Optimering af overfladevandsindvinding fra Danmarks fjerdestørste sø, Tissø

I Vestsjælland er der pres på Danmarks fjerdestørste sø, Tissø, som bruges intensivt til forsyning af procesvand af forskellige industrier i Kalundborg.

For at sikre at industrien fortsat kan få det vand, de skal bruge, og at dette gøres så bæredygtigt som muligt, undersøger COWI, hvordan den fremtidige indvinding af søens overfladevand kan optimeres.

Det skal først og fremmest styrke Kalundborg Forsynings grundlag for blandt andet at ansøge om en større indvinding med bedre vandkvalitet i fremtiden. Samtidig vil det øge vidensniveauet om overfladevandsindvinding.

Områdets lokale geologiske, hydrogeologiske og hydrologiske forhold bliver undersøgt via avancerede geofysiske test og vandkvalitetsmålinger, hvor resultaterne skal føre til flere alternative og mere bæredygtige vandindvindingsstrategier.

Info om projektet

Lokation:

Danmark

Projektperiode:

2012-2017

Kunde:

Kalundborg Forsyning

COWI ydelser:
  • Vandressourcer
  • Natur
  • Geofysik

Kontakt

Anders Refsgaard
Project Director
Groundwater and Geoscience, Denmark

Tel: +45 56401883

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN