stor erfaring med monitorering og kortlægning af vibrationer f.eks. med hjælp af GIS-kortlægning.

Vibrationer har særlig fokus i forbindelse med infrastrukturanlæg som broer, tunneller og jernbaner, men strukturdynamiske påvirkninger kan ligeledes relateres til forskellige typer af industri.

Eksperter inden for akustik, støj og vibrationer

COWI har et stærkt fagligt miljø inden for akustik, støj og vibrationer. Vi leverer kvalificeret rådgivning til både ministerier, styrelser, kommuner samt private virksomheder, projektudviklere og entreprenører.

SIDST OPDATERET: 18.01.2018