Bæredygtige byer for mennesker

I disse år er der fuld fart på urbaniseringen i Danmark. Sammen med globale klimaforandringer skaber det et øget pres på byerne, og behovet for boliger vokser i takt med efterspørgslen på alt det, som gør det attraktivt at bo og leve i byerne.

Men kompleksiteten stopper ikke her. Den globale opvarmning øger blandt andet risikoen for oversvømmelser, og derfor har byerne fået en central rolle i at håndtere de store vandmængder - og gå forrest i den grønne omstilling for at nå Danmarks mål om at reducere CO₂-udslippet med 70%.

Udviklingen er en chance for at gentænke vores byer og sætte mennesket i centrum. Det kræver innovation, nytænkning og samarbejde mellem de mange parter, der bidrager til byudviklingen.

Hos os arbejder vores erfarne ingeniører, arkitekter, sociologer, antropologer, økonomer og jurister tæt sammen for at skabe byer i social, økonomisk og miljømæssig balance. Det kalder vi "Byer for Mennesker".

Her på siden kan du læse meget mere om, hvordan COWI arbejder med byudvikling over hele Danmark. Du kan også læse Insight-artikler om de nyeste tendenser, møde vores eksperter og blive klogere på, hvilke løsninger vi tilbyder for at skabe bæredygtige Byer for Mennesker.

Læs mere om vores arkitektoniske tilgang til byen på www.arkitema.dk.

Bæredygtige LØSNINGER

MØD VORES EKSPERTER

Karin Thuesen Pedersen

Byudviklingschef

Byer i hele verden har et stigende ansvar i forhold til at sikre social og bæredygtig balance. Som Byudviklingschef hos COWI rådgiver Karin offentlige byudviklere og investorer i bæredygtige løsninger, og for hende er et godt og tæt samarbejde afgørende for at skabe de bedste resultater.

Karin understreger, at de aftryk, som vi sætter i dag også skal give værdi for kommende generationer. Derfor fremhæver hun blandt andet grøn omstilling, klima og økonomi som vigtige faktorer for at udvikle attraktive og fremtidssikre byer for borgere, virksomheder og samfund.

Kontakte Karin: katp@cowi.com

 

Carsten Fjorback

Udviklingschef, Klimatilpasning og Vandplanlægning

Vores byer og samfund skal prioritere vand og natur som en del af en bæredygtig byudvikling, og det er kernen i Carstens arbejde. På udfordringerne med flere og voldsommere oversvømmelser fra skybrud og stormflod i et ændret klima, er Carstens svar innovation og helhedsorienteret løsninger, hvor intelligent vandhåndhåndtering og mere bynatur skaber merværdi i by og samfund, hvor vi lever sammen.

Kontakt Carsten på cafk@cowi.dk

 

 

Michael Knørr Skov

Afdelingschef, Plan og trafik

Smart mobilitet, data og ny teknologi er i fokus når Michael Knørr Skov hjælper byerne med at planlægge for fremtiden. God planlægning er redskabet til at arbejde helhedsorienteret med trafikløsninger og bæredygtig byudvikling.

Kontakt Michael på: mks@cowi.com

Udvalgte byudviklingsprojekter i Danmark

nyheder