Nyheder og presse

Pressekontakt

Charlotte Holm

Group media relations manager 
Group communication, Danmark

Tel: +45 56401989, Mob: +45 41761989
chhm@cowi.com

Find andre pressekontakter her

Om COWI

Alle fakta
Download pdf

Seneste nyheder

GIS og IT Nyheder
Smart sensor-teknologi bevarer Norsk kulturarv

Den farverige samling historiske træhuse på Bryggen i Bergen har været på UNESCOs liste over Verdensarv siden 1979 og er den tredje mest besøgte turistattraktion i Norge. Nu overvåger 21 smarte sensorer bygningernes tilstand døgnet rundt, så der kan sættes hurtigt ind og området sikres for fremtiden.

Broer Nyheder
Den nye Lillebæltsbro runder skarpt hjørne

Det er 50 år siden, Kong Frederik 9. som den første kunne køre over den nye Lillebæltsbro. Siden har næsten 700 millioner bilister passeret broen imellem Fyn og Jylland. Broen var Danmarks første hængebro og blevet et vigtigt led i udviklingen af moderne infrastruktur i Danmark og i designet af moderne hængebroer.

Bæredygtighed Nyheder
COWI reducerer sit CO₂-aftryk med over 70 procent inden 2030 via ambitiøse tiltag

COWI vil fremover skære markant ned på virksomhedens flyrejseaktivitet, både inden for og uden for Danmarks grænser. Desuden skal COWIs biler konverteres til hybrid- eller el-biler. Tiltagene skal bidrage til at reducere COWIs CO₂-aftryk med over 70 procent inden 2030, med 2008 som baseline, og gøre virksomheden helt CO₂-neutral i 2050.

Arkitektur Nyheder
Dissing+Weitling, Arkitema og COWI skal projektere ny jernbanebro i Oxberg, Sverige

Österdelälvens nye signaturbro skal projekteres af et team bestående af COWI, broarkitekterne Dissing+Weitling og Arkitema på landskabsdelen. Det rutinerede hold er netop udråbt som vindere i en international brokonkurrence, udskrevet af Trafikverket, der havde fem internationale prækvalificerede hold med i konkurrencen.

Om COWI Nyheder
COWI leverer stærkt halvårsresultat trods corona

COWI kan se tilbage på et halvår med markant forbedrede resultater på bundlinjen, en vellykket integration af Arkitema samt højere kundetilfredshed. Investeringer i infrastruktur i bl.a. Storbritannien, fortsat grøn omstilling samt en hurtig tilpasning til ’the new normal’ skaber forventninger om et meget tilfredsstillende resultat for hele året.

Infrastruktur Nyheder
Nyt beslutningsgrundlag om havnetunnel i hovedstaden

En ny transportrute øst om Danmarks hovedstad skal løse trafikale flaskehalse, mindske støj og luftforurening og sikre bedre regional adgang til både gamle og nye bydele. Resultatet af to års forundersøgelser og trafikanalyser peger på flere mulige scenarier.

Bæredygtighed Nyheder
Stort bæredygtigt brændstofprojekt ved København klar til første fase med udvidet partnerkreds

Københavns Lufthavne, A.P. Møller – Mærsk, DSV Panalpina, DFDS, SAS og Ørsted er klar til første fase i det potentielt 1,3 gigawatt (GW) store projekt til produktion af bæredygtige brændstoffer ved København. Partnerskabet har modnet projektet og har indsendt en ansøgning til Innovationsfonden på et stort tocifret millionbeløb og samtidigt udvidet partnerkredsen på projektets første faser med Nel, Everfuel og Haldor Topsøe.

Vand Nyheder
Modernisering af syv vandværker i Hovedstadsområdet skal give forbrugere og virksomheder blødere drikkevand

HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, er i gang med at modernisere og indføre blødgøring af drikkevandet på selskabets i alt syv regionale vandværker. COWI er blandt de rådgivere, som i tæt samarbejde med forsyningsselskabet skal stå for at designe blandt andet Danmarks største vandværk – Værket ved Regnemark.

Infrastruktur Nyheder
Sveriges mest moderne togdepot er nu klar

Nu er det nye, topmoderne togdepot udenfor Hässleholm i Sverige klar. Depotet tilbyder service, reparation, rengøring og vask af de svenske Øresundstog. Projektet var udbudt af Region Skåne, og COWI vandt projekteringen for terrænarbejdet omkring depotet.

Urbanisering Nyheder
Arealudvikling i Københavns Kommune

København undergår store forandringer i disse år. Byen vokser hvert år med mere end 10.000 nye indbyggere, og det giver øget efterspørgsel på boliger, erhverv, institutioner og grønne frirum.

Om COWI Nyheder
Fra kontor til kajak

Når 62 årige el-ingeniør Michael Otto slår “Out of office” autosvar til i sin arbejds-email, betyder det mere end blot ferie. De næste seks uger skal han tilbringe i et vovefuldt forsøg på at padle hele vejen rundt om Danmarks kyst. Alene. I en havkajak.

Vindenergi Nyheder
Finscreening af placeringer for mulige havvindmølleparker og energiøer i Danmark er netop offentliggjort

COWI har i samarbejde med Energinet hjulpet Energistyrelsen med en finscreening af de mulige placeringer for kommende havvindmølleparker og potentielle energiøer i Danmark. Screeningen viser, at det inden for udvalgte områder er praktisk muligt at etablere havvindmølleparker i Danmark enten som enkeltstående parker eller tilkoblet energiøer i Nordsøen og ved Bornholm.

Infrastruktur Nyheder
COWI vinder opgaver i næste analysefase for placeringen af en fast Kattegatforbindelse

Det største infrastrukturprojekt på tegnebrættet nogensinde i Danmark er nu ét skridt nærmere en realisering. I kølvandet på første fase af forundersøgelsen til en fast Kattegatforbindelse skal COWI nu være med til at udarbejde et mere detaljeret beslutningsgrundlag for, hvor Kattegatforbindelsen bedst kan etableres både på land og over hav. Opgaverne udføres for Vejdirektoratet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Sund & Bælt.

Bæredygtighed Nyheder
Ny forskning kan gøre broer mere klimavenlige

Et netop afsluttet forskningsprojekt viser, at der er et stort potentiale for at reducere materialeforbruget til brodækket på en hængebro med mere end en fjerdedel. Det giver en CO₂-besparelse på op til 30%.

Bæredygtighed Nyheder
Førende danske selskaber går sammen om ambitiøst projekt inden for bæredygtige brændstoffer

Københavns Lufthavne, A.P. Møller – Mærsk, DSV Panalpina, DFDS, SAS og Ørsted er gået sammen i et nyskabende partnerskab om at udvikle et produktionsanlæg i industriel skala i Storkøbenhavn til produktion af bæredygtige brændstoffer til vej-, sø- og lufttransport. Partnerskabet, som både repræsenterer efterspørgsels- og udbudssiden inden for bæredygtige brændstoffer, har en vision om at opføre det, der kan blive et af verdens største anlæg til elektrolyse og til produktion af bæredygtige brændstoffer. Projektet kan fungere som drivkraften for modningen af bæredygtige brændstoffer, samtidig med at der skabes arbejdspladser og nye værdikæder for at styrke Danmarks førende rolle inden for grøn energi. COWI fungerer som videnspartner for projektet.

Arkitektur Nyheder
Markant bro til fremsynet boligkvarter

Danmarks nyeste skråstagsbro er skabt i et stærkt samarbejde mellem arkitekter og ingeniører. Broen forbinder det opvoksende boligkvarter NærHeden med nabobyen Hedehusene til glæde for fodgængere, cyklister og bilister.

Urbanisering Nyheder
Analyse: Corona har resulteret i 10 procent færre flytninger mellem kommunerne i marts måned

Coronakrisen har allerede medført en opbremsning i de mellemkommunale flytninger, viser nye tal fra rådgivningsvirksomheden COWI. Det kan få betydning for kommunernes fremtidsplaner, herunder behovet for opførelsen af nye boliger. Særligt kommunerne længst væk fra de store uddannelsesbyer, og de kommuner, hvor man før coronakrisen havde høje forventninger til øget boligudbygning, kan begynde at indstille sig på en ny virkelighed, fortæller Karin Thuesen Pedersen, byudviklingschef i COWI.

Bæredygtighed Nyheder
COWI skal finde løsning for sikring af København og Hvidovre mod stormflod

COWI skal sammen med Hvidovre Kommune og Københavns Kommune undersøge, hvordan en stormflodsikring af København og Hvidovre placeret i området Kalveboderne bedst og mest bæredygtigt kan udformes.

Om COWI Nyheder
CORONAVIRUS: Vi skal passe på hinanden og samtidig holde hjulene i gang

Verdenssamfundet står midt i en krise. Ikke mindst i Danmark, hvor udviklingen er gået stærkt de seneste dage, og hvor regeringen har taget en række drastiske, men nødvendige, tiltag for at forsinke virusspredningen. COWI tager situationen særdeles alvorligt; Vi gør alt, vi kan, for at passe på vores medarbejdere og kunder - samtidig med, at vi stræber efter at holde hjulene i gang og understøtte Danmarks vækst.

Om COWI Nyheder
Indkaldelse til Generalforsamling 2020 i COWI Holding A/S

Den ordinære generalforsamling i COWI Holding A/S afholdes torsdag den 26. marts 2020 kl. 15:30 i kantinen hos COWI, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby.

Om COWI Nyheder
Styrket internationalt fokus og massiv ordrebog giver forventninger om vækst i 2020

Trods udfordringer i 2019 står COWI med den største ordrebog nogensinde. Virksomhedens styrkede internationale fokus og den stigende efterspørgsel efter integrerede ydelser giver forventninger til vækst i det kommende år.

Om COWI Nyheder
Ordinær generalforsamling I COWI Holding A/S – foreløbig dagsorden

Torsdag den 26. marts 2020 kl. 15.30 afholdes den ordinære generalforsamling i COWI Holding A/S. Generalforsamlingen finder sted i COWIs kantine, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby.

Om COWI Nyheder
COWI styrker sit internationale fokus

COWI eskalerer ambitionerne på det internationale marked med en række ændringer i organisationen. Rådgivningsvirksomheden vil satse endnu mere massivt på infrastruktur og vindenergi, og på yderligere vækst i Storbritannien og USA. Ændringerne medfører flere skift på COWIs direktørposter.

Bæredygtighed Nyheder
COWI bliver CO₂-neutral i 2020

COWI sætter turbo på sine tiltag mod en mere bæredygtig fremtid: ”I år vil vi være CO₂-neutrale, og i løbet af de næste ti år vil vi reducere vores faktiske CO₂-aftryk med 70 procent. Vores mål er at stoppe alle udledninger inden 2050,” fortæller CEO Lars-Peter Søbye.

Miljø, sikkerhed og sundhed Nyheder
COWI bliver eksklusiv partner for anerkendt it-værktøj til kemikaliestyring og vurdering

COWI er indgået i partnerskab med Cosanta, ejeren af Stoffenmanager®, som er en onlineplatform til kemisk risikovurdering og kemikaliestyring. Derved bliver COWI eksklusiv partner på softwaren i Danmark.

Om COWI Nyheder
Arkitema Architects får ny topchef

Oven på en veloverstået integration af Arkitema Architects og COWI skifter arkitektfirmaet topchef.

Bæredygtig byudvikling Nyheder
Potentiale for 5.000 nye almene boliger i de store byer

Boligmanglen i de store byer løses ikke kun ved at bygge nyt. Den eksisterende boligmasse rummer et stort uudnyttet potentiale for at skabe flere boliger mere bæredygtigt. Dét mener rådgivningsvirksomheden COWI, der sammen med Arkitema Architects har kortlagt potentialet for at omdanne store almene lejligheder og uudnyttede tagetager i København, Aarhus og Odense til flere, mindre lejligheder.

Digitalisering og teknologi Nyheder
Urbantech 2019: Nytænkning af byggeri til bæredygtige byer

Hvordan kan intelligent teknologi optimere byggeprocesser? Siden Urbantech-programmet gik i luften i august, har dette været omdrejningspunktet for COWIs samarbejde med to nystartede tech-virksomheder: norske Catenda og spanske SAALG Geomechanics. Ved Demo Day den 8. november blev resultaterne præsenteret ved BLOXHUB i København.

Bæredygtighed Nyheder
Virksomheder ønsker at omstille til cirkulær økonomi – men det kræver fælles standarder

Ressourceforbruget er et af de områder, hvor Danmark er mest udfordret i forhold til at levere på FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling. Ny analyse stiller skarpt på barrierer og muligheder for cirkulær økonomi i dansk erhvervsliv, som kan være med til at nedbringe det skyhøje ressourcetræk.

Metroer Nyheder
Nu åbner Københavns største anlægsprojekt i 400 år

Det er blevet nemmere at bevæge sig rundt i centrum af København. Den nye Cityring vil spille en stor rolle i at mindske trængsel på vejene og transportere indbyggere og turister hurtigere og nemmere rundt. Den førerløse og automatiserede metro forventes at transportere mere end 100 millioner passagerer om året.

Vindenergi Nyheder
Mere strøm til Tyskland med hjælp fra Østersøens vinde

Offshore vindmølleparken Arcadis Ost 1 skal forsyne 290,000 husstande og vil spille en vigtig rolle i produktionen af vindenergi fra havområder i Tyskland. COWI udvider nu afdelingen i Hamborg for at imødekomme den stigende efterspørgsel på vindekspertise i Tyskland.

Om COWI Nyheder
Strategisk opkøb viser sin værdi for COWI

Opkøbet af Arkitema Architects den 4. januar 2019 har resulteret i nye opgaver og en øget omsætning i første halvår af 2019. Ordrebogen er i det hele taget solid, og fortsat urbanisering samt energi- og klimatiltag driver i høj grad efterspørgslen på COWIs ydelser. Virksomheden har derfor et relativt positivt syn på sin egen fremtid trods et udfordrende halvår på indtjeningssiden og mørke skyer i verdensøkonomiens horisont.

Affald og genanvendelse Nyheder
200,000 tons affald om året skal omdannes til energi på Malta

I takt med øget velstand og et stigende antal turister er mængden af affald på Malta taget væsentligt til. Derfor har den maltesiske regering besluttet at anlægge et moderne og energieffektivt affalds-forbrændingsanlæg med en forventet kapacitet på ca. 200.000 tons affald årligt. COWI er bygherre-rådgiver på det prestigefyldte projekt.

Affald og genanvendelse Nyheder
Eksotiske øer er ved at drukne i affald

Affald bliver et stadig større problem på populære rejsemål som Seychellerne, Mauritius og Marshalløerne som følge af højere velstand og øget turisme. COWI er rådgiver på udviklingen af løsninger, som kan vise vejen til en bæredygtig håndtering af affaldet i de eksotiske men sårbare øsamfund, hvor både manglen på basal infrastruktur, ressourcer og plads er en udfordring.

Klimaforandringer Nyheder
Studerende skal udvikle innovative klimaløsninger for Holmene

I COWIs sommerjob-program 'COWI Try' skal 34 studerende fra Danmark, Norge, Sverige og Storbritannien være med til at udvikle innovative klimaløsninger for et af de aktuelt største byudviklingsprojekter i Nordeuropa; 'Holmene' på industriområdet Avedøre Holme. COWI bruger programmet til at spotte kommende talenter og ser samtidig frem til, sammen med Hvidovre Kommune, at udforske potentialet for nye, kreative løsninger.

Byggeri Nyheder
Ti globale tech-startups klar til at accelerere byudviklingen i Danmark

Ti danske og internationale startups er nu udvalgt af COWI, EWII, VKR Holding/VELUX og Realdania i det danske innovations og acceleratorprogram Urbantech.

Kystbeskyttelse Nyheder
Ny kystsikring beskytter Anholts dyrebare kystlinje

Øboerne og de mange turister, der besøger den dejlige ø Anholt, kan se frem til en sommer med forbedrede strandforhold og en mere sikker kystvej. Den nye kystsikring er på plads og vil sammen med strandfodring mindske erosionen og beskytte kysten mange år frem i tiden.

Jernbaner Nyheder
Største jernbaneprojekt i over 60 år klar til indvielse

I dag, den 31. maj 2019, indvier Banedanmark den første højhastighedsbane i Danmark; Den nye bane København-Ringsted. Der er tale om det største jernbaneprojekt i over 60 år, og COWI har været med som rådgiver fra den spæde start i 2010 – både over og under jorden.

Jernbaner Nyheder
Hovedstadsområdets nye vartegn for offentlig transport åbner

I dag indvies det trafikale centrum Køge Nord Station, en spektakulær gangbro, station og parkområde, som både er et signifikant knudepunkt for grøn mobilitet og et unikt eksempel på dansk arkitekt- og ingeniørkunst. Køge Nord Station er tegnet af arkitekt-teamet COBE og DISSING+WEITLING architecture med COWI som teknisk rådgiver.

Areal- og ejendomsudvikling Nyheder
Startskuddet er givet til Lynetteholmen

By & Havn har valgt teknisk rådgiver og VVM-rådgiver i forbindelse med arbejdet med etableringen af Lynetteholmen: COWI skal stå for den tekniske rådgivning, mens Rambøll skal foretage VVM-udredningen.

Byggeri Nyheder
Cloudbaseret IT-platform baner vejen for energieffektive bygninger og bedre indeklima

Anvendelsen af data og digitalisering rummer et stort potentiale for udviklingen af smarte-re, grønnere byer. En ny cloudbaseret IT-platform skal nu gøre det muligt at fjerndiagno-sticere bygningers drift og identificere potentialet for energibesparelser og forbedring af indeklima. COWI og IC-Meter udvikler løsningen med midler fra Energistyrelsen.

Bæredygtighed Nyheder
Visionen om en bæredygtig by ved vandet er et skridt tættere på at gå i opfyldelse i Randers

I starten af april 2019 gav Randers Borgmester Torben Hansen startskuddet til en intensiv proces hvor tre teams, udvalgt af Randers Kommune og Realdania, over de næste 3 måneder skal deltage i en parallelkonkurrence om at skabe en udviklingsplan for Randers bymidte, i projektet Byen til Vandet. COWI er med som en del af TEAM Vandkunsten, og skal sikre at klimasikring, infrastruktur og økonomi er tænkt med fra start.

Bæredygtighed Nyheder
Sydhavn Genbrugscenter vinder Bæredygtig Beton Prisen

Sydhavn Genbrugscenter i København vinder Bæredygtig Beton Prisen. Sydhavn Genbrugscenter får prisen for at gå meget længere med genbrugsbeton end hidtil set - og dermed er byggeriet særlig bæredygtigt. Hele 40 procent af betonen er genanvendt beton, der stammer fra en tidligere skorsten på Amagerværket. Det er fem gange mere end den hidtidige standard for brug af genbrugsbeton.

Energi Nyheder
Boligblokke i Trige tester fremtidens grønne energisystemer

Et af Nordeuropas største, grønne smart city projekter løber i øjeblikket af stablen i Aarhus. Omdrejningspunktet er en almen boligbebyggelse i Trige som netop nu er ved at blive energirenoveret og klargjort til at blive udstyret med helt nye, intelligente energisystemer, der skal bringe Aarhus tættere på målet om en klimaneutral kommune i 2030. En helt ny type PVT-solpaneler kan producere tre gange så meget energi som traditionelle solpaneler.

Bæredygtighed Nyheder
Blockchain-teknologi skal gøre kaffebranche mere transparent

Kan den samme teknologi som driver Bitcoin og andre kryptovalutaer skabe en mere bæredygtig og transparent kaffebranche? Det skal projektleder Asger Strange Olesen undersøge med støtte fra COWIfonden og i samarbejde med bl.a. Københavns Universitet. Perspektivet er intet mindre end en omvæltning af verdenshandlen med råvarer.

Areal- og ejendomsudvikling Nyheder
Strategisk partnerskab HJEM har underskrevet stor rammeaftale med fsb

Boligselskabet fsb har valgt at indgå aftale med et partnerskab bestående af NCC, RUBOW arkitekter, NCC Engineering, COWI, og Smith Innovation, og med BM Byggeindustri som leverandør. Den fireårige rammeaftale med en samlet værdi af 2,4 mia. kroner blev underskrevet tirsdag eftermiddag.

Lufthavne Nyheder
'Co-creation' skal skabe lufthavnens nye terminal

Aarsleff, COWI, Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Zeso Architects skal tegne, planlægge og projektere den 80.000 m2 store udvidelse af Københavns Lufthavn. Byggeriet er en del af den historisk store udvidelse, der skal skabe plads til 40 millioner pas-sagerer årligt.

Om COWI Nyheder
Indkaldelse til generalforsamling 2019 i COWI Holding A/S

Den ordinære generalforsamling i COWI Holding A/S afholdes torsdag den 28. marts 2019 kl. 15:30 i kantinen hos COWI, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby.

Om COWI Nyheder
COWI vokser i kernemarkeder og øger bundlinjen markant

Takket være en række strategiske tiltag øger COWI omsætningen for 15. år i træk og løfter indtjeningen markant. En solid ordrebog, stærke kunderelationer og opkøbet af Arkitema Architects skaber forventninger om yderligere vækst.

Bæredygtighed Nyheder
Branchefolk: Bæredygtighed skal være et tildelingskriterium i udbud

Det kræver nye udbudsmodeller at komme nærmere en realisering af FN's Verdensmål. Modeller der går på tværs af faggrænser og indtænker bæredygtighed som et konkurrenceparameter. Det var en af konklusionerne, da DTU og COWI i sidste uge afholdt workshop om integrering af verdensmål i udbud. Nogle kommuner er allerede godt på vej.

Affald og genanvendelse Nyheder
Innovativ anvendelse af betonaffald baner vejen for bæredygtighedspris

Sydhavn Genbrugscenter er sluppet gennem nåleøjet og er blevet nomineret til Bæredygtig Beton Prisen 2019. Nomineringen sker på baggrund af den udbredte anvendelse af betonaffald som er tænkt ind i opførelsen af genbrugscenteret som nyt, bæredygtigt beton.

Om COWI Nyheder
10 nye anbefalinger skal gøre de grønne danske virksomheder endnu stærkere

Regeringen har i dag modtaget anbefalingerne fra Vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi, hvor COWI CEO Lars-Peter Søbye er formand. Anbefalingerne skal skabe grundlaget for, at danske virksomheder fortsat vil være globalt førende i at levere ressourceeffektive grønne løsninger. Vækstteamet peger blandt andet på, at mere digitalisering, test og demonstration er vejen frem.

Om COWI Nyheder
Ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S – foreløbig dagsorden

Den ordinære generalforsamling afholdes: Torsdag den 28. marts 2019 kl. 15.30 Kantinen, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby

Areal- og ejendomsudvikling Nyheder
COWI med til at udvikle vision for et af Nordeuropas største erhvervsområder

Regeringen og Hvidovre Kommune lancerer i dag et af Nordeuropas største, grønneste og mest innovative erhvervsområder: Holmene. COWI har bidraget til at udvikle visionen for det massive byudviklingsprojekt.

Broer Nyheder
Broer kan sagtens være smukke

I denne weekend åbnede den enestående bro, Hålogaland, i Norge. Broen er et levende bevis på et princip, som de fleste arkitekter og ingeniører er enige om: Selv om broer skal være funktionelle, sikre og holdbare, kan de godt være elegante og smukke. Når det gøres rigtigt, bliver broer et symbol for deres placering. Udføres de forkert, er broer som graffiti - et grimt ar på vores byer.

Om COWI Nyheder
COWI indgår aftale om at købe Arkitema Architects og rykker op i toppen af den nordiske superliga

COWI har indgået en aftale om at købe Danmarks største arkitektvirksomhed for et trecifret millionbeløb. Målet er at levere endnu bedre, smukkere og mere sammenhængende løsninger inden for byudvikling, liveability, klima og bæredygtighed.

Om COWI Nyheder
COWI udvider i USA for at møde hastigt voksende havvindmøllemarked

COWI udvider markant i USA bl.a. i forbindelse med sin rolle som rådgiver på Vineyard Wind i Massachusetts – det første store offshore vindenergiprojekt i USA. Projektet er en del af en større plan om at opføre 10 gigawatt-havvindmølleparker på den amerikanske østkyst.

Byggeri Nyheder
Blox team vinder Dansk Stålpris

COWI har vundet Dansk Stålpris 2018 for sin præstation i forbindelse med stålbyggeriet, BLOX. Byggeriet består af 4500 tons stål og skiller sig ud med sit unikke udseende, bl.a. ved at stålet stråler gennem bygningens arkitektur.

Planlægning Nyheder
Investorer går nye veje for at sikre høje afkast på boliginvesteringer

Investorer går nye veje for at opnå høje afkast på boliginvesteringer: Fokuser øget på de mellemstore byer, bæredygtigt byggeri samt blandede boligtyper. Dét viser en ny kvalitativ undersøgelse blandt toneangivende investorer i Danmark. Enkelte investorer er også klar til at investere i socialt udsatte områder - men langt de fleste tøver.

Om COWI Nyheder
COWI har bidraget til Fyns udvikling i 50 år

Den 1. november 2018 er det præcis 50 år siden, at COWI åbnede sit første kontor på Fyn i en villa i Svend-borg. Det var dengang ingeniørerne tegnede med passer og blyant. Værktøjerne er siden blevet skiftet ud med droner og 3D programmer.

Vindenergi Nyheder
Big data skal være med til at afgøre optimal placering af nye havvindmølleparker

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har netop offentlig-gjort de fire områder, der skal screenes som mulige placerin-ger for tre nye havvindmølleparker i Danmark. COWI skal bi-drage med en analyse af den optimale placering af parkerne.

Trafik og transportplanlægning Nyheder
Danmarks første BRT skal give løft til Aalborgs byudvikling

Aalborg Kommunes nye BRT (bus rapid transit) forbindelse skal være med til at løfte byen og understøtte byens fortsatte byudvikling. Den nye forbindelse forventes at stå klar i 2023. COWI skal som rådgiver bistå Aalborg Kommune i projekteringen af den nye forbindelse.

Energi Nyheder
COWI lander tre store kontrakter på Baltic Pipe

COWI har netop landet tre kontrakter på det foreslåede milliardprojekt Baltic Pipe - den i alt ca. 950 km lange gasrørsledning, skal lede naturgas fra Norge til Danmark og Polen. Baltic Pipe skal være med til at øge konkurrencen på det europæiske gasmarked og sikre forsyningen i Polen og Østeuropa.

Lufthavne Nyheder
Nordic og COWI skal udvikle Islands største lufthavn

Nordic og COWI har sammen med lokale partnere vundet rammeaftalen til Isavias udvikling af Islands vigtigste lufthavn, Keflavik International Airport.

Om COWI Nyheder
COWI øger overskuddet markant, og ordrebogen boomer

COWI leverer et stærkt første halvår af 2018: Indtjeningen er øget med over 60 procent, og ordrebogen har aldrig været større. Urbaniseringen er fortsat den store driver, og rådgivningsvirksomheden har landet flere prestigeprojekter både i Skandinavien og internationalt. COWI forventer fortsat vækst trods ustabilitet på den globale politiske scene.

Om COWI Nyheder
COWI udvider sine aktiviteter i Sydøstasien

Med indvielsen af COWI Singapore PTE LTD og åbningen af et nyt kontor styrker COWI sin position i Sydøstasien.

Vindenergi Nyheder
Ny forskning skal bane vej for optimerede betonkonstruktioner

Erhvervs-PhD-studerende Jens-Christian Kragh-Poulsen kommer til at tilbringe en stor del af de næste tre år i selskab med 20 betonbjælker i en testhal på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Formålet er at lære mere om styrken af krumme betonkonstruktionsdele, der bruges i vindmøllefundamenter.

