COWI's ordrebog er rekordstor

30.08.2023

Den grønne omstilling lader sig ikke bremse af inflation og højere materialepriser. Det nyder COWI med sin ekspertise inden for bæredygtige løsninger godt af. I årets første seks måneder er forretningen vokset organisk med 12 procent, og ordrebogen er rekordstor og nærmer sig seks milliarder kroner.

Sommerens hedebølge og megen nedbør har tydeliggjort, at klimaforandringerne er her, og det er nødvendigt at handle nu for at løse dem. Og handlet bliver der. COWI har i første halvår opnået en organisk vækst på 12 procent, drevet af stærke kunderelationer og fortsatte investeringer i ny grøn energi, bæredygtig infrastruktur og energi-effektive produktionsfaciliteter. Ordrebogen er i halvåret vokset med 611 millioner kroner til 5,8 milliarder kroner. 

 
Vores vækst er meget tilfredsstillende og et resultat af eksekveringen af vores strategi. Det viser, at vores strategiske fokus på den grønne omstilling har ramt et voksende behov i markedet. Offentlige og private investorer arbejder på højtryk for at omstille sig til en fossilfri fremtid, samtidig med at vi også skal indrette verden til millioner af nye borgere, der er forbundet af grøn infrastruktur. Med vores ekspertise er COWI placeret centralt i denne transition
Jens Højgaard Christoffersen Group CEO

COWI har blandt andet vundet udvidelsen af metroen i København (M5), en ny etape af Bergen letbane og endnu en etape på jernbaneprojektet Östlänken i Sverige. Desuden begynder de grønne investeringer i USA at tage fart, efter politikerne er blevet enige om at frigive milliarder til sådanne investeringer.

Lønsomheden falder nu – men vil stige fremover

I årets første seks måneder steg omsætningen med otte procent til 3.933 millioner kroner mod 3.365 millioner kroner i samme periode sidste år.

"Denne vækst er ganske tilfredsstillende, når man også tager med i ligningen, at der har været negative valutakurspåvirkninger på 182 millioner kroner," uddyber Jens Højgaard Christoffersen.

Lønsomheden, EBIT-procenten, faldt til 3,9 procent, hvilket skyldtes en lavere faktureringsgrad og de negative valutakurspåvirkninger.

"I første halvår er vores medarbejderantal vokset med netto 475 mennesker, og det tager noget tid, inden de nye kolleger er helt oppe i gear og fakturerbare. Til gengæld giver det os en stor kraft til at fortsætte vores vækst," forklarer han.

Jens Højgaard Christoffersen er overbevist om, at lønsomheden vil styrkes markant i årene, der kommer.

"Alle de grundlæggende parametre peger i den rigtige retning. Vi vokser, fordi vores kunder vil lave forretning med os igen og igen, og fordi investeringer i en bæredygtig fremtid vil accelerere. Desuden vokser andelen af store projekter med højere margin relativt mere end andre projekter i vores portefølje," siger Jens Højgaard Christoffersen.

Han nævner desuden opkøbet af islandske Mannvit som et strategisk vækstkøb.

"Mannvit er eksperter inden for CO₂-fangst, geotermisk energi og vandkraft; alle kompetencer, som er voldsomt efterspurgt. Endelig bliver vi ved med at investere i innovation og digitalisering, som kan styrke vores forretning," slutter Jens Højgaard Christoffersen.

Vundne opgaver i første halvår

I Danmark, er COWI sammen med Arkitema og ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører som underrådgivere blevet tildelt et stort projekteringsprojekt for HOFOR. Projektet omfatter totalrådgivning vedrørende renovering af Tinghøj Vandreservoir, som er et kæmpestort drikkevandsanlæg nord for København. Vandreservoiret er i princippet et enormt vandtårn, der ligger på det højeste punkt tæt på København, 47 meter over havet, og det er desuden en beskyttet bygning. Honoraret forventes at være i størrelsesordenen 80 millioner, og projektet løber frem til 2031.

I Danmark, skal COWI, i joint venture med Arup, være rådgiver for Metroselskabet og bl.a. hjælpe med anlægsprojektering af det, der skal blive verdens grønneste metro til dato, M5. Den første fase af vores ydelser omfatter anlægsprojektering og løber i to år, men Metroselskabet har option på at forlænge vores rolle som rådgiver under byggeriet i de næste ti år. M5 forventes at åbne i 2035.

I Sverige, skal COWI projektere Preems produktionsanlæg for grønne brændstoffer i Lysekil. Det bliver et storskala produktionsanlæg til omdannelse af fornybare råvarer til grønne brændstoffer. Det nye anlæg forventes at kunne reducere CO2-udledninger fra køretøjer med op mod 1,7 millioner tons om året. COWI er ansvarlig for projektering, ingeniørteknik samt projektledelse. Opgaven er den største, COWI nogensinde har løst for Preem.

I Storbritannien, har COWI afsluttet pre-FEED-fasen for vores første større CO2-fangstprojekt i landet, Runcorn, som bliver blandt de første affald-til-energi-anlæg i verden med den teknologi. Når anlægget står klart, kan det fjerne 450.000 tons CO2 fra atmosfæren om året.

I Norge, er COWI blevet tildelt kontrakten for detailprojektering af Bergen letbane. Projektet omhandler den femte fase af opførelsen af Bergen letbane, som vil strække sig fra centrum af Bergen til Åsane og vil stå klar om cirka ti år. COWI er blevet tildelt kontrakten sammen med vores underrådgivere, Rambøll og Asplan Viak. Projektets samlede anlægsomkostninger anslås til 17 milliarder norske kroner, og omsætningen for projekteringsarbejdet er budgetteret til 1-1,5 milliarder norske kroner.

Koncernens økonomiske resultat

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018