Droner skal kortlægge øvelsesterræner og invasive planter

Flere og flere invasive plantearter slår rødder i dansk jord, og det kan ske på bekostning af det naturlige og hjemmehørende planteliv.

Ved hjælp af droner ønsker Forsvaret at få overblik over de invasive planter på deres mange øvelsesfaciliteter. Årsagen er, at Forsvaret ønsker at styrke naturen på øvelsesområderne, og som en del af disse bestræbelser ønsker Forsvaret at bekæmpe de invasive plantearter.  Fra 2018 overgår naturplejen på forsvarets arealer til en privat virksomhed, så Forsvarets eget mandskab vil i fremtiden have mindre viden om naturens status i de berørte områder.

COWI vandt i foråret 2017 et projekt, hvor formålet var at kortlægge Kulsbjerge og Nørre Uttrup øvelsesterræner over en sæson, med særlig fokus på at lokalisere invasive planter.

Projektet vil kortlægge spektrale signaturer for en række invasive planter ved hjælp af analyser af datasæt indsamlet med droner.

Info om projektet

Lokation:

Danmark

Projektperiode:

2017

Kunde:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

COWI ydelser:
  • Kortlægning med droner
  • Feltbesøg
  • Processering
  • Lokalisering af invasive planter
  • Manuel, automatisk og semiautomatisk klassificering

Kontakt

Stephan Mølvig
Specialist
Geoservices, Denmark

Tel: +45 56401686

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN