Aabenraa By og oplandet garderer sig mod oversvømmelser som følge af større regnmængder og et stigende havniveau

Oversvømmelse Løsninger

I Aabenraa kombinerer man, med hjælp fra COWI, klimasikring samt vidensformidling om vandrelaterede konsekvenser af klimaforandringerne. 

Slotsmølleåen, der har sit udløb i Aabenraa Havn i bunden af Aabenraa Fjord, løber stadig oftere over sine bredder. Det resulterer i oversvømmelser i byen og oplandet. Det er et problem, som vil vokse i takt med den globale opvarmning og de afledte forøgede regnmængder og et stigende havniveau i fjorden.  

Klimaforandringerne betyder, at den nuværende sluseløsning er utilstrækkelig. Når vandstanden i fjorden stiger, så lukker sluseportene. Men når sluserne er lukket og der samtidig opstår kraftig regn, som opsamles af Slotsmølleåen, kan de store vandmængder ikke komme ud i fjorden – og så er oversvømmelser en realitet. Det problem bliver nu løst.

Der anvendes såkaldte snekkepumper, som er en mere end 2000 år gammel opfindelse, men nyskabende i denne kontekst. Der er tale om en særdeles robust pumpeteknologi, som er stort set vedligeholdelsesfri og samtidig nænsom overfor fiskene, som via pumperne transporteres fra åen til fjorden uden at lide skade. Det teknologiske setup, der styrer sluser og pumper i et fuldautomatisk løsningskoncept, er ligeledes nyskabende og unikt. Og det samme er den fysiske indpakning af den samlede løsning. 

COWIs arkitekter i Arkitema har transformeret en i udgangspunktet traditionelt udseende pumpestation til en unik bygning med et skibsinspireret udseende. Bygningen integreres harmonisk i det moderniseringsprojekt med promenade, bådebroer og bænke på havnefronten, som er undervejs i Aabenraa.        

Resultatet er en oplevelsesorienteret og vidensformidlende løsning, hvor offentligheden dels kan følge pumpernes arbejde gennem bygningens ”koøjne” og dels bestige ”skibets bro”, som er en udsigtsplatform på toppen. Der etableres endvidere legeplads til børnene med en minipumpe. Viden om kyst- og klimasikring og anlæggets funktion formidles via plancher i området.    

Der er gjort plads til fire pumper i anlægget, som med fuld kapacitet kan transportere en halv millioner liter vand i minuttet. Dog installeres der fra start blot tre pumper, hvilket tager højde for behovet i de kommende årtier. Holder klimafremskrivningerne stik, vil den fjerde pumpe skulle tages i brug omkring 2050. Anlægget sikrer, at man i Aabenraa by i mindst 100 år frem i tiden undgår oversvømmelse fra åsiden. 

Kontakt

Steen K. Nielsen
Associate Project Director
Transport Infrastructure, Denmark

Tel: +45 56401762

INFO OM PROJEKTET

LOKATION
Danmark

PROJEKTPERIODE 
2020-2023 

KUNDE
Aabenraa Kommune i samarbejde Arwos Spildevand A/S

COWI YDELSER
  • Architecture
  • Bridges
  • Buildings
  • Climate change
  • Coastal Protection
  • Flooding
  • Ports and marine structures

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN