Oversvømmelse  

I visse dele af verden vil klimaændringer medføre kraftigere storme og havspejlsstigning. Begge dele vil have en negativ virkning på kloak- og regnvandssystemer.

Vi skaber et overblik over virkningen ved hjælp af GIS, hydraulisk modellering og andre værktøjer for at definere den potentielle risiko for oversvømmelse og identificere de steder, hvor de mest ødelæggende virkninger kan forventes.
Vi præsenterer løsninger for at reducere eller forhindre skade og bruger innovative tekniske løsninger for at kontrollere, omdirigere eller opbevare store mængder regnvand. Disse løsninger kan også bruges som rekreative elementer i landskabet.

Se løsninger, nyheder og Insights inden for oversvømmelse.
Juster resultater