Foto: Martin Haakan / CoverGanda.dk for BaneDanmark

Største jernbaneprojekt i over 60 år klar til indvielse

31.05.2019

I dag, den 31. maj 2019, indvier Banedanmark den første højhastighedsbane i Danmark; Den nye bane København-Ringsted. Der er tale om det største jernbaneprojekt i over 60 år, og COWI har været med som rådgiver fra den spæde start i 2010 – både over og under jorden.

Sammen med H.K.H. Kronprinsen indvier Banedanmark i dag det historiske jernbaneprojekt, hvor togene med en højhastighed på 250 km/t skal transportere passagerer på en 60 kilometers dobbeltsporet jernbanestrækning fra København til Ringsted.

COWI har deltaget i projektet helt fra start af, og Lars Green Lauridsen, Senior Vice President i COWIs forretningsenhed Plan og Økonomi, glæder sig meget over dagens festlige indvielse:

"Vi ønsker Banedanmark og de mange passagerer, der dagligt får mulighed for en hurtigere og grønnere transport et stort tillykke. Det er altid en helt særlig oplevelse at se det færdige resultat af et ambitiøst projekt, der strækker sig over en lang årrække. Fra COWIs side har vi et særligt forhold til projektet, da vi har deltaget med flere hundrede tusind timers rådgivning på ydelser både under og over jorden - og har haft et fantastisk teamwork med Banedanmark", siger han.

Tæt dialog med lodsejere altafgørende for realisering

Lars Green Lauridsen fortæller om de ekspropriationsmæssige og teknisk-juridiske aspekter, COWI bl.a. har arbejdet med, og som er altafgørende for realisering:

"I samarbejde med Banedanmark har vi været i dialog med over 400 lodsejere – både borgere og virksomheder - langs strækningen. I forhold til erhvervene er det eksempelvis meget vigtigt at forstå deres 'business case'; Hvordan vi kan minimere virksomhedernes driftstab under anlægsarbejdet, hvordan de skal kompenseres etc. Og i det hele taget er det afgørende for realisering af projekter af denne kaliber, at der skabes gode relationer til naboer og hele lokalområdet", siger han.

Optimalt samspil mellem forhold under og over jorden

Mens relationerne over jorden til lodsejerne er blevet håndteret, har COWI samtidig bistået i den massive ledningsomlægning under jorden, som projektet har påkrævet.

"Mellem 600-700 ledninger fordelt på over 60 både store og små ledningsejere, dvs. forsyningsselskaberne, har skullet flyttes under projektet. Det har været en spændende koordineringsudfordring, hvor vi dels har skullet identificere de pågældende ledninger, dels har været i dialog med samtlige ledningsejere om ejerforhold, nye beliggenheder og de økonomiske forhold", siger Lars Green Lauridsen og afslutter:

"I det hele taget har COWI haft en spændende rolle i at bistå med rådgivning om, hvordan forholdene henholdsvis under og over jorden – samt omkring banen – mest optimalt kan spille sammen i de næste mange år fremover. Eksempelvis hensigtsmæssig planlægning og drift af arealer, hvor der nu ligger nye tunneller under jorden. Eller planlægning af arealer til byudvikling langs strækningen." 

Køge Nord Station: Nyt spektakulært vartegn

Jens Sandager, Senior Vice President i COWIs division for Broer, Tunneller og Marine anlæg, glæder sig også over indvielsesdagen:

"COWI har designet rigtig mange broer og tunneller på den nye bane i henhold til Banedanmarks skitseprojekt. Og har ikke mindst været teknisk rådgiver på den nye Køge Nord Station, tegnet af arkitekt-teamet COBE og DISSING+WEITLING architecture. Stationen kombinerer avanceret ingeniørteknik og unikt arkitektonisk design i en innovativ løsning til glæde for borgere og samfund; Stationen vil som et nyt trafikalt knudepunkt optimere mobiliteten i regionen samt skabe et fælles rum for komfort og æstetisk nydelse for de mange tusind borgere, der dagligt vil krydse broen", siger han.

Samarbejde mellem entreprenører og COWI på totalentrepriser

Endelig har COWI i stort omfang deltaget som totalrådgiver på vinderhold på entreprenørsiden på de største anlægstotalentrepriser for henholdsvis Aarsleff, MT Højgaard og MJ. Eriksson. Opgaverne har omfattet tilbudsassistance, detailprojektering, projektopfølgning og tilsynsassistance.

"Fælles for opgaverne har været at bistå med at finde de optimale løsninger for entreprenørerne i forhold til både tid, økonomi og kvalitet. Det har været nogle enormt spændende samarbejder gennem årene – og i det hele taget er vi mange i COWI, der glæder sig over indvielsen i dag", afslutter Jens Sandager.

Kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018