Miljørigtig projektering

Foto: Tao Lytzen
Miljørigtig projektering er bygherrens garanti for, at miljø og arbejdsmiljø indarbejdes og dokumenteres på en systematisk måde. COWI har ekspertisen til at gennemføre miljørigtig projektering tilpasset projektets art og omfang.
Miljørigtig projektering giver miljømæssigt optimale resultater inden for givne rammer. Fordelen er en bæredygtig udvikling, som sikrer, at anlægget lever op til fremtidens miljø- og arbejdsmiljøkrav.

Miljørigtig projektering betaler sig Totaløkonomiske beregninger indgår naturligt i miljørigtig projektering. Derved bliver det nemt at vælge de miljøpåvirkninger, hvor gevinsten er størst. COWI har altid fokus på økonomien i den efterfølgende driftsperiode, hvilket sikrer, at miljøgevinsten vurderes i forhold til arbejdsindsats, tekniske muligheder og udgifter.

Systematisk og målrettet indsats
COWI har stor erfaring med at udvikle enkle og effektive værktøjer til miljørigtig projektering, baseret på BPS 121.

Vi starter projekteringen med en kortlægning af de miljø- og arbejdsmiljøpåvirkninger, der kan fremkomme under bygge-/anlægsprojektets udformning. Formålet er at prioritere og arbejde videre med de væsentligste miljø- og arbejdsmiljøforhold i projekteringsfasen og i udførelsesfasen.

Plan og dokumentation
Et vigtigt værktøj er miljøplanen, som beskriver koordinering af både miljøaktiviteter og undersøgelser og den miljøekspertise, der er relevant under projekteringen. Med miljøplanen sikrer COWI, at alle på projektet er bekendt med projektets målsætninger for miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed og angiver, hvordan de indarbejdes i projektet.

SIDST OPDATERET: 18.01.2018