Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Miljø, sikkerhed og sundhed / Akustik, støj og vibrationer / Bygge og anlæg - Akustik, støj og vibrationer

Bygge og anlæg – Akustik, støj og vibrationer

Foto: COWI
​Kontrol og minimering af støjbelastningen under anlægsarbejder er en forudsætning for et godt omdømme hos naboer og myndigheder. COWIs erfaring med at beregne, vurdere og afværge anlægsstøj er stor.

Støj fra anlægsprojekter er i stadig større fokus, især fra berørte naboer. Myndighederne stiller krav om, at støj i anlægsfasen overholder fastlagte grænser.

Valg af støjsvage metoder til udførelse

COWI kan beregne støjbelastningen fra påtænkte udførelsesmetoder ved omkringliggende boliger og naboer. Vi anvender de mest opdaterede teknikker og software i vores støjberegninger. Det giver mulighed for at fravælge løsninger, som ikke kan overholde støjkravene.

Effektive løsninger til støjbekæmpelse

Ud fra støjberegninger udarbejder vi de mest optimale anlægstekniske løsninger. Vi rådgiver både om ændring af kritiske udførelsesmetoder og peger på effektive løsninger til støjafskærmning af arbejdsprocessen.

Støjreduktion giver godt omdømme

COWI har stor erfaring med at udføre kontrolmålinger til dokumentation af, at støjkravene overholdes under anlægsarbejdet. Vi har i mange år samarbejdet med naboer, myndigheder og entreprenører. Derfor har vi også udviklet rutiner til at registrere og håndtere støjklager på en effektiv måde.

COWIs ydelser omfatter bl.a.:

 • Måling og beregning af støj fra anlægsmaskiner
   
 • Støjreduktion og afværgeforanstaltninger
   
 • Myndighedsbehandling og dispensationer
   
 • Udarbejdelse af støjhåndteringsplaner
   
 • Planer for håndtering af støjklager

Ofte udfører vi vibrationsundersøgelser parallelt med støj.

SIDST OPDATERET: 18.01.2018