Miljøledelse og miljøaudit

Foto: stock_xchng_sherry wil
Miljøledelse er en forebyggende og fremadrettet proces, der sikrer løbende miljøforbedringer i en virksomhed. Ved at indføre et certificeret miljøledelsessystem kan virksomheden reducere sin egen miljøpåvirkning, identificere muligheder for besparelser og optimere produktionen. COWI kan hjælpe med at opbygge og implementere systemet.

Et effektivt miljøledelsessystem kan give en virksomhed en lang række fordele. Et godt miljøledelsessystem bevirker blandt andet, at virksomheden:

  • får styr på miljøarbejdet
     
  • bliver mere robust i forhold til nye lovkrav og forventninger fra kunder og samarbejdspartnere
     
  • opnår bedre konkurrenceevne, fordi kundernes forventninger om evt. certificering, miljøpolitik og CO2-udledning imødekommes
     
  • sparer penge ved at anvende færre ressourcer og producere mindre affald.

Ved at indføre et  miljøledelsessystem kan en virksomhed eller forsyning nemt indrapportere elementer fra systemet samt indberette forbrugsdata.

 Trin i implementeringen af et miljøledelsessystem

Når en virksomhed skal implementere et miljøledelsessystem, kan det gøres gennem disse trin.
ISO 14001 og EMAS

Miljøledelse efter ISO 14001 indeholder blandt andet krav til uddannelse, kommunikation, beredskab, dokumentstyring og intern audit. EMAS er EU's miljøledelsesordning og har til formål at få virksomheder og andre organisationer til frivilligt at arbejde systematisk og struktureret med miljøforbedringer.

ISO 14001 og EMAS har mange lighedspunkter, men er dog forskellige på et par centrale områder. Det er vigtigt at gøre sig forskellene klart, så virksomheden vælger den standard, der passer bedst til formålet, behovet og virksomhedskulturen.

COWI kan fungere som både proceskonsulent og som sparringspartner ved opbygningen og implementeringen af et miljøledelsessystem, således at virksomheden opnår de miljømæssige og markedsmæssige bedste resultater. COWI kan også foretage interne audit og for-audit til at teste miljøledelsessystemet inden den endelige certificeringsaudit. Certificeringsaudit skal foretages af et akkrediteret firma.

Implementering af miljøledelse
For at gennemføre miljøledelse er det vigtigt, at ledelse og medarbejdere på alle niveauer deltager aktivt i processen. Topledelsen er en vigtig medspiller, der sikrer ledelsesmæssig forankring af processen og systemet. Medarbejderdeltagelse øger motivationen og kompetencen, og det er med til at sikre, at ledelsessystemet bliver en naturlig del af hverdagen. COWI kan sørge for, at medarbejdere og ledelsen bliver undervist i systemet, for eksempel gennem vækstgruppeforløb.

SIDST OPDATERET: 18.01.2018