Arbejdsmiljøkoordinering og tilsyn

Foto: Stig Stasig

En bygherre har et ansvar for at koordinere arbejdsmiljøet på den plads, hvor han eller hun lader en bygning eller et anlæg opføre. Bygherren kan ikke overdrage ansvaret til andre. Men bygherren kan lade andre udføre de opgaver, der følger med ansvaret. Det er her, at COWI træder til.

Arbejdsmiljølovgivningen forpligter bl.a. en bygherre til at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed. Bygherren skal desuden afgrænse og koordinere sikkerhedsarbejdet, hvor to eller flere arbejdsgivere samtidig beskæftiger personer på byggepladsen.

Koordinering i projekteringsfasen
Siden 1. januar 2009 har bygherrens sikkerhedskoordinator bl.a. også skullet koordinere, at de projekterende tager hensyn til de arkitektoniske, tekniske og/eller organisatoriske valg med henblik på at planlægge de forskellige arbejdsfaser, som skal udføres samtidig eller efter hinanden på byggepladsen.

Skab en effektiv byggepladsCOWI har stor erfaring i at koordinere og indgå i samarbejdet både i projekteringsfasen og på byggepladsen, når der skal etableres et godt og attraktivt arbejdsmiljø. Vi har stor erfaring inden for arbejdsmiljø og byggeri og mange års erfaring med at samarbejde med myndigheder og entreprenører.

Vores ydelser omfatter bl.a.:

  • Arbejdsmiljøaudit
  • Udarbejdelse og vedligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed
  • Sikkerhedskoordinering
  • Sikkerhedsrunderinger
  • Arbejdsmiljøkampagner.

Vi tilbyder også den obligatoriske uddannelse for sikkerhedskoordinatorer.

Autoriseret arbejdsmiljørådgiverCOWI er autoriseret arbejdsmiljørådgiver - også inden for arbejdsmiljø på byggepladser.

SIDST OPDATERET: 18.01.2018