Nyheder og presse

Pressekontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR (Pressechef)
Danmark

+45 20257018
skpn@cowi.com
Om COWI

Alle fakta
Download pdf

Seneste nyheder

Industri Pressemeddelelse
COWI og Swedish Biofuels vil bygge fabrikker til produktion af bæredygtigt flybrændstof

Swedish Biofuels og COWI har indgået et partnerskab om at forsyne det svenske marked med 400.000 ton bæredygtigt flybrændstof, kendt som SAF (sustainable aviation fuel). Swedish Biofuels' teknologi er baseret på 'alcohol-to-jet'-metoden (ATJ), der helt kan erstatte fossilt flybrændstof.

Traffic in Denmark
Infrastruktur Nyheder
Fremtidens forstad uden støj fra motorveje

Støj fra trafikken er en udfordring for livskvaliteten i byer og forstæder. Med afsæt i den nyeste viden har COWI bidraget til en ny Realdania rapport om løsninger og principper for, hvordan kommunerne og staten i fremtiden kan mindske støjgener fra motorvejene.

Sportswear
Industri Nyheder
RISE og COWI udvikler ny proces for anvendelsen af sportstøj og undertøj lavet af blandet syntetisk materiale

Hvert år smider EU borgerne i gennemsnit 11 kilo tekstiler i husholdningsaffaldet som efterfølgende ender i forbrændingen. Dermed går værdien af flere millioner tons tekstiler bogstaveligt talt op i røg hvert år. COWI og RISE skal nu udvikle en ny metode som skal tage vare på denne ressource.

 en bunke røde mursten
Bæredygtig byudvikling Nyheder
Nyt community skal sikre skalering af cirkulært byggeri

Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB) lancerede i februar 'VCØB Community'. COWI træder ind som samarbejdspartner i det nye initiativ, og spiller dermed en aktiv rolle for mere cirkulær økonomi på tværs af branchen.

Far og datter sidder i naturen - skov
Om COWI Nyheder
Nyt tilbud giver 24 ugers barsel med fuld løn til begge forældre

I COWI slår vi et slag for ligestilling af mødre, fædre, medforældre og for familier ved at indføre lige ret til en længere betalt barselsorlov.

den årlige generalforsamling
Om COWI Nyheder
Indkaldelse til generalforsamling 2022 i COWI Holding A/S

Onsdag den 30. marts 2022 kl. 15.30 afholdes den ordinære generalforsamling i COWI Holding A/S. Generalforsamlingen holdes COWIs kantine i Lyngby, og som en virtuel generalforsamling.

Københavns byliv
Veje og motorveje Nyheder
Grøn mobilitet understøtter kommunernes bæredygtige mål

Et stigende antal kommuner i Danmark tilslutter sig DK2020 forløbet, hvor de hver især udvikler en lokal klimahandleplan, der skal styre dem i mål med en netto nul-udledning af CO₂ inden 2050. Grøn mobilitet er uden tvivl en nøgleparameter, der skal bringes i spil, hvis målet skal indfries.

kvinde, der peger et sted, mens hun holder en dreng
Om COWI Nyheder
Stærkt resultat for 2021 – ordrebog tæt på 5 mia. kr.

COWIs omsætning i 2021 steg med 129 millioner kroner til 6,569 milliarder kroner. Samtidig steg ordrebogen til knap fem milliarder kroner. Ny vækststrategi skal sikre momentum i de kommende år.

Kalundborg veje
Veje og motorveje Pressemeddelelse
COWI vinder rådgiverudbud på sidste etape af Kalundborgmotorvejen

Vejdirektoratet har netop underskrevet kontrakt med COWI A/S som totalrådgiver til projektet om anlæg af den tredje – og sidste - etape af Kalundborgmotorvejen mellem Regstrup og Kalundborg. Når strækningen står færdig, vil der fremover være motorvej hele vejen fra Kalundborg til hovedstadsområdet.

flok af fugle
Miljø Nyheder
Ny rapport: Danmarks kystnatur alvorligt truet

Havvandsstigninger udgør en markant, overhængende trussel mod den kystnære natur og biodiversitet i Danmark. De klimaskabte havstigninger vil reducere sjælden natur og bestande af sjældne fugle, padder og planter i kystområderne markant. Naturen i 76 ud af Danmarks 98 kommuner vil blive påvirket af stigende havvand, både de permanente oversvømmelser og øgede stormflodshændelser.

Lejerbo, Arkitema og COWI samarbejde
Arkitektur Nyheder
Sunde boliger til hele landet

Lejerbo har netop udpeget vinderteamet af en rammeaftale på renoveringsopgaver i hele landet. Teamet, bestående af Arkitema og COWI, skal rådgive Lejerbo i forbindelse med såvel renoveringer som nybyggeri. Målet er at skabe sunde bæredygtige kvalitetsboliger til Lejerbos beboere i hele landet.

bytorv med mennesker og cykeltrafik
Infrastruktur Nyheder
Sæt det lange lys på infrastrukturplanen!

Frem til år 2035 skal der investeres et trecifret milliardbeløb i veje, skinner, spor, cykelstier mm. Der er mange gode projekter, i den nye statslige infrastrukturplan, som vil sikre at Danmark følger med tiden. Men planens succes er ikke givet på forhånd.

