Regional udvikling og bæredygtig rejsetransport på en af Sveriges største pendlerstrækninger

Photo: Ida Wang

Jernbaner Løsninger

Trafikverket (den svenske trafikstyrelse) planlægger en ny højhastighedsjernbanelinje, der er dimensioneret til 320 km/t, mellem Göteborg og Stockholm. Projektet Göteborg-Borås er opdelt i tre etaper, hvor COWIs opgave omfatter en lokaliseringsundersøgelse af den 30 km lange strækning mellem Bollebygd og Borås, som beskrives i denne undersøgelse.

Det overordnede rejsetidskrav på to timer mellem Göteborg og Stockholm betyder hurtigere rejser mellem storbyregionerne. En ny højhastighedsjernbanelinje indebærer også en mulighed for at aflaste den hårdt belastede Västra stambanan, mens den vil knytte Västra Götaland-regionens to største byer, Göteborg og Borås, tættere sammen og styrke transportforbindelserne i det vestlige Sverige. Højhastighedsjernbanelinjen forbedrer også transportforbindelserne til Landvetter lufthavnen. Bedre, mere pålidelige og hurtigere transportforbindelser skaber forudsætninger for regional udvikling og bæredygtig rejsetransport.

INFO OM PROJEKTET

LOKATION:
Bollebygd - Borås, Västra Götalands amt, Sverige

PROJEKTPERIODE:
2015-2017

KUNDE:
Trafikverket

COWI YDELSER:   

  • Lokaliseringsundersøgelse
  • Landskab og udformning
  • Geoteknik, feltundersøgelser
  • Hydrogeologi
  • Bygningsværk

Kontakt

Mattias Grauers
Senior Vice President
Civil, Sweden

Tel: +46 10-850 19 38

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN