Afløbssanering

Foto: Tao Lytzen
Gennem mange år har COWI arbejdet med løsninger, der kan forbedre kloaksystemernes tilstand. Her efterspørges de opgravningsfri NO DIG-metoder ofte af vores kunder.
Nedslidte kloaksystemer medfører en unødig belastning af vores vandmiljø. Kloaksystemernes tilstand giver unødige driftsstop, der i mange tilfælde kan resultere i opstuvninger i kældre og på veje og pladser. De nedslidte kloaksystemer giver rotterne let spil, fordi de i mange tilfælde uhindret kan få adgang til kloakkerne gennem nedbrudte ledninger og dårlige samlinger. Alle er det situationer, der er til stor gene for borgerne.

NO DIG-renovering

COWI har medarbejdere, der er specialiseret i NO DIG-løsninger. De har stor erfaring inden for alle typer af løsninger såsom:
  • strømpeforing
  • rørsprængning
  • tunnellering
  • styret underboring
  • punktreparationer.

Investering i nye kloakker

Mange kommuner står over for store investeringer i nye kloaksystemer, der kan leve op til de miljø- og driftskrav, der stilles til et moderne transportsystem for spildevand. Investeringerne målrettes i de fleste tilfælde mod at renovere det eksisterende kloaksystem ved hjælp af NO DIG-løsninger. Det skyldes, at etablering af nye anlæg med nedgravning af nye ledninger er forbundet med meget store anlægsomkostninger.

Udbudsprojekter

I forbindelse med NO DIG-udbudsprojekter benytter COWI GIS-værktøjer til at udarbejde ledningsplaner. Ofte indgår også TV-inspektioner og en hydraulisk analyse med MOUSE. Tilsammen er dette således grundlaget for de løsninger, som vi i samarbejde med kommunen udvælger til NO DIG-udbudsprojektet.

SIDST OPDATERET: 03.02.2016