Dette er historien om, hvordan COWI udviklede sig fra en lille en-mandsvirksomhed til en global rådgivervirksomhed. Her kan du læse om vores mange projekter, innovative løsninger som har formet verden i mere end 90 år.

Efter at have arbejdet i udlandet i seks år vender den unge ingeniør Christen Ostenfeld tilbage til sin hjemby København i 1930. Den 29-årige mand, som var fuld af kreativitet, etablerede sin virksomhed i en lille lejlighed i arbejderkvarteret Vesterbro i København og kastede sig straks over arbejdet.

Blot et stenkast fra kontoret, blev Ostenfelds første større opgave en omfattende renovering af det nedslidte Scala-teater.

Ovenfor: Dette er et billede af det oprindelige National-Scala, Skandinaviens største forlystelsessted på det tidspunkt.

National-Scala, 1931

Ostenfeld skulle arbejde hurtigt, da der var en kort tidsfrist. Han indførte fabriksfærdige stålkonstruktioner, som gjorde det muligt for entreprenørerne at holde tempoet oppe, på trods af den kolde danske vinter. Et år senere, i 1931, fandt den officielle indvielse af National-Scala sted med 2.000 festklædte gæster.

Ostenfeld var en umiddelbar succes – og han var fast besluttet på ikke at hvile på laurbærrene. Christen Ostenfeld brugte sit stærke netværk til at skabe nye forretningsmuligheder, og som ekspert i broer og bærende konstruktioner var der rigeligt med opgaver. Han udviklede en teknik til at konstruere tagkonstruktioner i store haller benyttende tøndebåndsstruktur. Med denne teknik projekterede Ostenfeld fabrikshaller og en del idrætshaller. Han designede nogle af tidens mest ikoniske bygninger som Aggersundbroen i Nordjylland og K. B. Hallen i København.

Ovenfor: Ostenfeld projekterede den 150 m lange Aggersundbro over Limfjorden. Broen blev indviet i 1942, som den første store danske bro, der var designet af et privat rådgivende ingeniørfirma.

K.B. Hallen, 1937

Da den blev indviet i 1938, var den Europas største private sportskompleks med plads til 5.000 tilskuere. Men det var rock 'n' roll, der satte K.B. Hallen på landkortet: i 1964 var stedet vært for den første og eneste koncert i Danmark med The Beatles. The Rolling Stones, B.B. King, Jimi Hendrix og Miles Davis har også spillet der. 

Gentofte badmintonhal

Gentofte Badminton Klub, en sportsklub i en af Københavns nordlige forstæder, flyttede i 1936 ind i den nuværende badmintonhal i. Christen Ostenfelds unge ingeniørfirma designede projektet – og Ostenfeld slog selv vejen forbi for at fejre indvielsen af bygningen.

Efter krigen

I 1946 fik Wriborg W. Jønson partner, og virksomheden – som nu havde 25 medarbejdere – ændret sit navn til "Chr. Ostenfeld & W. Jønson, Rådgivende Ingeniører" (kort benævnt Ostenfeld & Jønson). 

Lige efter krigen rejste Ostenfeld til Frankrig for at lære om forspændt beton. Efter denne studietur udviklede han en specieldesignet cylindrisk silo. Dette er det første eksempel på det, der senere skulle blive den verdensberømte "Ostenfeld-siloen".

Ostenfeld-siloen

Ostenfeld-siloen adskiller sig fra andre siloer. På trods af siloens enorme dimensioner var væggene kun 25 cm tykke, hvilket gjorde den væsentligt billigere at bygge. De forspændte vægge kunne stadig modstå trykket indefra og samtidig opretholde forseglingen.

Opgangstider - 50’erne og 60’erne

Ovenfor: Hængebroen ved Uittamo i Finland var i 1960 et vigtigt teknisk gennembrud for Ostenfeld & Jønson.

Forspændt beton viste sig at være nyttigt til andet end bare siloer. Den dynamiske duo Ostenfeld & Jønson og deres nu 50 medarbejdere blev Skandinaviens ubestridt foretrukne rådgivningsvirksomhed inden for byggeri.

