Tilstandsvurdering, drift og vedligehold af havne

Foto: COWI

Kajrenovering af Lautrupskaj

COWI tilbyder alle former for tilstandsvurdering af havne og marine anlæg. Vi tilbyder udarbejdelse af vedligeholdelsesstrategi samt drifts- og vedligeholdelsesbudgetter og systemer til forvaltning af drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Dette giver mulighed for at få det rigtige arbejde udført på de økonomisk optimale tidspunkter
Tilstandsvurdering som beslutningsgrundlag

Vi udarbejder tilstandsvurderinger som beslutningsgrundlag for erhvervshavne og lystbådehavne og til vedligeholdelsesprogrammer.

En tilstandsvurdering kan omfatte en visuel inspektion af konstruktionerne over vandspejlet, dykkerinspektioner, ultralydsmålinger til bestemmelse af tykkelse af spuns, fotoregistrering, prøveudtagning og laboratorieanalyser. Tilstandsvurderinger kan også omfatte eftervisning af konstruktioners bæreevne ved beregning.

VedligeholdelsesstrategierI samarbejde med kunden udarbejder COWI forskellige scenarier for et vedligeholdelsesprogram for havnen med fokus på tid, funktion, økonomi og kvalitet.

COWI har også på dette område en mangeårig teknisk og miljømæssig erfaring, og har etableret et godt samarbejde med miljømyndighederne i sådanne sager.

Forvaltningssystemer
Et forvaltningssystem giver overblik og indsigt i havnens drifts- og vedligeholdelsestilstand og behovet for både kort og langsigtet reinvestering. COWI tilbyder forvaltningssystemer, der tilpasses den organisation, det skal fungere i.

Materialeteknologi og levetidsbestemmelse Forståelse for materialers egenskaber, anvendelse, funktion og nedbrydning er afgørende for at forstå, hvordan de bruges korrekt og senere repareres eller vedligeholdes korrekt. Beton, stål og træs holdbarhed og vedligeholdelse er kernekompetencer hos COWI.

Bevaringsværdige marine anlæg og voldgrave
Mange historiske marine anlæg er bevaringsværdige. COWI har udført renoveringsopgaver på blandt andet Christiansø, Middelgrundsfortet og Flakfortet samt foretaget retablering af gamle voldanlæg og bastioner.

SIDST OPDATERET: 12.09.2017