Grundvandshåndtering og geoscience    

For at kunne imødegå de omkostningsmæssige og tidsmæssige begrænsninger i forbindelse med projekter, der vedrører planlagt byudvikling, transport samt vand- og energiinfrastruktur er det nødvendigt at forstå byggepladsrisiciene og indvirkningen fra permanente konstruktioner.

Vi har mange års erfaring inden for konceptplanlægning, undersøgelser, projektering, tilsyn og tredjepartskontroller i forbindelse med grundvands- og geologiske forhold. Vi rådgiver om omkostnings- og tidseffektive løsninger, der er miljøvenlige og faciliterer kontakten til de relevante myndigheder.

Se løsninger, nyheder og Insights inden for grundvandshåndtering og geoscience.

Juster resultater