Hjem / Skip Navigation LinksYdelser / Bro-, tunnel- og vandbygning / Vandbygning, havne og kyster / Havne, lystbådehavne og marinaer

Havne, lystbådehavne og marinaer

Foto: COWI

Tuborg Syd

Havneomdannelse er blevet en populær disciplin i de senere år. Havneområderne er komplekse arealer med mange interessenter og ofte belastet af miljømæssige problemer. Derfor skræddersyr COWI en løsning til hvert enkelt projekt
 

I COWI ser vi ikke havneudvikling som noget isoleret. Udvikling af havne har altid en konsekvens for byens fysiske struktur og skaber trafikale udfordringer. I COWI husker vi at se helheden i forbindelse med havneudvikling og tilstræber en helhedsløsning.

Planværksted eller ideworkshop
Vi har erfaring for, at en tidlig inddragelse af borgere og andre interessenter er vigtig for at sikre projektets succes. Et planværksted eller en ideworkshop kan være en god måde at igangsætte og effektivisere processen på.

Gammelt og nyt
Et vigtigt aspekt ved havneplanlægninger er at skabe rammerne for en udvikling, der både sikrer, at det maritime islæt bevares og samtidig skaber plads til nye bymæssige aktiviteter så som rekreative opholdsmuligheder og nye byrum, der sikrer liv på de gamle havnearealer.

Havneplanlægning og VVMMyndighederne kræver i dag en lang række tilladelser og godkendelser, herunder VVM, som COWI løser via sit tætte samarbejde med bl.a. Kystdirektoratet, Farvandsvæsenet samt amternes miljøafdelinger.

Havneprojekter kræver specialistviden på en række fagområder. COWI leverer ydelser indenfor følgende fagområder:

  • havneplanlægning (masterplaner, trafik- og behovsanalyser)
  • planværksted
  • byrumsanalyse og volumenstudier
  • designmanual for fremtidig udbygning
  • myndighedsbehandling og lokalplaner
  • skitseprojekt, projektering, udbud og tilsyn.

SIDST OPDATERET: 04.01.2018