HAZID-, HAZOP- og ALARP-studier

Foto: COWI
COWIs erfarne risikoanalytikere sikrer en effektiv proces, når vi sammen med kunden afdækker betydelige risici og vurderer, hvordan de kan imødegås.

Den mest afgørende del af risikoanalysen er den systematiske afdækning af forhold, der indebærer en risiko for uønskede hændelser. Har man først fået øje på en ikke tidligere identificeret risiko, er man straks i gang med at overveje, hvordan den kan elimineres eller imødegås.

MetodevalgDerfor er metodevalg og sammensætning af det hold, der skal udføre risikoidentifikationen altafgørende for kvaliteten af risikoanalysen.

COWIs specialister har erfaring med mange metoder og har selv udviklet og tilpasset metoder til specifikke opgaver. For eksempel i form af varianter af HAZOP-metoden.

Medarbejderinvolvering

Normalt vil vi sammen med kunden sætte det mest relevante hold for at sikre, at den relevante viden og erfaring bliver nyttiggjort til identifikation af risici. Medarbejderinvolvering vil ofte have en kolossal gunstig virkning på resultatet.

Stor viden- og erfaringsbase

Alvorlige hændelser er heldigvis relativt sjældne. Derfor er det ikke nok at bruge viden og erfaring fra drift af det anlæg, der analyseres. Indhentning af viden og erfaring fra uønskede hændelser og nærved-uheld fra anlæg med tilsvarende forhold i hele verden er standard for COWI.

Vi følger med i den løbende udvikling af systemer til styring, overvågning og risikoreduktion og kan her også trække på COWIs projekteringsafdelinger, der har helt opdateret viden på disse områder.

Sikkerhedsvurdering

Når man systematisk har klarlagt sine risikoforhold og de sikkerhedsforanstaltninger, der er til stede, så er der behov for at vurdere, om sikkerheden mod uønskede hændelser er tilstrækkelig høj.

COWI udfører sikkerhedsvurdering både med kvantitative og kvalitative metoder, og med metoder der ligger derimellem:

 • Kategorisering af sandsynlighed og konsekvens samt indplacering i en risikomatrix
   
 • Vurdering efter ALARP-princippet, det vil sige at risikoen skal være As Low As Reasonably Practicable
   
 • Med barrierediagrammer som kan gøres så kvantitative, som der er behov for
   
 • Beregning af FAR-tal (Fatal Accident Rate), lokale og i gennemsnit for anlægget
   
 • Svigthyppighed for hovedsikkerhedsfunktion
   
 • Beregning af individuel risiko og samfundsrisiko
   
 • Med en interaktiv risikomodel (Bayesianske net) ved mere komplekse sammenhænge.

BarrierediagrammerCOWI har udviklet barrierediagram-metoden i samarbejde med industrikunder, som håndterer farlige stoffer. Den giver et overblik over de alvorligste risikoforhold og de foranstaltninger - barrierer - der er en betingelse for sikkerhed.

Princippet er, at jo hyppigere og alvorligere hændelser, des flere barrierepoint er der behov for som sikkerhed. Barrierernes pålidelighed er betinget af både tekniske, organisatoriske og menneskelige faktorer.

De forudsætninger, der ligger til grund for vurderingen, er de krav, som altid skal være opfyldt under drift og vedligehold.

SIDST OPDATERET: 18.01.2018