Jernbaner   

COWI er en international specialist inden for jernbaner og udfører rådgivning og projektering inden for alle discipliner inden for konventionel jernbane, high-speed, letbaner og metro systemer, herunder:

Kapacitetsanalyser
Trafikmodellering
Samfundsanalyser
Linjeføring
Sporanlæg
Perroner og aptering
Signalsystemer 
Telekommunikation
Forsyningsanlæg til køreledningsanlæg
Køreledningsanlæg 
Stærkstrøm og Beskyttelse og potentialudligning (BPU)
Jord og afvanding
Dæmninger
Overkørsler
Miljø 
Arbejdsmiljø
Sikkerhedsgodkendelse
Ibrugtagningstilladelse
Udbudsmateriale og kontrahering
Udførelsesplanlægning
Tilsyn og byggeledelse
Drift og vedligehold

Se løsninger, nyheder og Insights inden for jernbaner.
Juster resultater
Hent flere