Urbanisering Nyheder
Visualisering bidrager til klimatilpasning i Malmø

I et unikt samarbejde med Lunds universitet bidrager COWI til klimatilpasningen i Malmø. Arbejdet er en del af et EU-projekt, som skal identificere løsninger efterspurgt af lokale aktører, så de kan nå forskellige mål såsom reduceret risiko for oversvømmelse og øget trivsel.

Viden
Planlægning Nyheder
Innovativ byudvikling sætter skub i den fjerde industrielle revolution

Innovationsdistrikter er spirende global trend inden for byudvikling for at skabe tværfaglige smeltedigler af mennesker og discipliner. Den amerikanske ekspert inden for innovationsdistrikter, Julie Wagner, lagde for nylig vejen forbi COWI for at tale om fænomenet og dets forudsætninger.

Kommercielt byggeri Nyheder
LEGO House er finalist i kampen om Danmarks bedste "feel good" design

Siden indvielsen i september har priserne for det unikke, nye landemærke i Billund, LEGO House, stået i kø. COWI var rådgivende ingeniør bag LEGO projektet, som nu er blandt finalisterne ved Danish Design Award i kategorien: "Feel good".

Broer Nyheder
Tidligere ceo modtager pris for sit livsværk inden for bygge- og anlægsbranchen

Fra CERN i Schweiz til Storebæltsforbindelsen i Danmark har tidligere CEO i COWI, Klaus Ostenfeld, sat sit præg på mange store konstruktioner i løbet af sine mere end 40 år hos COWI. I sidste uge fik han tildelt den årlige Prix Albert Caquot-pris af den franske Association of Civil Engineering.

Byggeri Nyheder
COWI styrker sin position i Stockholm

COWI har taget endnu et skridt for at styrke sin position i Stockholm og inden for installations- og energisegmentet ved at opkøbe VVS-konsulentvirksomheden PB Teknik AB. COWI har gennem de seneste år næsten fordoblet sine virksomhed i Stockholm.

Bæredygtighed Nyheder
Ny metode til bæredygtig vandrensning tager form

En ny bæredygtig metode til behandling af kontamineret grundvand tager form i en ph.d. i COWIs afdeling for affald og forurenede grunde.

Urbanisering Nyheder
COWI er klar til at hjælpe med at løfte de mest udsatte boligområder

Stengårdsvej i Esbjerg er blandt landets mest belastede boligområder. Sammen med et stærkt team af byplanlæggere, arkitekter og eksperter inden for det boligsociale område, skal COWI lave en udviklingsplan, der kan løfte kvarteret og gøre det attraktivt for investorer og nye beboere.

Vindenergi Nyheder
Et nyt projekt forsøger at optimere design af havvindmøller

For at holde gang i processen og opfylde EUs mål for vedvarende energi er det vigtigt at blive ved med at lede efter måder, hvorpå man kan optimere de metoder, der bruges til at skabe vindenergi. Ingeniør Joye Velarde er på sagen.

Om COWI Nyheder
Indkaldelse til generalforsamling 2018 i COWI Holding A/S

Den ordinære generalforsamling i COWI Holding A/S afholdes torsdag den 22. marts 2018 kl. 15:30 i kantinen hos COWI, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby.

Om COWI Nyheder
COWI genererer bedste driftsresultat og ordrebog nogensinde

COWI kan se tilbage på et succesfuldt 2017 med de bedste driftsresultater og den stærkeste ordrebog nogensinde. En gunstig opkøbsposition og en styrket tilstedeværelse i Sydøstasien er med til at understøtte forventningen om yderligere vækst frem mod 2020.

Tunneler Nyheder
Londons nye energimotorvej er åbnet

Londons nye energimotorvej, London Power Tunnels, er officielt åbnet. Projektet, der beløber sig til 1 mia. GBP, går ud på at skabe et nyt netværk af 32 km tunneler til føring af over 200 km højspændingskabler rundt i London.

Digitalisering og teknologi Nyheder
‘Førerløs’ transportmodel skal udvikles i Oslo

COWI har vundet en kontrakt, der går ud på at undersøge ‘Nye teknologiske tendenser og deres indvirkning på mobiliteten’. Fokus er i første omgang på de muligheder for mobilitet i Oslo, der ligger i de nyeste teknologiske tendenser og indfasningen af førerløse køretøjer.

Byggeri Nyheder
Stockholms hovedbanegård – en ny ”high performer” inden for bæredygtighed

Over 200.000 besøgende passerer hver dag gennem Stockholms hovedbanegård. Den 150 år gamle bygning er ikke kun et af de mest besøgte steder i Norden. Den er nu også blevet bedømt og certificeret som en ”high performer” inden for bæredygtighed i henhold til det internationale ”BREEAM In-Use’-system.

