en bredere motorvej reducerer kødannelse

M14 Helsingørmotorvejen er en overbelastet pendlerstrækning præget af kødannelse. Vejdirektoratet har besluttet at udvide den mest trafikerede del af motorvejen fra fire til seks spor for at reducere den værste kødannelse.

Motorvejen skulle forblive åben i hele anlægsperioden. COWIs omfattende tekniske viden og det stærke kendskab til de lokale forhold bidrog til at minimere kødannelsen under anlægsarbejdet, så projektet blev færdigt til tiden og inden for budgetrammerne.

Den nye, bredere motorvej har reduceret kødannelsen og forbedret trafikforholdene for mere end 50.000 pendlere.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Nordsjælland, Danmark

PERIODE:
2010 - 2016

KUNDE:
Vejdirektoratet

COWIS YDELSER:

  • Projektforslag og detailprojektering
  • Geotekniske undersøgelser og miljøundersøgelser
  • Udarbejdelse af materiale til arealerhvervelse og ekspropriation
  • Luftfotoanalyse og fotografering
  • Jordregistrering, miljø- og støjundersøgelser
  • Planlægning af flytning af installationer
  • Trafikomlægning i forbindelse med anlæggelsen
  • Byggeplaner og logistik
  • Varetagelse af udbud og opfølgning

Kontakt

Flemming Billeskov Nissen
Senior Project Director
Railways, Metros, Roads & Airports, Denmark

Tel: +45 56402706

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN