Hjem / Skip Navigation LinksNyheder og medier / Nyheder / Vand og miljø

Intelligent styring af vandselskabers elforbrug

Foto: iStockphoto
COWI deltager i et projekt, der skal kortlægge, teste og vurdere, hvordan danske vand- og spildevandsanlæg kan anvende smart grid-tankegangen og udnytte, lagre og producere vedvarende energi i deres produktion.

I fremtiden vil der komme mere energi fra vedvarende energikilder. Dermed stiger behovet for et fleksibelt og intelligent elforbrug, hvor det er muligt at styre processer, så der kan spares på energien, når den er dyr og omvendt forbruge energi, når den er billigst. Og der kan være et stort potentiale for fleksibilitet i vandsektorens energiforbrug.

Projektet ESWA (energy smart water utilities) undersøger, hvordan de danske vand- og spildevandsanlæg i højere grad kan bruge og producere elektricitet fleksibelt, så det bedst muligt indgår i den samlede produktion, samtidig med at der spares penge og produceres vedvarende energi. COWI er sammen med Aarhus Vand, ABB, DHI, DONG, Aarhus Universitet – Business & Social Sciences, DANVA og Aarhus Kommune partner i projektet, som støttes af ForskEL. COWI er udpeget som projektleder for ESWA.

Tilpasning af vandsektoren til smart grid-fremtid

Hos Aarhus Vand mener man, at en tilpasning til en smart grid-fremtid af ikke bare deres anlæg, men af hele vandsektoren, kan bidrage væsentligt til opfyldelse af regeringens klimapolitik og mål for CO2-reduktion: ”Vandforsyning og spildevandsrensning er energikrævende. Derfor arbejder vi hele tiden med energibesparelser på vores anlæg samt i processerne. Men også med at optimere og søge nye muligheder for at udnytte den betydelige mængde energi, der er i spildevand og i spildevandslam. Vores mål er, at virksomhedens aktiviteter samlet set bliver CO2-neutrale. ESWA-projektet passer optimalt ind i vores energi- og CO2-strategi,” siger projektchef Paul Kristian Thomsen fra Aarhus Vand.

Han suppleres af seniorprojektleder i COWI, Jan Holmegaard Hansen: ”COWI anser projektet som en meget spændende mulighed for at være med til at undersøge og afprøve fleksible energi- og smart grid-løsninger hos Aarhus Vand ved at trække på vores erfaringer fra parallelle projekter om anvendelse af alternative energikilder i andre sektorer. Især bliver det interessant at vurdere den samlede vandsektors potentiale.”

Betydning for alle vandselskaber

Projektet er nemlig ikke kun relevant for Aarhus Vand, men også for resten af landets vandselskaber. I brancheorganisation DANVA er man meget interesserede i ESWA-projektet, da resultaterne er relevante for alle DANVAs medlemmer. ”Vores medlemmer er de danske vand- og spildevandsselskaber, som alle bruger store mængder energi til produktion af vand og bortskaffelse af spildevand. Derudover er mange af spildevandsselskaberne også energiproducenter, idet der kan udvikles biogas fra renseprocesserne og hentes varme ud af både spilde- og drikkevand. Projektets arbejde med at afdække mulighederne for tidsmæssigt at forskyde energiforbrug og energiproduktion vil få stor betydning for vores medlemmer i fremtiden,” siger Jan Egelund, der er projektleder i DANVA.

En anden partner i projektet, Aarhus Kommune, håber, at projektet kan understøtte dansk eksport af clean-tech løsninger til udlandet. ”Vi forventer, at de unikke demonstrationsprojekter vil give genklang over store dele af verden, og som Klimasekretariat i Aarhus Kommune vil vi kommunikere resultaterne nationalt og internationalt. Demonstrationsprojekterne skal vises frem til udenlandske delegationer, så de kan danne grundlag for eksport,” siger Jan Nielsen, der er klimachef i Aarhus Kommune.

Smart grid i vandsektoren

Et smart grid er et netværk, der forbinder producenter, transmission- og distributionsselskaber og forbrugere af energi på en intelligent måde.

Det intelligente net skal styre strømmen af forsyninger, således at energikrævende processer anvendes på tidspunkter, hvor der er overskud af energi, og så energi, der i dag går til spilde, f.eks. bliver lagret til senere brug.  Vandanlæg kommer til at blive en central del i smart grid’et. I forhold til renseanlæg kan smart grid for eksempel forskyde energiforbruget til tider på døgnet, hvor efterspørgslen og udgifterne er mindst.

Renseanlæg kan også være med til at bidrage til distributionsnettet ved at producere energi og lagre den til tider, hvor der er et større behov for den.

SIDST OPDATERET: 28.02.2014