Nyheder
Ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S – foreløbig dagsorden

Den ordinære generalforsamling i COWI Holding A/S afholdes torsdag den 22. marts 2018 kl. 15:30 i kantinen hos COWI Holding A/S, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby.

Industri Nyheder
Virksomheder skal være centrale aktører i den grønne omstilling

I sidste uge var omkring 100 erhvervsfolk og energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt samlet hos COWI i Lyngby for at debattere, hvordan erhvervslivet kan bidrage aktivt til en omkostningseffektiv, grøn omstilling, og hvilke rammebetingelser der skal til for at fastholde Danmark som foregangsland og international, grøn supermagt.

Broer Nyheder
COWI rykker op på ENR-ranglisten takket være ny rekordbro

COWI har vundet kontrakten for detailprojektering af en rekordlang hængebro tværs over Dardanellerstrædet nær Canakkale i det vestlige Tyrkiet.

Digitalisering og teknologi Nyheder
Videofilm gør parkering lettere

Et nyt intelligent parkeringskoncept kan gøre livet lettere for parkeringspladsejere og bilister i byerne. Med en videofilm og en intelligent computer er fremtidens parkeringsløsning kommet.

Mapping og geo services Nyheder
Nye metoder til at mindske risici for skader på bygninger i forbindelse med anlæggelse af tunneler

​Grundvand, der trænger ind i bygningsværker under jorden, f.eks. tunneler og skakte, kan forårsage et fald i poretrykket i ler, hvilket resulterer i sammenskridning med potentielt alvorlige skader på bygninger til følge. Ny forskning skaber bedre værktøjer til at minimere risiciene.

Vand Nyheder
Nyt sluseanlæg stormflodssikrer Frederiksværk

Stormfloden Bodil oversvømmede store dele af Frederiksværk i 2013. Det havde store økonomiske konsekvenser for borgere og virksomheder. Ny højvandssluse skal forhindre en gentagelse og har allerede stået sin prøve.

Broer Nyheder
Broekspert: De mindste designaspekter er de mest tilfredsstillende

Destructor Bridge i Bath vandt en pris som 'et fremragende eksempel på et vellykket brodesign' ved den prestigefyldte Structural Awards-ceremoni i Storbritannien

Energi Nyheder
Byområde vil blive opvarmet med overskudsvarme fra laboratorier

Nyt byområde vil blive opvarmet med overskudsvarme fra laboratorier

Broer Nyheder
190-tons broløft er det tekniske klimaks

Et kæmpestort, 190 tons tungt og 40 meter langt brosegment til Køge Nord Station blev løftet på plads.

Urbanisering Nyheder
Byudvikling skaber jobs inden for landbrug og skovbrug

Byudvikling kan skabe jobs inden for landbrug og skovbrug

Broer Nyheder
Mersey Gateway Bridge åbner for trafik

Hængebroen med de tre pyloner bliver et vartegn for hele North West-regionen, som også vil være velkendt i resten af England. Broen udgør en tiltrængt ny forbindelse over floden og skal fungere som en katalysator for vækst i regionen.

Broer Nyheder
Hålogaland-broen er Norges næstlængste hængebro

Stor milepæl nået for Norges næstlængste hængebro

Tunneler Nyheder
Abu Hamour-tunnel kåret som Global Best Project

Det internationale ingeniørmagasin Engineering News-Record har kåret tunnelen som Best Water/Wastewater Project i 2017.

Metroer Nyheder
COWI skal designe et af Skandinaviens største metroprojekter

Et joint venture mellem COWI A/S og Multiconsult ASA har vundet kontrakten om design af Fornebubanen i Norge, som skal forbinde halvøen Fornebu med Oslo.

Nyheder
Fortsat optur for COWIs vækstkurve

​​COWI fortsætter den positive udvikling i 2017 med stigende omsætning og en række nye prestigeprojekter i ordrebogen.

Hospitaler Nyheder
To hænder vil samle børn, unge og fødende kvinder

At bygge verdens bedste hospital til børn, unge og deres familier.

Bæredygtighed Nyheder
Fosforgenvindingsanlæg kan mindske presset på knappe ressourcer

Fosforgenvindingsanlæg kan mindske presset på knappe ressourcer

Lufthavne Nyheder
Sprængte fjelde leverer sten til nye landingsbaner i Grønland

Sprængte fjelde leverer sten til nye landingsbaner i Grønland

Nyheder
Studerende går direkte fra sommerjob til fastansættelse

Studerende går direkte fra sommerjob til fastansættelse

Fjernvarme og -køling Nyheder
COWI vinder stor ordre for kinesisk energimastodont

COWI vinder stor ordre for kinesisk energimastodont