Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Miljø, sikkerhed og sundhed / Vurdering og regulering af kemikalier

Vurdering og regulering af kemikalier

Foto: stock.xchng_vierdrie
​COWI rådgiver i håndtering og regulering af kemiske stoffer og produkter på det langsigtede og strategiske niveau samt foretager mere grundlæggende vurderinger af kemiske stoffers miljø- og sundhedsmæssige egenskaber.

​Kemikalier kan have alvorlige effekter på mennesker og miljø under brug eller ved udslip. Området reguleres af nationale regler, EU-regulering og på nogle områder via internationale aftaler.

COWIs kemikalieenhed rådgiver om kemikalier gennem hele deres livscyklus og vurderer deres påvirkning af mennesker og miljø.

Viden er grundlaget for den rigtige strategi

Vi hjælper, når der er behov for mere viden om kemikalier i produktion, i forbrugerprodukter, på byggepladser, i landbruget - steder hvor det kan være nyttigt at begrænse spredning og afgivelse af kemiske stoffer. Vi bistår beslutningstagere med at evaluere stoffer og produkter og med at træffe strategiske valg om substitution af kemikalier i forhold til økonomiske parametre og risiko.

Vurderinger efter internationale regler

COWI vurderer mulige effekter, eksponering og risiko ved udsættelse for kemikalier efter anerkendte nationale og internationale regelsæt og kriterier. Resultaterne bruges f.eks. til at vælge andre stoffer (substitution), til begrænsning af risiko ved brug, i forbindelse med godkendelsesordninger eller ved fastsættelse af kvalitetskriterier.

Vurdering udføres også af kemiske stoffer i fødevarer, materialer og genstande beregnet til kontakt med fødevarer, samt af pesticider og biocider efter gældende retningslinjer.

REACH og CLP

COWI bistår virksomheder med at overholde reglerne i EU's kemikalieforordning, REACH, samt med at vurdere og klassificere stoffer efter den nye klassificeringsforordning, CLP. Vi assisterer også myndigheder og organisationer blandt andet med stofvurderinger, vejledninger om komplicerede regelsæt og konsekvensvurderinger i relation til lovgivningen.

Fra lovgivning til praksis

COWIs kemikalieenhed råder over både juridisk, teknisk og naturfaglig ekspertise, hvilket sikrer, at vi kan yde optimal rådgivning i alle relevante forhold. Vores kunder omfatter både nationale og internationale myndigheder og organisationer samt private og offentlige virksomheder.

Samarbejde med de bedste laboratorier og videncentre

For at styrke vores uafhængighed har vi valgt ikke at have egne laboratorier. Når vores opgaver indebærer behov for kemiske undersøgelser eller test af stoffers giftighed, indhenter vi tilbud fra de bedste kontraktlaboratorier.

Vi samarbejder desuden med universiteter og videncentre i Danmark og internationalt med henblik på at kunne inddrage den bedste videnskabelig ekspertise og nyeste viden, hvor det er påkrævet.

SIDST OPDATERET: 18.01.2018