Mapping og geo services 

80 procent af alle kommercielle og administrative beslutninger er forbundet med placering. Som en af de største leverandører af geospatiale data og løsninger inden for EMEA tilbyder vi, i form af et produkt eller en ydelse, digitale luftfoto, lidar-data, terrænmodeller, bymodeller og termografiske vurderinger.

Vi støtter offentlige administrationer, militære organisationer, infrastrukturprojekter, forsyningsselskaber og globale internetvirksomheder globalt i deres planlægningsprocesser ved at give adgang til de fleste relevante geodata.
 
Vores specialiserede undersøgelser med droner og terrestrisk laserscanning gør det muligt for ingeniører og planlæggere at planlægge, overvåge og vedligeholde infrastruktur.   

Se løsninger, nyheder og Insights inden for mapping og geo services.

Juster resultater