Plusbus – en bus, der lever op til sit navn

Plusbus er navnet på Aalborgs nye højklassede busforbindelse, som åbnede 23. september. Navnet lyder og lover stort – og hos COWI er vi overbevist om, at Plusbus til fulde vil leve op til sit navn. 

Den nye Plusbus er en såkaldt BRT (Bus Rapid Transit), der kører en rute på ca. 12 kilometer fra det nye sygehus i øst til væddeløbsbanen i vest (og den modsatte vej) gennem hele Aalborg. BRT-busdrift er en af de mest brugervenlige og mere bæredygtige transportformer, som vil være med til at tegne fremtiden for kollektiv trafik. Busserne er nye, cirka 25 meter lange elektriske led-busser med plads til over 150 passagerer. Det betyder, at Plusbus kan transportere cirka 40 % flere passagerer i timen end traditionelle busser.

På det meste af strækningen kører Plusbus i egne baner uden anden trafik på en helt jævn belægning uden huller og bump. Af- og påstigning sker ved nye perroner i niveau med bussens gulv, som sikrer let adgang for gangbesværede, barnevogne og handicappede. Plusbus bliver byens hurtigste og mest komfortable busforbindelse, der hver dag vil transportere tusindvis af borgere gennem vores by. 

Plusbus er Danmarks første komplette BRT-løsning, og hos COWI i Aalborg har projektet fyldt meget de sidste fem år. Vi har kørt et tæt parløb med Aalborg Kommune for at få det hele til at lykkes. Fra projektets spæde start har forskellige COWI-specialister fungeret som ressourcepersoner for Aalborg Kommune i en samarbejdskonstellation, hvor vi har været en del af selve projektorganisationen og har siddet sammen med kommunens eget team i et sekretariat oprettet til formålet. 

COWI har været involveret i alle faser begyndende med de indledende undersøgelser af mulighederne for at forbedre og fremtidssikre Aalborgs kollektive transport. Vi har i samarbejde med kommunen udviklet projektet, udarbejdet lokalplan og foretaget en miljøkonsekvensvurdering af projektet. Efter BRT-løsningen blev politisk besluttet, har COWI bistået kommunen med projekt- og projekteringsledelse, overordnet design og projektering, byggeledelse og teknisk tilsyn. 

Alle involverede hos COWI er utroligt stolte af arbejdet med Aalborgs nye Plusbus og det tætte samarbejde med kommunen. Aalborg og borgerne har stået meget igennem under tilblivelsen af Danmarks første BRT, hvor trafikken på mange af byens veje har været generet af anlægsarbejdet. Heldigvis er alle parter enige om, at resultatet er en succes, der står færdig til tiden og holder budgetrammen. 

Hos COWI er vi overbevist om, at BRT-løsninger vil danne rygrad i moderniseringen af den kollektive trafik i mange andre byer, danske og udenlandske, og vi glæder os til at kunne bidrage til denne udvikling med vores specialistkompetencer og de gode erfaringer, vi har gjort sammen med Aalborg Kommune. COWI bistår allerede i dag klienter med implementering af BRT-løsninger i Danmark, det øvrige Skandinavien og Island og vi er stolte af den tillid, vores kunder udviser til COWI som førende BRT-ekspert. 

Kontakt

 Søren Kragh Pedersen

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 20257018