et værdifuldt bidrag til Tanzanias fremtid

For første gang i mere end 50 år skal Tanzanias jernbane på tværs af landet moderniseres, og COWI er ansvarlig for projekteringen af en 207 km strækning fra Dar-es-Salaam til Morogoro. Moderniseringen er et værdifuldt bidrag til Tanzanias fremtidige udvikling og er med til at opfylde et stigende behov for passagertransport og forbedre det nationale forsyningsnet.

COWI er yderst kvalificeret til at håndtere et komplekst projekt som dette takket være en solid viden om Tanzania og omfattende erfaring med at levere ydelser i landet, herunder projektering af mere end 800 km jernbane for Tanzanian Railway Authorities. Jernbanen skal efter planen være klar til drift i 2019.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Tanzania, Afrika

PERIODE:
2017 - 2019

KUNDE:
Yapi Merkezi (Tyrkiet) og Mota-Engil (Portugal)

COWIS YDELSER:

  • Topografiske undersøgelser og kortlægning
  • Klima-, hydrologi- og hydraulikundersøgelser
  • Geotekniske og jordbundsundersøgelser samt studie af materialer
  • Vurdering af driftsplan
  • Tilpasning af detailprojektering
  • Detailprojektering af dæmninger, geoteknik og gravearbejder
  • Detailprojektering af viadukt og bro
  • Detailprojektering af sporarbejde
  • Detailprojektering af veje
  • Detailprojektering af rangerbanegård

Kontakt

Klavs Wassard Hestbek Lund
Market Director
Railways and Metro, Denmark

Tel: +45 56401483

Kontakt

Ejner Christensen
Project Director
Highways and Airports International, Denmark

Tel: +45 56402526

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN