et værdifuldt bidrag til Tanzanias fremtid

For første gang i mere end 50 år skal Tanzanias jernbane moderniseres, og COWI er ansvarlig for projekteringen af en 207 km strækning fra Dar-es-Salaam til Morogoro.

Jernbanen løber på tværs af landet, og moderniseringen skal imødekomme et stigende behov for passagertransport samt forbedre det nationale forsyningsnet.

COWI har over 50 års erfaring med levering af ydelser i landet, herunder projektering af mere end 800 km jernbane for Tanzanian Railway Authorities.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Tanzania, Afrika

PERIODE:
2017 - 2019

KUNDE:
Yapi Merkezi (Tyrkiet) og Mota-Engil (Portugal)

COWIS YDELSER:

  • Topografiske undersøgelser og kortlægning
  • Klima-, hydrologi- og hydraulikundersøgelser
  • Geotekniske og jordbundsundersøgelser samt studie af materialer
  • Vurdering af driftsplan
  • Tilpasning af detailprojektering
  • Detailprojektering af dæmninger, geoteknik og gravearbejder
  • Detailprojektering af viadukt og bro
  • Detailprojektering af sporarbejde
  • Detailprojektering af veje
  • Detailprojektering af rangerbanegård

Kontakt

Klavs Wassard Hestbek Lund
Market Director
Railways and Metro, Denmark

Tel: +45 56401483

Kontakt

Ejner Christensen
Project Director
Highways and Airports International, Denmark

Tel: +45 56402526

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN