Innovativ regnvandsløsning sparer på drikkevandet og skaber en spændende by

Photo: Tækker Group

Byen Nye er et byudviklingsprojekt hvor bæredygtighed og "liveability" er i højsædet, ikke mindst i form af en visionær vand- og klimahåndtering med mere natur, biodiversitet og vand i bymiljøet.

Målsætningen er blandt andet at håndtere al regnvand fra byen, sikre imod oversvømmelse, integrere vand i bymiljøet, aflevere vandet i en kvalitet og mængde, der tilgodeser områdets nuværende vandløb og skabe ny rekreativ bynatur.

COWI har udviklet og projekteret vandhåndtering for hele området sammen med veje og øvrig infrastruktur som en integreret og helhedsorienteret løsning. 

Vandhåndteringen i Nye har givet Aarhus Vand muligheden for at udvikle et renseværk, der bruger det opsamlede regnvand og forsyner byen med sekundavand til alle toiletter og vaskemaskiner. Vandløsningen er den første af sin art i Danmark.

I første etape med cirka 600 boliger, og på sigt en by med 15.000 indbyggere, vil vandet blive renset og anvendt til toiletskyl og tøjvask uden meromkostning for beboerne. Det giver en besparelse på drikkevandsressourcen på cirka 30 millioner liter om året. Renseværket medfører desuden en miljøteknologisk udvikling, som er anvendelig nationalt og internationalt.

Info om projektet

Lokation:
Danmark

Kunde:
Tækker Group

Projektperiode: 
2014 -

COWI ydelser:

  • Projektudvikling
  • Detailprojektering og realisering for vandhåndtering
  • Klimatilpasning
  • Genbrug af regnvand, bynatur, veje og infrastruktur
  • Myndighedsbehandling og tilladelser

Kontakt

Carsten Fjorback
Technical Director
Water and Nature, West, Denmark

Tel: +45 41764266

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN