Vi har designet fremtiden siden 1930

Historien om COWI

DRIVKRAFTEN BAG DINE 360°-LØSNINGER

COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores 360°-tilgang. Med eksperter i verdensklasse inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi angriber vi udfordringerne fra mange forskellige vinkler for at skabe mere sammenhængende løsninger for vores kunder.

Med kontorer over hele verden trækker vi på vores globale tilstedeværelse og lokalkendskab, når vi løser projekter i hele verden – store såvel som små. Vi har altid gang i mere end 12.000 projekter.

Vi har 90 års erfaring i rådgivningsbranchen, og COWI er førende inden for sit felt, fordi vores 7.200 medarbejdere er førende inden for deres. Sammen med vores kunder skaber vi en sammenhængende og bæredygtig verden.

nyheder og presse

Bæredygtighed Nyheder
Førende danske selskaber går sammen om ambitiøst projekt inden for bæredygtige brændstoffer

Københavns Lufthavne, A.P. Møller – Mærsk, DSV Panalpina, DFDS, SAS og Ørsted er gået sammen i et nyskabende partnerskab om at udvikle et produktionsanlæg i industriel skala i Storkøbenhavn til produktion af bæredygtige brændstoffer til vej-, sø- og lufttransport. Partnerskabet, som både repræsenterer efterspørgsels- og udbudssiden inden for bæredygtige brændstoffer, har en vision om at opføre det, der kan blive et af verdens største anlæg til elektrolyse og til produktion af bæredygtige brændstoffer. Projektet kan fungere som drivkraften for modningen af bæredygtige brændstoffer, samtidig med at der skabes arbejdspladser og nye værdikæder for at styrke Danmarks førende rolle inden for grøn energi. COWI fungerer som videnspartner for projektet.

Arkitektur Nyheder
Markant bro til fremsynet boligkvarter

Danmarks nyeste skråstagsbro er skabt i et stærkt samarbejde mellem arkitekter og ingeniører. Broen forbinder det opvoksende boligkvarter NærHeden med nabobyen Hedehusene til glæde for fodgængere, cyklister og bilister.

Urbanisering Nyheder
Analyse: Corona har resulteret i 10 procent færre flytninger mellem kommunerne i marts måned

Coronakrisen har allerede medført en opbremsning i de mellemkommunale flytninger, viser nye tal fra rådgivningsvirksomheden COWI. Det kan få betydning for kommunernes fremtidsplaner, herunder behovet for opførelsen af nye boliger. Særligt kommunerne længst væk fra de store uddannelsesbyer, og de kommuner, hvor man før coronakrisen havde høje forventninger til øget boligudbygning, kan begynde at indstille sig på en ny virkelighed, fortæller Karin Thuesen Pedersen, byudviklingschef i COWI.

Kontakt og lokale kontorer 

Detaljer og lokationer