Om COWI Nyheder
Ordinær generalforsamling I COWI Holding A/S – foreløbig dagsorden

Den ordinære generalforsamling afholdes: Onsdag den 30. marts 2022 kl. 15.30 Generalforsamlingen holdes i år både fysisk i COWIs kantine i Lyngby og som en virtuel generalforsamling.

 Kvinde på en græsmark
Bæredygtighed Nyheder
COWI fravælger alle projekter om fossile brændstoffer

Som en af de allerførste rådgivende ingeniørvirksomheder vil COWI transformere sin forretning, så 100 procent af indtægten hentes fra projekter relateret til bæredygtighed inden for tre til fem år.

 Folk går ved siden af ​​Oslos operahus
Urbanisering Nyheder
COWI og Institut for Center-Planlægning samler kræfterne

COWI og Institut for Center-Planlægning – også kendt som ICP – er beg-ge velrenommerede rådgivere inden for detailhandelsplanlægning. Nu samler de to virksomheder kræfterne i COWI, hvor ICP's medarbejdere bliver en del af Danmarks største planlæggermiljø i afdelingen for By og trafik.

Asetek building
Arkitektur Nyheder
Asetek bygger nyt stort hovedsæde ved Aalborg

Teknologivirsomheden Asetek oplever stor vækst på verdensmarkedet, og derfor har man nu besluttet at bygge et helt nyt hovedsæde ved Aalborg. D. 18. januar kunne borgmester i Aalborg, Thomas Kastrup-Larsen, og stifter CEO i Asetek, André Eriksen, så tage første spadestik til den nye bygning, der er tegnet af Arkitema.

Jeppe Grue i en debat, der taler om Power-to-X
Energi Nyheder
Debat: Danmark bør skrue op for tempo og ambitioner for at sikre realistisk transition til grønne brændsler

Hvis Danmark skal lykkes med i tide at omstille transportsektoren frem mod 2030, skal der skrues op for både tempoet og ambitionerne. Her er tre håndtag, som vi allerede nu kan tage fat i.

marine og offshore konstruktion til den første energiø
Energi Nyheder
Nyt partnerskab bringer energiø nærmere

Et solidt partnerskab inden for offshore- og marineanlæg er blevet etableret med henblik på at udvikle verdens første energiø. COWI er udpeget til at være bygherres rådgivende ingeniør.

GIS og IT Nyheder
Digitale planer sikrer kvalitet af data og reducerer tidsforbrug

Hastigheden i forhold til opdatering af data i spildevandsplaner er stigende i takt med byudvikling og et øget investeringsniveau hos mange forsyninger. Nu har tre danske kommuner testet et nyt, digitalt værktøj, som gør det nemmere at registrere og håndtere data om spildevand, så bæredygtige indsatser kan planlægges i tide og man sikrer den rette koordinering på tværs af kommunen.

bytorv med dam og træer
Vand Nyheder
Grib mulighederne i fremtidens klimatilpasning

Klimaforandringerne er en realitet, og mange danskere mærker allerede nu konsekvenserne af varmere, vådere og mere ekstremt vejr. Konsekvenserne af et ændret klima kalder på handling her og nu, men det rummer også gode muligheder og et stort potentiale for at udvikle byer, kyster og rekreative områder.

Urban tech 2021 demo-dagskonference med alle deltagere
Digitalisering og teknologi Nyheder
Startups og store virksomheder skaber resultater sammen

Innovation er en vigtig nøgle til at løse klimaudfordringer. Går startups og store virksomheder sammen, så kan innovationen accelereres. Det viser resultaterne fra det treårige program Urbantech.

mennesker i lufthavnen
Lufthavne Nyheder
COWI assisterer Aarsleff i udviklingen af lufthavnens Terminal 3

Københavns Lufthavn er nu klar til at tage det næste spadestik i udviklingen af terminalområdet, med markant mere plads i bagageudleveringen og paskontrol.

Energi Nyheder
Vi rådgiver om fremtidens grønne infrastruktur

Skal Danmark nå klimamålet i 2030, er der brug for, at hele den fysiske infrastruktur, som skal binde den grønne omstilling sammen i praksis, kommer på plads.

børn, der leger i et pund
Klimaforandringer Nyheder
Danmark har brug for en ambitiøs national plan for klimatilpasning

Med sommerens katastrofale oversvømmelser i Tyskland og Belgien, og gentagne advarsler om klimaforandringer fra FN’s klimapanel, bør det stå klart for enhver, hvor galt det kan gå, hvis vi ikke forbereder danske byer og kyster til vådere, varmere og vildere vejr.

HOFORs nye og gamle vandværk placeret lige syd for Søndersø i Værløse
Byggeri Nyheder
COWI assisterer HOFOR i opførelsen af bæredygtige vandværker

Fremtidens vandværker skal bygges bæredygtigt. Det er den klare ambition, når COWI er med som en del af rådgivningsteamet hos HOFOR. Her bliver der stillet krav, da klima- og miljørigtige løsninger er et must.

Den franske samling sal, Ordrupgaard
Byggeri Nyheder
Optimering af energi på kunstmuseum

Kunstmuseet Ordrupgaard i Charlottenlund er for nyligt blevet udvidet med 1750 m² der blandt andet dækker over fem nye udstillingssale samt den skulpturelle tagkonstruktion med tilnavnet Himmelhaven. COWI har projekteret alle tekniske installationer til den nye tilbygning herunder ventilation og indeklima med varme, befugtning og køl, belysning, elinstallationer, brand- og sikringsinstallationer samt vvs og afløb.

Vindmøller i havet ved solnedgang
Energi Nyheder
Arbejder på en vision: Verdens første energiø

Ifølge konsortiet Vindø kræver ambitiøse klimamål også ambitiøse løsninger. I samarbejde med Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) og konsortiet (som består af PFA og Andel) har COWI og Arkitema haft mulighed for at udvikle alternative koncepter i forhold til visualiseringen af hvordan verdens første energiø kunne se ud.

Engholmene udsigt i København
Broer Nyheder
COWI er med i Verdens Vildeste Brobyggere

På lørdag løber Danmarks nye, store brobygningskonkurrence af stablen, og COWI er selvfølgelig med som partner. Kom med til folkefesten og hyld kunsten at bygge broer og alle de fagligheder, der er involveret.

lake with mountains and trees
Om COWI Nyheder
COWI øger ordrebeholdningen med 1 milliard kroner

I det seneste år har COWI vundet mange nye projekter, hvilket har fået ordrebeholdningen til at stige med en milliard kroner, og både top- og bundlinje er styrket.

Children playing in the water
Vand Nyheder
Grumset debat om spildevand

Datadrevne løsninger kan være med til at mindske udledningen af spildevand. De kan medvirke til at træffe beslutninger, der tager højde for de reelle påvirkninger af vandmiljøet under hensyntagen til udvikling i klima og belastninger.

COWI employee Jeppe Grue on stage
Energi Nyheder
DEBAT: Power-to-X kan gøre landbruget til en væsentlig del af løsningen på klimaudfordringen

Power-to-X rummer et enormt potentiale for landbruget, og er en forudsætning for at nå klimamålene. Men de teknologiske løsninger skal op i skala og implementeres, hvis det skal realiseres. Der skal hurtigst muligt skabes klarhed om rammebetingelserne for Power-to-X og sættes turbo på udviklingen af hele værdikæden.

Collstrop grunden
Miljø Nyheder
Kæmpe forurening under kontrol

Det kommer til at vare mange år, før der er helt fri bane på den stærkt forurenede Collstrop grund i Gribskov i Nordsjælland. Region Hovedstadens første skridt er at afskære udsivende tungmetaller fra at nå de fredede vådområder og Esrum Sø. COWIs feltarbejde er godt i gang.

En kunstig halvø er ved at blive bygget i Göta -floden fra Masthugget
Bæredygtighed Nyheder
COWI får nøglerolle i etableringen af Göteborgs nye halvø

Lige ved det gamle Masthugget, som er bydelen, hvor master til de store sejlskibe en gang blev til, anlægges en kunstig halvø i Göta Älv. COWI har en nøglerolle i projekteringen og koordineringen af den nye halvø, som omfatter helt nye typer geotekniske og konstruktionsmæssige udfordringer.

City cars traffic
Infrastruktur Nyheder
DEBAT: Vi skal tænke bæredygtigt, når vi bygger infrastruktur for over 100 milliarder kr.

Regeringens infrastrukturplan kan udfordre den grønne omstilling, hvis vi ikke tænker bæredygtigt, når vi bygger fremtidens infrastruktur. Derfor er der behov for en grøn kickstart, hvor der øremærkes 1 mia. kr. til grønne projekter, der kan nedbringe klimabelastningen fra den samlede infrastrukturplan, skriver Michael Knørr Skov, afdelingschef for by og trafik i COWI.

Offshore wind farm
Energi Nyheder
DEBAT: Rammebetingelser for investeringer i Power-to-X skal på plads – og det haster

Der skal fart på udviklingen af Power-to-X, hvis vi skal nå Danmarks klimamål i 2030 og gribe muligheden for at skabe et grønt erhvervseventyr. Det kræver, at de langsigtede rammer for investeringer i Power-to-X kommer på plads, og at vi hurtigt formår at skabe et attraktivt klima for private investorer, skriver Jeppe Grue, teknisk chef for grønne brændstoffer og termisk energi i Cowi.

COWI i det danske accelerator-program Urbantech
Digitalisering og teknologi Nyheder
Bæredygtige byer: Vi sætter skub i samarbejdet med startups

10 lovende og innovative teknologivirksomheder fra hele verden er netop blevet udvalgt til den tredje og sidste runde af det danske accelerator-program Urbantech. Fem af dem skal i samarbejde med COWI udvikle nye, digitale løsninger til fremtidens bæredygtige byer.

Stablen, et banebrydende og visionært hus inden for anvendelse af genbrug og genanvendelse af byggematerialer
Byggeri Nyheder
Genbrugscentre bygget på genbrug

Fredericia og Horsens kommune går nye veje mod grøn omstilling og benytter upcycling og genbrugsmaterialer i etableringen af nye kommunale genbrugscentre. COWI er med som rådgiver.

wind
Vindenergi Nyheder
Ny rapport: Fjernvarme kan give Danmark Power-to-X-forspring

Fjernvarmen har en unik evne til at opsamle de betydelige energispild, der ellers vil være i PtX-produktionen. Ved at koble fjernvarme, havvind og PtX vil man kunne bidrage til bedre økonomi, højere energieffektivitet og øget hastighed i etableringen af PtX i Danmark. Det kan sikre dansk styrkeposition.

Aarhus ReWater
Vand Nyheder
Vand er kernen i bæredygtig byudvikling

Mere end 2000 eksperter fra 94 lande deltager lige nu i den digitale World Water Congress 2021. COWI er blandt deltagerne og med til at sponsorere konferencen om verdens mest dyrebare naturressource.

Forurenede grunde Nyheder
COWI bistår Region Midtjylland ved Høfde 42-oprensning

Når Region Midtjylland skal rense op efter generationsforureningen ved Høfde 42, bliver det med COWI som wingman. COWI har vundet opgaven som bygherrerådgiver og skal levere specialviden og dermed bistå regionen med at komme sikkert og bæredygtigt i mål med oprensningen.

Om COWI Nyheder
Internationalt talent bliver ny Group CFO i COWI

39-årige svensk-iranske Natalie Shaverdian Riise-Knudsen bliver ny CFO i COWI, hvor hun bl.a. skal bidrage til virksomhedens næste vækstfase. På trods af sin unge alder kommer hun med bred og solid international erfaring med særligt fokus på finans, IT, analyse, ledelse og transformation.

Energi Nyheder
Verdens første energiø, inspireret af naturens kræfter

Som VindØ-konsortiet siger, kræver ambitiøse klimamål ambitiøse løsninger. I samarbejde med Copenhagen Infrastructure Partners og konsortiet har vi i COWI og Arkitema haft mulighed for at udvikle alternative koncepter for at illustrere, hvordan verdens første energiø kunne se ud. Dette er et af mange mulige udtryk – den endelige konstruktion og øens udformning besluttes på et senere tidspunkt.

CO₂ fangst Nyheder
Debatindlæg: Vi skal satse mere på co₂-fangst!

Hvis verden skal lykkes med at holde temperaturstigningen need, skal man investere mere i etableringen af infrastruktur og anlæg til CO₂-fangst.

CO₂ fangst Nyheder
Aalborg portland undersøger mulighederne for co₂-fangst

Cementindustrien er i dag en af verdens mest klimabelastende industrier. Med COWI som rådgiver undersøger Aalborg Portland nu mulighederne for CO₂-fangst gennem det EUDP-støttede projekt GreenCem – et vigtigt skridt på vejen mod en mere bæredygtig cementproduktion.

Om COWI Nyheder
Ny prominent bestyrelsesformand for COWI

COWI får ny formand fra den absolutte top af danske bestyrelsesliv. Tidligere CEO for Siemens Jukka Pertola afløser Steen Riisgaard, som træder tilbage efter otte år på posten.

Bæredygtighed Nyheder
Massivt fald i CO₂-udledning

CO₂-aftrykket fra COWIs daglige drift faldt flere niveauer i 2020 sammenlignet med tidligere år.

Om COWI Nyheder
Indkaldelse til generalforsamling 2021 i COWI Holding A/S

Torsdag den 25. marts 2021 kl. 15.30 afholdes den ordinære generalforsamling i COWI Holding A/S.

Om COWI Nyheder
COWI leverer rekordoverskud for 2020

Trods den globale COVID-19-pandemi og store usikkerheder i markederne opnåede COWI i 2020 det bedste driftsresultat og cash flow nogensinde. COWI går ind i det nye år med rekordhøj kundetilfredshed, en bomstærk ordrebeholdning og positive forventninger til 2021 – ikke mindst drevet af verdenssamfundets fortsatte, massive investeringer i den grønne omstilling.

Grøn omstilling Nyheder
Indfør klimaramme i den frivillige bæredygtighedsklasse i 2021

Lad os allerede nu komme i gang med en klimaramme for byggeriet. Hvis vi starter op med at gøre det frivilligt, er der god tid til at afklare og udvikle, inden rammen bliver obligatorisk og gradvist strammet. Vi står klar i branchen og har de livscyklusvurderings-værktøjer, der skal til for at udvikle byggeriet henimod et mindre CO₂-aftryk.

Energi Nyheder
Danmark bygger verdens første energiø

En bred vifte af Folketingets partier har indgået en aftale om opførelsen og ejerskabet af verdens første energihub baseret på havvind, der bliver en kunstig ø i Nordsøen.

Grøn omstilling Nyheder
Biofiltre skal reducere klimabelastningen fra malkekøer og svin med op mod 20 procent

Biofiltre, som nedbryder metan, kan fremover blive et vigtigt skridt på vejen mod at reducere klimaaftrykket fra danske malkekøer og svineproduktion på omkostningseffektiv vis. I det nye GUDP-projekt BIOMET er udvikling og test af filtermodeller i storskala netop gået i gang. Arla og Danish Crown ser et stort potentiale i projektet, både klima- og forretningsmæssigt.

Oversvømmelse Nyheder
Klimatilpasset byrum holder på vandet

Den legendariske københavner-oase Enghaveparken er blevet moderniseret og klædt på til fremtidens enorme regnskyl. I januar blev den vellykkede forening af klimatilpasning og kulturhistorie præmieret med en Årets Arne – opkaldt efter arkitekten bag parkens kendetegn, Arne Jacobsen.

Jernbaner Nyheder
COWI, Parsons, SYSTRA og Implement har vundet DSB’s rammekontrakt for Fremtidens S-bane

Joint venture-teamet COWI, Parsons og SYSTRA har med Implement Consulting Group som underrådgiver netop vundet DSB’s store rammekontrakt for multidisciplinær rådgivning i forbindelse med automatiseringen af S-banen i hovedstadsområdet. Kontrakten løber i otte år med mulighed for seks års forlængelse to gange.

Om COWI Nyheder
Ordinær generalforsamling I COWI Holding A/S – foreløbig dagsorden

Torsdag den 25. marts 2021 kl. 15.30 afholdes den ordinære generalforsamling i COWI Holding A/S. På grund af COVID-19 afholdes generalforsamlingen i år som en fuld elektronisk generalforsamling.

Bæredygtig byudvikling Nyheder
Debat: Mobilitetsplanen skal være mere end en liste med infrastrukturprojekter

Danmark trænger til en national mobilitetsplan, og særligt afhænger Danmarks grønne omstilling af, at vi lykkes med at fjerne CO2 fra trafikken.

Byggeri Nyheder
COWI og Oslo Havn indgår rammeaftale

Oslo Havn har en vision om at blive verdens mest effektive og miljøvenlige havneby. For at opfylde det mål vil COWI bidrage med ingeniørkompetence til elektrificering og udvikling af havnen.

Byggeri Nyheder
Bosch hovedkvarter sætter nye bæredygtige standarder

Arkitema og COWI står i spidsen for udviklingen af et nyt dansk hovedkvarter for industrigiganten Bosch. Det komplekse og multifunktionelle byggeri er resultat af tæt samarbejde mellem arkitekter og ingeniører fra start til slut og bliver udført i træ med høje ambitioner om bæredygtighed.

Om COWI Nyheder
Dansk rådgiverkæmpe fylder 90

De fleste danskere kender den nye Lillebæltsbro, Storebæltsbroen og den københavnske metro. I andre dele af verden er det vandforsyning, infrastruktur og byudvikling, som de rådgivende ingeniører i COWI har bidraget til. I år fejrer virksomheden sin 90-års fødselsdag, og det forpligter, mener direktør Lars-Peter Søbye.

Miljø Nyheder
COWI opnår ISO-certificering på arbejdsmiljø

COWI i Danmark har opnået den officielle ISO 45001-certificering på arbejdsmiljø. Det er resultatet af en målrettet indsats, hvor vi samtidig forpligter os til kontinuerligt at udvikle og forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

GIS og IT Nyheder
Smart sensor-teknologi bevarer Norsk kulturarv

Den farverige samling historiske træhuse på Bryggen i Bergen har været på UNESCOs liste over Verdensarv siden 1979 og er den tredje mest besøgte turistattraktion i Norge. Nu overvåger 21 smarte sensorer bygningernes tilstand døgnet rundt, så der kan sættes hurtigt ind og området sikres for fremtiden.

Broer Nyheder
Den nye Lillebæltsbro runder skarpt hjørne

Det er 50 år siden, Kong Frederik 9. som den første kunne køre over den nye Lillebæltsbro. Siden har næsten 700 millioner bilister passeret broen imellem Fyn og Jylland. Broen var Danmarks første hængebro og blevet et vigtigt led i udviklingen af moderne infrastruktur i Danmark og i designet af moderne hængebroer.

Bæredygtighed Nyheder
COWI reducerer sit CO₂-aftryk med over 70 procent inden 2030 via ambitiøse tiltag

COWI vil fremover skære markant ned på virksomhedens flyrejseaktivitet, både inden for og uden for Danmarks grænser. Desuden skal COWIs biler konverteres til hybrid- eller el-biler. Tiltagene skal bidrage til at reducere COWIs CO₂-aftryk med over 70 procent inden 2030, med 2008 som baseline, og gøre virksomheden helt CO₂-neutral i 2050.

Arkitektur Nyheder
Dissing+Weitling, Arkitema og COWI skal projektere ny jernbanebro i Oxberg, Sverige

Österdelälvens nye signaturbro skal projekteres af et team bestående af COWI, broarkitekterne Dissing+Weitling og Arkitema på landskabsdelen. Det rutinerede hold er netop udråbt som vindere i en international brokonkurrence, udskrevet af Trafikverket, der havde fem internationale prækvalificerede hold med i konkurrencen.

Om COWI Nyheder
COWI leverer stærkt halvårsresultat trods corona

COWI kan se tilbage på et halvår med markant forbedrede resultater på bundlinjen, en vellykket integration af Arkitema samt højere kundetilfredshed. Investeringer i infrastruktur i bl.a. Storbritannien, fortsat grøn omstilling samt en hurtig tilpasning til ’the new normal’ skaber forventninger om et meget tilfredsstillende resultat for hele året.

Digitalisering og teknologi Nyheder
Bedre teknologi til fremtidens byer

Otte af verdens mest lovende og innovative startup-virksomheder er blevet udvalgt til acceleratorprogrammet Urbantech. Her får de mulighed for at skalere og udvikle løsninger til fremtidens byer via en intens og skræddersyet accelerationsproces i partnerskab med COWI og andre virksomheder.

Infrastruktur Nyheder
Nyt beslutningsgrundlag om havnetunnel i hovedstaden

En ny transportrute øst om Danmarks hovedstad skal løse trafikale flaskehalse, mindske støj og luftforurening og sikre bedre regional adgang til både gamle og nye bydele. Resultatet af to års forundersøgelser og trafikanalyser peger på flere mulige scenarier.

Bæredygtighed Nyheder
Stort bæredygtigt brændstofprojekt ved København klar til første fase med udvidet partnerkreds

Københavns Lufthavne, A.P. Møller – Mærsk, DSV Panalpina, DFDS, SAS og Ørsted er klar til første fase i det potentielt 1,3 gigawatt (GW) store projekt til produktion af bæredygtige brændstoffer ved København. Partnerskabet har modnet projektet og har indsendt en ansøgning til Innovationsfonden på et stort tocifret millionbeløb og samtidigt udvidet partnerkredsen på projektets første faser med Nel, Everfuel og Haldor Topsøe.

Vand Nyheder
Modernisering af syv vandværker i Hovedstadsområdet skal give forbrugere og virksomheder blødere drikkevand

HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, er i gang med at modernisere og indføre blødgøring af drikkevandet på selskabets i alt syv regionale vandværker. COWI er blandt de rådgivere, som i tæt samarbejde med forsyningsselskabet skal stå for at designe blandt andet Danmarks største vandværk – Værket ved Regnemark.

Infrastruktur Nyheder
Sveriges mest moderne togdepot er nu klar

Nu er det nye, topmoderne togdepot udenfor Hässleholm i Sverige klar. Depotet tilbyder service, reparation, rengøring og vask af de svenske Øresundstog. Projektet var udbudt af Region Skåne, og COWI vandt projekteringen for terrænarbejdet omkring depotet.

Urbanisering Nyheder
Arealudvikling i Københavns Kommune

København undergår store forandringer i disse år. Byen vokser hvert år med mere end 10.000 nye indbyggere, og det giver øget efterspørgsel på boliger, erhverv, institutioner og grønne frirum.

Om COWI Nyheder
Fra kontor til kajak

Når 62 årige el-ingeniør Michael Otto slår “Out of office” autosvar til i sin arbejds-email, betyder det mere end blot ferie. De næste seks uger skal han tilbringe i et vovefuldt forsøg på at padle hele vejen rundt om Danmarks kyst. Alene. I en havkajak.

Vindenergi Nyheder
Finscreening af placeringer for mulige havvindmølleparker og energiøer i Danmark er netop offentliggjort

COWI har i samarbejde med Energinet hjulpet Energistyrelsen med en finscreening af de mulige placeringer for kommende havvindmølleparker og potentielle energiøer i Danmark. Screeningen viser, at det inden for udvalgte områder er praktisk muligt at etablere havvindmølleparker i Danmark enten som enkeltstående parker eller tilkoblet energiøer i Nordsøen og ved Bornholm.

Infrastruktur Nyheder
COWI vinder opgaver i næste analysefase for placeringen af en fast Kattegatforbindelse

Det største infrastrukturprojekt på tegnebrættet nogensinde i Danmark er nu ét skridt nærmere en realisering. I kølvandet på første fase af forundersøgelsen til en fast Kattegatforbindelse skal COWI nu være med til at udarbejde et mere detaljeret beslutningsgrundlag for, hvor Kattegatforbindelsen bedst kan etableres både på land og over hav. Opgaverne udføres for Vejdirektoratet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Sund & Bælt.

Bæredygtighed Nyheder
Ny forskning kan gøre broer mere klimavenlige

Et netop afsluttet forskningsprojekt viser, at der er et stort potentiale for at reducere materialeforbruget til brodækket på en hængebro med mere end en fjerdedel. Det giver en CO₂-besparelse på op til 30%.

Bæredygtighed Nyheder
Førende danske selskaber går sammen om ambitiøst projekt inden for bæredygtige brændstoffer

Københavns Lufthavne, A.P. Møller – Mærsk, DSV Panalpina, DFDS, SAS og Ørsted er gået sammen i et nyskabende partnerskab om at udvikle et produktionsanlæg i industriel skala i Storkøbenhavn til produktion af bæredygtige brændstoffer til vej-, sø- og lufttransport. Partnerskabet, som både repræsenterer efterspørgsels- og udbudssiden inden for bæredygtige brændstoffer, har en vision om at opføre det, der kan blive et af verdens største anlæg til elektrolyse og til produktion af bæredygtige brændstoffer. Projektet kan fungere som drivkraften for modningen af bæredygtige brændstoffer, samtidig med at der skabes arbejdspladser og nye værdikæder for at styrke Danmarks førende rolle inden for grøn energi. COWI fungerer som videnspartner for projektet.

Arkitektur Nyheder
Markant bro til fremsynet boligkvarter

Danmarks nyeste skråstagsbro er skabt i et stærkt samarbejde mellem arkitekter og ingeniører. Broen forbinder det opvoksende boligkvarter NærHeden med nabobyen Hedehusene til glæde for fodgængere, cyklister og bilister.

Urbanisering Nyheder
Analyse: Corona har resulteret i 10 procent færre flytninger mellem kommunerne i marts måned

Coronakrisen har allerede medført en opbremsning i de mellemkommunale flytninger, viser nye tal fra rådgivningsvirksomheden COWI. Det kan få betydning for kommunernes fremtidsplaner, herunder behovet for opførelsen af nye boliger. Særligt kommunerne længst væk fra de store uddannelsesbyer, og de kommuner, hvor man før coronakrisen havde høje forventninger til øget boligudbygning, kan begynde at indstille sig på en ny virkelighed, fortæller Karin Thuesen Pedersen, byudviklingschef i COWI.

Industri Nyheder
Ekspertkonsortium udvikler CO₂-neutralt brændstof til bæredygtig transport

Power-to-fuel-projektet, der ledes af Liquid Wind, skal etablere anlæg til fremstilling af vedvarende brændstof i kommerciel skala. Konsortiet (bestående af Axpo, COWI, Carbon Clean Solutions, Haldor Topsøe, Nel Hydrogen og Siemens) kombinerer sin ekspertise og teknologi til at fremstille flydende CO₂-neutralt brændstof af indfanget kuldioxid og grøn brint (fra el baseret på vedvarende energikilder). Som alternativ til fossilt brændstof vil brændstoffet spille en vigtig rolle i at mindske udledningen af CO₂.

Bæredygtighed Nyheder
COWI skal finde løsning for sikring af København og Hvidovre mod stormflod

COWI skal sammen med Hvidovre Kommune og Københavns Kommune undersøge, hvordan en stormflodsikring af København og Hvidovre placeret i området Kalveboderne bedst og mest bæredygtigt kan udformes.

Om COWI Nyheder
CORONAVIRUS: Vi skal passe på hinanden og samtidig holde hjulene i gang

Verdenssamfundet står midt i en krise. Ikke mindst i Danmark, hvor udviklingen er gået stærkt de seneste dage, og hvor regeringen har taget en række drastiske, men nødvendige, tiltag for at forsinke virusspredningen. COWI tager situationen særdeles alvorligt; Vi gør alt, vi kan, for at passe på vores medarbejdere og kunder - samtidig med, at vi stræber efter at holde hjulene i gang og understøtte Danmarks vækst.

Om COWI Nyheder
Indkaldelse til Generalforsamling 2020 i COWI Holding A/S

Den ordinære generalforsamling i COWI Holding A/S afholdes torsdag den 26. marts 2020 kl. 15:30 i kantinen hos COWI, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby.

Om COWI Nyheder
Styrket internationalt fokus og massiv ordrebog giver forventninger om vækst i 2020

Trods udfordringer i 2019 står COWI med den største ordrebog nogensinde. Virksomhedens styrkede internationale fokus og den stigende efterspørgsel efter integrerede ydelser giver forventninger til vækst i det kommende år.

Om COWI Nyheder
Ordinær generalforsamling I COWI Holding A/S – foreløbig dagsorden

Torsdag den 26. marts 2020 kl. 15.30 afholdes den ordinære generalforsamling i COWI Holding A/S. Generalforsamlingen finder sted i COWIs kantine, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby.

Om COWI Nyheder
COWI styrker sit internationale fokus

COWI eskalerer ambitionerne på det internationale marked med en række ændringer i organisationen. Rådgivningsvirksomheden vil satse endnu mere massivt på infrastruktur og vindenergi, og på yderligere vækst i Storbritannien og USA. Ændringerne medfører flere skift på COWIs direktørposter.

Bæredygtighed Nyheder
COWI bliver CO₂-neutral i 2020

COWI sætter turbo på sine tiltag mod en mere bæredygtig fremtid: ”I år vil vi være CO₂-neutrale, og i løbet af de næste ti år vil vi reducere vores faktiske CO₂-aftryk med 70 procent. Vores mål er at stoppe alle udledninger inden 2050,” fortæller CEO Lars-Peter Søbye.

Om COWI Nyheder
Arkitema Architects får ny topchef

Oven på en veloverstået integration af Arkitema Architects og COWI skifter arkitektfirmaet topchef.

Bæredygtig byudvikling Nyheder
Potentiale for 5.000 nye almene boliger i de store byer

Boligmanglen i de store byer løses ikke kun ved at bygge nyt. Den eksisterende boligmasse rummer et stort uudnyttet potentiale for at skabe flere boliger mere bæredygtigt. Dét mener rådgivningsvirksomheden COWI, der sammen med Arkitema Architects har kortlagt potentialet for at omdanne store almene lejligheder og uudnyttede tagetager i København, Aarhus og Odense til flere, mindre lejligheder.

Digitalisering og teknologi Nyheder
Urbantech 2019: Nytænkning af byggeri til bæredygtige byer

Hvordan kan intelligent teknologi optimere byggeprocesser? Siden Urbantech-programmet gik i luften i august, har dette været omdrejningspunktet for COWIs samarbejde med to nystartede tech-virksomheder: norske Catenda og spanske SAALG Geomechanics. Ved Demo Day den 8. november blev resultaterne præsenteret ved BLOXHUB i København.

