Disclaimer og notits om fortrolighed og rettigheder

Brug af COWIs hjemmeside

Læs venligst denne notits før brug af COWI-koncernens ("COWI") hjemmeside. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du vilkårene i denne notits.

Persondata

Disse brugervilkår vedrører alle oplysninger, der sendes til eller indsamles fra COWIs hjemmeside. Formålet med vilkårene er at beskytte brugerne af hjemmesiden og sikre, at personlige oplysninger håndteres på en sikker og ansvarlig måde.

Personlige oplysninger

De interaktive elementer på COWIs hjemmeside kan kræve, at brugerne giver COWI personlige oplysninger som navn, postadresse og e-mailadresse.

COWI bruger kun disse kontaktoplysninger til at sende den information, brugeren har efterspurgt, eller behandle den relevante information i henhold til brugerens anmodning. Oplysningerne vil ikke blive delt med eller solgt til tredje part. Herudover anonymiserer COWI dine persondata, når der ikke længere er brug for dem til de formål, hvortil de oprindeligt blev indsamlet og efterfølgende behandlet.

Uopfordret information

Uopfordrede ansøgninger sendt via COWIs karriere-/rekrutteringshjemmeside www.cowi.com og relateret materiale vil blive behandlet fortroligt og betragtes som personlige oplysninger (se ovenfor). Al anden form for uopfordret information eller materiale sendt til denne hjemmeside eller på anden vis til COWI i forbindelse med denne hjemmeside vil blive behandlet som ikke-fortrolig og vil kunne bruges uden begrænsninger eller betaling af COWI.

Anonymitet

Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider. COWI er ikke ansvarlig for, hvordan fortrolighed håndteres på disse andre hjemmesider, herunder tredjeparts rekrutteringshjemmesider.

Sikkerhedsforanstaltninger

COWI har truffet passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de besøgendes persondata. Disse persondata lagres på servere med begrænset adgang placeret et sikkert sted, og vi evaluerer løbende vores sikkerhedsforanstaltninger.

Indhold og deling

Denne hjemmeside er tænkt som en introduktion til COWIs aktiviteter og skal derfor kun fungere som information.

Det er tilstræbt, at indholdet på hjemmesiden er så præcist og ajourført som muligt. Men informationerne på denne hjemmeside stilles til rådighed som de er og forefindes, og COWI kan ikke garantere, hverken udtrykkeligt eller implicit, at indholdet er komplet og korrekt.

COWI forbeholder sig ret til at nedlægge denne hjemmeside og afbryde vedligeholdelsen af hjemmesiden og dens indhold uden forudgående varsel.

Ansvarsfraskrivelse

COWI er ikke ansvarlig for noget direkte, indirekte, utilsigtet tab eller driftstab opstået som følge af adgang til, brug af eller påberåbelse af indholdet på denne hjemmeside eller sider, som denne side linker til, uanset om indholdet i øvrigt er præcist eller fuldstændigt. COWI vil således ikke betale erstatning som følge af en sådan brug eller påberåbelse af noget indhold på denne hjemmeside.

COWI frasiger sig enhver kontrol med, relation til eller påtegning af hjemmesider, hvortil der findes link på denne hjemmeside. Endvidere er COWI ikke ansvarlig for indholdet på hjemmesider, hvortil der findes link på denne hjemmeside.

Immaterielle rettigheder og copyrights

Det er kun tilladt at downloade materiale fra denne hjemmeside til ikke-kommerciel, personlig brug og på betingelse af, at du respekterer og overholder alle regler om ophavsret og andre immaterielle rettigheder.

Der må ikke kopieres, reproduceres, genpubliceres, uploades, sendes, transmitteres eller på anden måde distribueres, herunder ved hjælp af dybe links, indhold fra denne hjemmeside, inklusive tekst, billeder, audio- og videofiler til offentlig eller kommerciel brug eller kommunikation, uden forudgående skriftlig tilladelse fra COWI.

Varemærker

Varemærker og logoer på denne hjemmeside tilhører COWI-koncernen. Intet på denne hjemmeside må, hverken stiltiende eller på anden måde, tolkes som tilladelse til at anvende varemærker, logoer og lign., som vises på denne hjemmeside, uden forudgående skriftlig tilladelse fra COWI.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om denne notits, praksis vedrørende hjemmesiden eller dit arbejde med hjemmesiden, kan du kontakte COWI på dataprivacy@cowi.com.