Skybrudskort

Foto: Scanpix

​COWIs Skybrudskort forudsiger, hvilke områder der bliver oversvømmet

Med COWIs GIS-baserede Skybrudskort® kan man forudsige, hvilke områder der bliver oversvømmet ved et bestemt antal millimeter regn.

Hyppigere og mere ekstreme vejrhændelser er en uundgåelig realitet. Men det er muligt at forberede sig på de kraftigere regnmængder og tilpasse samfundet derefter.

COWI har sammen med SCALGO udviklet Skybrudskort®, som viser, hvilke områder der oversvømmes ved ekstremregn. Kortet er et værdifuldt værktøj for blandt andre kommuner, forsyninger og boligselskaber i deres fremtidige klimaplanlægning.

Overblik og planlægningsværktøj

Skybrudskort® er et nyttigt værktøj ved udlægning af nye byområder, prioritering af kloakrenovering, beskyttelse af sårbare huse, håndtering af skadesanmeldelser, vurdering af huspriser, afledning af vejvand samt installation eller flytning af tekniske anlæg. Kort sagt, man får værdifuld viden og et planlægningsværktøj at arbejde ud fra.

 Projekteksempel

 

GIS-baseret kort simulerer skybrudshændelser

Skybrudskort® er baseret på geografisk informationsystem (GIS) og viser, hvor og hvor meget vand der vil samle sig ved et bestemt antal millimeter regn.

Den del af nedbøren, som ikke afledes til kloakkerne, vil følge terrænet og samle sig i de laveste områder. Når de små lavninger bliver fyldte, vil vandet fordele sig i nye lave områder. Kortet tager således højde for kapaciteten i kloakerede områder, nedsivning og skelner mellem land og by.

Avanceret metode

Skybrudskortene nærmer sig faktiske regnhændelser ved at være baseret på antal millimeter i en nedbørshændelse. Metoden er det mest avancerede, man i dag kan udlede af terrændata som statiske beregninger. Det gør metoden og produktet særligt anvendeligt som screeningsværktøj på store arealer og til opslag på adresser.

Kontakt os for en snak om, hvordan vi kan give dig det nødvendige overblik, inden det næste store skybrud kommer.

Om Skybrudskort®

Skybrudskort® er GIS-baseret, og udgangspunktet er en hydraulisk tilpasset digital terrænmodel opdelt i et grid af mindre celler. Resultatet angiver for hver enkelt celle, hvor mange millimeter afstrømning, som skal til, før den specifikke celle er vanddækket.

Analysen lader nedbøren strømme på overfladen og løbe til lavninger, og den beregner, hvor vandet fra ikke-lavninger og vandfyldte lavninger vil strømme videre hen.

Der tages således hensyn til, at vand fra små lavninger, der fyldes, løber videre til den næste lavning. Derved gradueres sandsynligheden for oversvømmelse af den enkelte lavning i overensstemmelse med virkelige hændelser.

Beregningerne tager udgangspunkt i, at terrænmodellen er tæt, det vil sige, at der ikke sker nedsivning til jordmatricen i byområder, og det forudsættes som udgangspunkt, at det eksisterende kloaknet håndterer op til en 10-års regnhændelse. På landområder kan kortene tilpasses nedsivning for forskellige jordtyper.

 

Rød - 50 mm nedbørshændelse
Gul - 100 mm nedbørshændelse
Blå - 150 mm nedbørshændelse

SIDST OPDATERET: 15.07.2016