Bæredygtighed Nyheder
Virksomheder ønsker at omstille til cirkulær økonomi – men det kræver fælles standarder

Ressourceforbruget er et af de områder, hvor Danmark er mest udfordret i forhold til at levere på FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling. Ny analyse stiller skarpt på barrierer og muligheder for cirkulær økonomi i dansk erhvervsliv, som kan være med til at nedbringe det skyhøje ressourcetræk.

Metroer Nyheder
Nu åbner Københavns største anlægsprojekt i 400 år

Det er blevet nemmere at bevæge sig rundt i centrum af København. Den nye Cityring vil spille en stor rolle i at mindske trængsel på vejene og transportere indbyggere og turister hurtigere og nemmere rundt. Den førerløse og automatiserede metro forventes at transportere mere end 100 millioner passagerer om året.

Vindenergi Nyheder
Mere strøm til Tyskland med hjælp fra Østersøens vinde

Offshore vindmølleparken Arcadis Ost 1 skal forsyne 290,000 husstande og vil spille en vigtig rolle i produktionen af vindenergi fra havområder i Tyskland. COWI udvider nu afdelingen i Hamborg for at imødekomme den stigende efterspørgsel på vindekspertise i Tyskland.

Om COWI Nyheder
Strategisk opkøb viser sin værdi for COWI

Opkøbet af Arkitema Architects den 4. januar 2019 har resulteret i nye opgaver og en øget omsætning i første halvår af 2019. Ordrebogen er i det hele taget solid, og fortsat urbanisering samt energi- og klimatiltag driver i høj grad efterspørgslen på COWIs ydelser. Virksomheden har derfor et relativt positivt syn på sin egen fremtid trods et udfordrende halvår på indtjeningssiden og mørke skyer i verdensøkonomiens horisont.

Affald og genanvendelse Nyheder
200,000 tons affald om året skal omdannes til energi på Malta

I takt med øget velstand og et stigende antal turister er mængden af affald på Malta taget væsentligt til. Derfor har den maltesiske regering besluttet at anlægge et moderne og energieffektivt affalds-forbrændingsanlæg med en forventet kapacitet på ca. 200.000 tons affald årligt. COWI er bygherre-rådgiver på det prestigefyldte projekt.

Affald og genanvendelse Nyheder
Eksotiske øer er ved at drukne i affald

Affald bliver et stadig større problem på populære rejsemål som Seychellerne, Mauritius og Marshalløerne som følge af højere velstand og øget turisme. COWI er rådgiver på udviklingen af løsninger, som kan vise vejen til en bæredygtig håndtering af affaldet i de eksotiske men sårbare øsamfund, hvor både manglen på basal infrastruktur, ressourcer og plads er en udfordring.

COWI Prøv 2019 projekt sudents ved siden af ​​en sort murstensvæg
Klimaforandringer Nyheder
Studerende skal udvikle innovative klimaløsninger for Holmene

I COWIs sommerjob-program 'COWI Try' skal 34 studerende fra Danmark, Norge, Sverige og Storbritannien være med til at udvikle innovative klimaløsninger for et af de aktuelt største byudviklingsprojekter i Nordeuropa; 'Holmene' på industriområdet Avedøre Holme. COWI bruger programmet til at spotte kommende talenter og ser samtidig frem til, sammen med Hvidovre Kommune, at udforske potentialet for nye, kreative løsninger.

Byggeri Nyheder
Ti globale tech-startups klar til at accelerere byudviklingen i Danmark

Ti danske og internationale startups er nu udvalgt af COWI, EWII, VKR Holding/VELUX og Realdania i det danske innovations og acceleratorprogram Urbantech.

Kystbeskyttelse Nyheder
Ny kystsikring beskytter Anholts dyrebare kystlinje

Øboerne og de mange turister, der besøger den dejlige ø Anholt, kan se frem til en sommer med forbedrede strandforhold og en mere sikker kystvej. Den nye kystsikring er på plads og vil sammen med strandfodring mindske erosionen og beskytte kysten mange år frem i tiden.

Jernbaner Nyheder
Største jernbaneprojekt i over 60 år klar til indvielse

I dag, den 31. maj 2019, indvier Banedanmark den første højhastighedsbane i Danmark; Den nye bane København-Ringsted. Der er tale om det største jernbaneprojekt i over 60 år, og COWI har været med som rådgiver fra den spæde start i 2010 – både over og under jorden.

Jernbaner Nyheder
Hovedstadsområdets nye vartegn for offentlig transport åbner

I dag indvies det trafikale centrum Køge Nord Station, en spektakulær gangbro, station og parkområde, som både er et signifikant knudepunkt for grøn mobilitet og et unikt eksempel på dansk arkitekt- og ingeniørkunst. Køge Nord Station er tegnet af arkitekt-teamet COBE og DISSING+WEITLING architecture med COWI som teknisk rådgiver.

Areal- og ejendomsudvikling Nyheder
Startskuddet er givet til Lynetteholmen

By & Havn har valgt teknisk rådgiver og VVM-rådgiver i forbindelse med arbejdet med etableringen af Lynetteholmen: COWI skal stå for den tekniske rådgivning, mens Rambøll skal foretage VVM-udredningen.