Ostenfeld & Jønson blev nu globalt med åbning af kontorer i Paris 1955, og i 1960 åbnedes kontorer i Ghana og Nigeria. I 1965 blev tilstedeværelsen i Afrika suppleret med at kontor i Tanzania. Virksomheden projekterede industribygninger, herunder bryggerier, men hurtigt skiftede fokus til vandprojekter. Ostenfeld & Jønson vandt kontrakter over hele verden, og opgaverne spændte nu over sporvognsremiser, bomuldsspinderier, rensningsanlæg samt en del svømmebade og vejbroer.

 

Ovenfor: Lillebæltsbroen er en hængebro med seks baner og en hovedspændvidde på 600 m. Broen, der åbnede i 1970, forbinder Fyn og Jylland.

Den Ny Lillebæltsbro

I 1960 markerede to hængebroer ved Uittamo og Pargas i Finland et gennembrud for virksomhedens brobygningsdivision. Disse broer dannede baggrund for projekteringen af en ny motorvejsbro over Lillebælt i Danmark, den Ny Lillebæltsbro.

Pylonerne er 121 m over havoverfladen. De to nedgravede ankerblokke, der hver vejer 70.000 tons, og deres vingeformede bundplader, kan modstå en kraft på 17.000 tons fra hovedkablerne.

COWI leverede skitseprojekteringen, undersøgelser på stedet, udbudsmaterialet, detailprojektering, administration og tilsyn. Hvis du vil høre en ”old school”, jazzy og meget detaljeret 'podcast' om broen, kan du lytte til eller downloade lydsporet til filmen The Motorway over the Little Belt from 1970.

Global ingeniørvirksomhed - 70’erne til årtusindskiftet

Øverst: Bahrain Civic Centre, 1982.

Chr. Ostenfeld & W. Jønson blev til COWIconsult, da Christen Ostenfeld udtrådte i 1972. Den nuværende form med fondsbaseret ejerform blev introduceret.

Miljøet indtager scenen

Oliekrisen i 1970'erne betød et anlægsstop for stort set alle større statslige byggeprojekter, og det ramte også COWI. Til gengæld var vi hurtige til at gribe de nye muligheder inden for energiløsninger og miljø.

Sammen med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udviklede COWI det så kaldt nul-energi-hus i 1974, som blev studieprojekt for fremtidige energivenlige huse.

Tidligt havde COWI opbygget ekspertise i vandrensning og vandforsyning haft en del projekter i såvel Danmark som Mellemøsten. Dette solide grundlag gav os et forspring, da miljøet for alvor kom på dagsorden i 1970'erne. Et godt eksempel på, hvordan COWI startede med at opbygge en ekspertise, før det for alvor blev et forretningsområde.

Som noget usædvanligt for et ingeniørfirma blev der ansat biologer og kemiingeniører. Da Kenya i 1978 lancerede et ambitiøst projekt, finansieret af Verdensbanken, om at sikre adgang til rent drikkevand til alle. COWI var her det naturlige valg af samarbejdspartner.

I 1979 havde virksomheden mere end 800 medarbejdere og genererede en tredjedel af omsætningen i udlandet. COWI bevægede sig ind på nye markeder og vandt store opgaver i Afrika, Mellemøsten og senere i den tidligere sovjetblok.

I 1980'erne fik COWI for alvor opgaver inden for miljøområdet inden for især vandrensning, luftforurening.

Ny miljølovgivning skulle implementeres af de danske kommuner omkring kvælstoffjernelse i spildevand, indeklima og forurenede grunde. COWI udviklede nye analysemodeller for løsning af disse problemer, hvor især kortlægning og modeller for fjernelse af asbest hørte til et af tidens vigtigste opgaver.

Ovenfor: Udsigt over Kuryanovo-renseanlægget i Moskva, som COWI designede fra 1992.

Da jerntæppet faldt, oprettede virksomheden kontorer i Moskva, Letland, Ungarn og Litauen.COWI samarbejdede med Verdensbanken og FN om forskellige programmer i udviklingslandene.

