Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Vand og miljø / Miljø, sikkerhed og sundhed / Vurdering og regulering af kemikalier / Kemikaliestyring, substitution og vurdering af alternativer

Kemikaliestyring, substitution og vurdering af alternativer

Foto: Flickr Exioman, iStock
​Styr på kemikalierne - viden, systematik og sund fornuft. COWI hjælper din virksomhed med en effektiv kemikaliestyring og substitution.

​Kemikaliestyring er mere end at have kontrol over kemikalierne, fra de kommer ind på virksomheden, til de forlader den. Det er også at have styr på leverandørerne og på budskaberne til omverdenen og kunderne. Og så skal man kunne vurdere mulighederne for at substituere farlige kemikalier med mindre farlige kemikalier.

Kemikaliepolitik og kemikaliestyring

Det første skridt i effektiv kemikaliestyring er at sikre, at din virksomhed har en kemikaliepolitik og en strategi for, hvordan kemikaliepolitikken føres ud i livet og indarbejdes i alle hjørner af virksomheden. Et kemikaliestyringssystem giver overblik over, hvilke kemiske stoffer og produkter der findes i virksomheden, hvem der leverer dem, hvordan de anvendes, hvilken lovgivning de er omfattet af, og hvad risikoen er for miljø, sundhed og sikkerhed. COWI kan hjælpe med at udarbejde en kemikaliepolitik, samt valg af (IT)værktøjer til kemikaliestyringen.

Kortlægning og oprydning

Hvis du ikke allerede har overblik over anvendelsen af kemikalier er første skridt at kortlægge, hvilke kemikalier du anvender, hvordan disse anvendes, og hvordan de er berørt af kemikalielovgivningen. Baseret på dette overblik kan virksomheden ofte relativt hurtigt foretage en første oprydning, som fjerner ulovlige og overflødige kemikalier.

Substitution og alternativer

Blandt de resterende kemikalier kan COWI hjælpe dig med at fokusere på de kemikalier, som på grund af deres egenskaber eller anvendelse kan give anledning til risici i dag eller i fremtiden. COWI kan assistere med at identificere alternativer samt vurdere, om anvendelse af alternativerne i praksis er teknisk mulig og vil lede til færre risici. Ved at erstatte farlige stoffer med mindre farlige kan de generelle krav til virksomhedens håndtering af kemikalier ofte reduceres.

Indkøb

God praksis for kemikaliestyring er at indarbejde rutiner allerede i indkøbssituationen. Her skal du sikre, at kravene til leverandørerne er i overensstemmelse med den gældende lovgivning og virksomhedens kemikaliepolitik. COWI assisterer med at udarbejde kravsspecifikationer til leverandører.

Kemikaliehåndtering

De nødvendige kemikalier skal håndteres miljø-, sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, fra de modtages, til de forlader virksomheden - som affald eller som en del af virksomhedens produkter.
COWI assisterer med at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger og andre rutiner for sikker håndtering af kemikalier. Kemikaliestyring vil således give overblik over kemikaliernes flow gennem virksomheden, og over eventuelle udslip og unødvendige spild, der skal minimeres og kontrolleres.

Forpligtelser i leverandørkæden og kommunikation til omverdenen
Kemikaliepolitikken (REACH) forpligter virksomheder i leverandørkæden til at oplyse aftagerne af produkterne om kemikalierne, blandt andet via sikkerhedsdatablade. COWI assisterer også med at udarbejde kommunikation til omverden i forhold til din virksomheds kemikaliearbejde.

Processen

Vores rådgivningen foregår i tæt dialog med dig og din virksomhed, og den er altid tilpasset virksomhedens behov. I kan også leje en konsulent, som ude på virksomheden kan hjælpe med processen, hjælpe med fortolkning af lovgivning, undervise og svare på spørgsmål. På den måde sikres en højere grad af videnopbygning i virksomheden.

COWIs ydelser

COWI tilbyder følgende ydelser inden for kemikaliestyring: 

 • værktøjer til kemikaliestyring
   
 • udvikling af kemikaliestrategi
   
 • screening af virksomhedens kemiske stoffer og produkter
   
 • indkøbspolitikker og kravspecifikationer
   
 • vurdering af kemiske stoffer i artikler
   
 • overblik over gældende lovgivningsmæssige krav og initiativer på vej
   
 • vurdering af stoffernes miljø- og sundhedsmæssige egenskaber
   
 • eksponerings- og risikovurdering
   
 • substitution og vurdering af alternativer
   
 • vurdering og udarbejdelse af sikkerhedsdatablade (SDS)
   
 • vurdering og udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger (APB)
   
 • undervisning
   
 • implementering af kemikaliestrategi i alle dele af virksomheden
   
 • leverandørkædesamarbejde

SIDST OPDATERET: 18.01.2018