COWI havde efterhånden forandret sig til de offentlige myndigheders foretrukne rådgiver inde for såvel miljø, byudvikling, transport og velfærd. Det betød at efterhånden var mange forskellige faggrupper ansat som økonomer, jurister og sociologer. Efterhånden var samfunds og miljøanalyser lige så vigtige som de store byggeprojekter.

Takket være vores store succes med Den Ny Lillebæltsbro vandt COWI også projekteringen af alle tre projekter i den faste forbindelse over Storebælt. Tunnelen og Vestbroen i 1988 og Østbroen i 1990.

De første tegninger af Storebæltsbroen går helt tilbage til 1936, og frem til broen stod færdig i 1998, er planerne blevet ændret mange gange. I videoen herunder kan du se, hvordan broen er blevet præsenteret igennem årene.

KØBENHAVNS METRO, 1994 - 2019

I midten af 1990'erne besluttede de danske myndigheder at København skulle have en metro for at understøtte byudvikling og den nye bydel - Ørestaden. COWI var ansvarlig for design af stationer, tunneler, seismiske, nødudgange samt udarbejdelse af procedurer for at forhindre skader på omkringliggende bygninger. Den grønne linje åbnede i 2002, den gule i 2007 og Cityringen, rød og blå linje, åbnede i 2019. Med 17 nye stationer, på størrelse med en håndboldbane, kom Københavns Metro op på i alt 39.

Læs mere om Københavns Metro. 

 

Fra årtusindskiftet til i dag

I 2002 købte COWI de to store skandinaviske rådgivningsvirksomheder Kampsax og Interconsult. Med disse opkøb fordoblede COWI antallet af medarbejdere og blev således en af de førende rådgivningsvirksomheder i Nordeuropa og dele af Central- og Østeuropa.

COWI konsoliderede denne position ved at opkøbe det svenske firma Flygfältsbyrån i 2009 samt i 2014 Storbritanniens førende rådgivende ingeniørvirksomhed inden for tunnel- og undergrundsprojekter, Donaldson Associates Ltd.

Siden årtusindskiftet har COWI været involveret i en lang række store projekter inden for transport, energi, affaldshåndtering, vand og byggeri.I 2010 blev bæredygtighed en officiel del af vores vision, og sammen med vores interdisciplinære tilgang et fokusområde i vores projekter.

Inden for transport har COWI projekteret Tanzam Highway i Tanzania (2005), Doha Metro i Qatar (2013) samt renoverede Gardamoen lufthavn i Oslo i flere omgange, siden 1990 hvor COWI planlagde den helt fra grunden. Energieffektive løsninger har været hjørnestenene i de seneste udvidelser, som led i en vigtig ambition om at bygge verdens grønneste lufthavn.

Inden for vindenergi kom COWI for alvor på verdenskortet med London Array i 2010 som kickstartede vindmølleprojekter i Nordamerika og Asien.

Med miljøet højt på dagsorden har COWI været ansvarlig for affaldsprojekter i Afrika og Asien, men brobygningen var stadig en vigtig del af COWIs forretning. Stone Cutters Bridge i Hong Kong (2009), Osman Gazi i Tyrkiet (2016), Mersey Gateway i UK (2017) og Hålogalandbroen i Norge, for at nævne nogle.

COWIs var i årtiet ansvarlig for et stort antal varierende projekter inden for byggeri, hvor også bæredygtige løsninger var i højsædet. Blandt disse var Dansk Arkitektur Center, BLOX (2018), Nordea Hovedkvarter (2017) og Lidls CO2-neutrale butikker.

I november 2018 opkøbte COWI Danmarks største arkitektvirksomhed, Arkitema - COWIs største opkøb nogensinde. Arkitema har speciale i boliger, byudvikling, kontorbygninger samt bygninger til sundhedspleje og uddannelse. Virksomheden er bl.a. kendt for Sluseholmen, en kunstig halvø i den sydlige ende af Københavns havn.

COWI er hele tiden involveret i mere 9.000 projekter på verdensplan.

Klik her for at se nogle af vores Løsninger.